Контакты

Украина, г