Контакты

Украина, г. Киевlpc logo
ул. Лейпцигская, 3А

 

Тел.:(067) 323-45-57
 

     

Розділ VII. Податок на транспортні засоби. Податковий кодекс


Розділ VII. Податок на транспортні засоби

 

Стаття 1. Визначення термінів

Для цілей цього розділу терміни вживаються в такому значенні:

1.1) податок на транспортні засоби - загальнодержавний податок, який справляється з визначених цим розділом транспортних засобів;

1.2) податок, оподаткування, платник податку (в усіх відмінках) - податок на транспортні засоби, оподаткування податком на транспортні засоби, платник податку на транспортні засоби (у відповідному відмінку);

1.3) новий транспортний засіб - транспортний засіб, що не має актів державної реєстрації уповноважених органів, в тому числі іноземних, які дають право на його експлуатацію;

1.4) середнє навантаження на 1 вісь транспортного засобу - показник, виражений у кілограмах, який є результатом ділення повної маси транспортного засобу на кількість осей транспортного засобу;

1.5) перша реєстрація транспортного засобу - реєстрація транспортного засобу, яка здійснюється уповноваженими державними органами України вперше щодо цього транспортного засобу в Україні;

1.6) рік виготовлення транспортного засобу - календарна дата виготовлення транспортного засобу (день, місяць, рік); для транспортних засобів, календарну дату виготовлення визначити неможливо, - 1 січня року виготовлення, зазначеного в реєстраційних документах.

 

Стаття 2. Платники податку

2.1. Платниками податку є юридичні та фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів в Україні та/або мають зареєстровані в Україні згідно із законодавством власні транспортні засоби, які відповідно до статті 3 цього розділу є об'єктами оподаткування.

 

Стаття 3. Об'єкти оподаткування податком

3.1. Транспортні засоби, які є об'єктами оподаткування податком:

3.1.1) колісні транспортні засоби, крім:

а) транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що закріплені на праві оперативного управління за військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил України, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку визначеному головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, оборони і військового будівництва;

б) транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що закріплені на праві оперативного управління за військовими формуваннями головного органу у системі центральних органів виконавчої влади у сфері охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку визначеному таким головним органом;

в) пожежних транспортних засобів головного органу у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення, рятувальної справи, техногенної і пожежної безпеки;

г) транспортних засобів швидкої медичної допомоги;

ґ) причепів повною масою до 1000 кг;

д) велосипедів;

3.1.2) судна, зареєстровані у Державному судновому реєстрі України або у Судновій книзі України;

3.1.3) літаки і вертольоти, зареєстровані у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або у Реєстрі державних повітряних суден України, крім:

а) літаків і вертольотів Збройних Сил України;

б) літаків і вертольотів головного органу у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення, рятувальної справи, техногенної і пожежної безпеки.

 

Стаття 4. База оподаткування податку

4.1. База оподаткування визначається:

4.1.1) у колісних транспортних засобів:

а) для мопедів, мотоциклів, легкових автомобілів (крім легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном), автобусів (у тому числі мікроавтобусів), тракторів - за об'ємом циліндрів двигуна в куб. сантиметрах;

б) для легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном, - за потужністю двигуна в кВт;

в) для вантажних автомобілів (у тому числі сідельних тягачів, інших спеціалізованих та спеціальних вантажних транспортних засобів), причепів, напівпричепів - за середнім навантаженням транспортного засобу на 1 вісь транспортного засобу;

4.1.2) у суден:

а) для суден, обладнаних двигуном, - за потужністю двигуна в кВт;

б) для суден, які не обладнані двигуном, - за довжиною корпусу судна в сантиметрах;

4.1.3) у літаків, вертольотів - за максимальною злітною масою.

4.2. База оподаткування для транспортних засобів, зазначених у пункті 4.1 цієї статті, визначається окремо для кожного транспортного засобу.

 

Стаття 5. Ставки податку

5.1. Ставки податку для колісних транспортних засобів:

5.1.1) для мопедів і мотоциклів:

Група 

Об'єм циліндрів двигуна, куб. см 

Ставка податку, грн. за 100 куб. см об'єму циліндрів двигуна 

Від 

До (включно) 

до 50 

51 

500 

501 

800 

10 

понад 800 

20 

 

5.1.2) для легкових автомобілів (крім автомобілів, обладнаних електродвигуном):

рупа 

Об'єм циліндрів двигуна, куб. см 

Ставка податку, грн. за 100 куб. см об'єму циліндрів двигуна 

Від 

До (включно) 

  

до 1000 

1001 

1500 

10 

1501 

1800 

14 

1801 

2500 

20 

2501 

3500 

50 

3501 

4500 

80 

4501 

5500 

90 

5501 

6000 

100 

понад 6000 

120 

 

5.1.3) для легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном, - 0,5 грн. за 1 кВт потужності двигуна;

5.1.4) для автобусів, в тому числі мікроавтобусів:

Група 

Об'єм циліндрів двигуна, куб. см 

Ставка податку, грн. за 100 куб. см об'єму циліндрів двигуна 

до 6000 (включно) 

понад 6000 

10 

 

5.1.5) для тракторів - 2,5 грн. за 100 куб. см об'єму циліндрів двигуна;

5.1.6) для вантажних автомобілів (в тому числі сідельних тягачів), інших спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів, причепів, напівпричепів:

Група 

Середнє навантаження на 1 вісь транспортного засобу, кг 

Сума податку на рік, грн. 

Від 

До (включно) 

  

до 1500 

200 

1501 

2000 

400 

2001 

3000 

800 

3001 

4000 

1200 

4001 

5000 

1600 

5001 

6000 

2000 

6001 

7000 

2400 

7001 

8000 

2800 

8001 

9000 

3200 

10 

9001 

10000 

3600 

11 

10001 

12000 

4000 

12 

12001 

15000 

4500 

13 

понад 15000 

5000 

 

Податок з власників транспортних засобів для вантажо-пасажирських автомобілів сплачується у розмірах, встановлених для вантажних автомобілів.

5.2. Ставки податку для суден:

5.2.1) для суден, які оснащені стаціонарним або підвісним двигуном (двигунами):

Група 

Потужність двигуна, кВт 

Ставка податку, грн. за 1 кВт потужності двигуна 

до 55 (включно) 

2,5 

понад 55 

 

5.2.2) для суден, які не оснащені двигуном:

Група 

Довжина корпусу судна, см 

Ставка податку, грн. за 100 см довжини корпусу судна 

до 7,5 м (включно) 

14 

понад 7,5 м 

28 

 

5.3. Ставки податку для літаків і вертольотів:

5.3.1) для літаків - 0,2 грн. за кожний кілограм максимальної злітної маси;

5.3.2) для вертольотів - 0,3 грн. за кожний кілограм максимальної злітної маси.

5.4. При першій реєстрації транспортних засобів ставки податку, встановлені пунктами 5.1 - 5.3 цієї статті, застосовуються:

5.4.1) для нових транспортних засобів - з коефіцієнтом 1;

5.4.2) для транспортних засобів, які використовувались до 8 років, - з коефіцієнтом 2;

5.4.3) для транспортних засобів, зазначених у пунктах 5.2. і 5.3 цієї статті, які використовувались понад 8 років, - з коефіцієнтом 5;

5.4.4) для транспортних засобів, зазначених у підпункті 5.1.6 пункту 5.1 цієї статті, які використовувались понад 8 років, - з коефіцієнтом 10;

5.4.5) для транспортних засобів, які використовувались понад 8 років, (крім транспортних засобів, зазначених у підпункті 5.1.6 пункту 5.1 та пунктах 5.2 і 5.3 цієї статті) - з коефіцієнтом 30.

5.5. При реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, проходженні транспортними засобами чергового технічного огляду ставки податку, встановлені пунктами 5.1-5.3 цієї статті, застосовуються з коефіцієнтом 1.

 

Стаття 6. Пільги щодо податку

6.1. Від сплати податку звільняються:

6.1.1) фізичні особи, зазначені в пунктах 1 і 2 частини першої статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", статтях 4 - 11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", статтях 6 і 8 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", а також інваліди незалежно від групи інвалідності (у тому числі діти-інваліди за поданням органів соціального захисту) - щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см або одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до 750 куб. см чи одного човна моторного або катера з довжиною корпусу не більш як 7,5 м, крім морських;

6.1.2) фізичні особи, зазначені в пунктах 3 і 4 частини першої статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", щодо одного легкового автомобіля з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см або одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до 750 куб. см чи одного човна моторного або катера довжиною корпусу до 7,5 м, крім морських, до їх відселення та протягом трьох років після переселення із зони гарантованого добровільного відселення чи зони посиленого радіоекологічного контролю;

6.1.3) на 50 відсотків - фізичні особи, у власності яких перебувають легкові автомобілі з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см та вантажні автомобілі з об'ємом циліндрів двигуна до 6001 куб. см, взяті на облік в Україні до 1990 року включно, - щодо одного із зазначених автомобілів;

6.1.4) на 50 відсотків - сільськогосподарські підприємства за трактори колісні (крім сідельних тягачів) та вантажні автомобілі.

6.2. Пільги, визначені цією статтею, не поширюються на транспортні засоби, які вперше реєструються в Україні, крім легкових автомобілів для інвалідів з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см, що придбані за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та/або безоплатно передані інвалідам відповідно до законодавства України.

6.3. Органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень мають право приймати рішення щодо звільнення від сплати податку осіб, які мають посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, щодо одного легкового автомобіля з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см або одного вантажного автомобіля з об'ємом циліндрів двигуна до 6001 куб. см на одну особу, крім транспортних засобів, які вперше реєструються в Україні.

 

Стаття 7. Податковий період

7.1. Базовим податковим (звітним) періодом зі сплати податку є календарний рік.

 

Стаття 8. Строк сплати податку

8.1. Податок сплачується:

8.1.1) фізичними особами - перед проведенням першої реєстрації транспортного засобу, реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед черговим технічним оглядом транспортних засобів щороку або один раз на два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому провадиться технічний огляд;

8.1.2) юридичними особами - щокварталу рівними частинами (від річної суми податку, зазначеної у поданому до органу державної податкової служби розрахунку) до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

8.2. За придбані протягом року юридичними особами транспортні засоби, крім тих, що вперше реєструються в Україні, податок сплачується перед їх реєстрацією за місяці, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. За транспортні засоби, які вперше реєструються в Україні, податок сплачується за весь рік перед їх першою реєстрацією. Розрахунок суми податку за такі транспортні засоби в десятиденний строк після їх реєстрації подається до відповідного органу державної податкової служби з обов'язковим наданням копій реєстраційних документів, завірених відповідним уповноваженим державним органом України, який проводив таку реєстрацію.

 

Стаття 9. Порядок обчислення і сплати податку

9.1. Сума податку обчислюється стосовно кожного транспортного засобу як добуток відповідної бази оподаткування, ставки податку та відповідного коефіцієнту, зазначеного у пунктах 5.4 і 5.5 статті 5 цього Розділу.

Податок сплачується за місцем реєстрації транспортних засобів.

9.2. Юридичними особами податок обчислюється самостійно на підставі даних про кількість зареєстрованих транспортних засобів станом на 1 січня поточного року.

Юридичні особи у строки, визначені цим Кодексом для річного звітного періоду, подають відповідному органу державної податкової служби за місцем свого знаходження та за місцем реєстрації транспортного засобу розрахунок суми податку на транспортні засоби на поточний рік за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби.

9.3. У разі викрадення транспортного засобу податок його власником не сплачується з місяця, наступного за тим, в якому транспортний засіб викрадено, якщо факт викрадення підтверджується відповідними документами уповноважених державних органів України, якими порушено відповідну кримінальну справу.

У разі повернення уповноваженими державними органами України викраденого транспортного засобу його власнику податок за такий транспортний засіб сплачується з місяця, в якому транспортний засіб було повернено.

9.4. У разі передачі власником транспортного засобу права на користування ним іншій особі відповідно до укладеного в письмовій формі договору найму (оренди, лізингу) або доручення, податок сплачується такою особою за місцем реєстрації транспортного засобу від імені власника такого транспортного засобу.

9.5. За транспортні засоби, придбані протягом року, крім тих, що вперше реєструються в Україні, податок сплачується пропорційно кількості місяців, що залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. За транспортні засоби, зняті протягом року з реєстрації (перереєстровані), податок сплачується за кількість місяців поточного року, протягом яких транспортний засіб був у власності фізичної особи, включаючи місяць зняття з реєстрації (перереєстрації).

9.6. За транспортні засоби, зняті юридичними особами протягом року з реєстрації (перереєстровані), здійснюється перерахунок розміру податку у бік його зменшення, крім податку, сплаченого при першій реєстрації в Україні. Розмір податку перераховується після зняття їх з реєстрації (перереєстрації) за місяці, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, наступного за тим, в якому транспортний засіб знято з реєстрації (перереєстровано).

9.7 Платники податку зобов'язані при першій реєстрації в Україні, реєстрації, перереєстрації, знятті з обліку або черговому технічному огляді транспортних засобів пред'являти квитанції або платіжні доручення про сплату податку з написом установи банку про таку сплату, а платники, звільнені від сплати податку, - відповідний документ, що дає право на користування такими пільгами.

9.8. У разі відсутності документів про сплату податку або документів, що дають право на користування пільгами, перша реєстрація в Україні, реєстрація, перереєстрація, зняття з обліку і черговий технічний огляд транспортних засобів не проводяться.

9.9. У разі виявлення юридичних чи фізичних осіб, які не сплачували податок, такі особи зобов'язані сплатити його не більш як за три попередні роки. Перерахування неправильно сплаченого податку здійснюється не більш як за три попередні роки.

9.10. Органи, що проводять державну реєстрацію транспортних засобів, зобов'язані повідомляти органи державної податкової служби про транспортні засоби, зареєстровані або зняті з реєстрації, а також про осіб, на яких вони зареєстровані. Форма та порядок надання інформації затверджуються центральним органом державної податкової служби за погодженням відповідного центрального органу державної реєстрації транспортних засобів.

 

Вернуться к содержанию документа «Налоговый кодекс Украины»


 

Если у Вас возникли дополнительный вопросы касательно налогового законодательства Украины или Вам необходимы услуги адвоката, Юридическая фирма «LP & Consulting Ltd.»  предоставит профессиональные юридические услуги.

Также, Юридическая фирма «LP & Consulting Ltd.» предоставляет юридические услуги в других областях права.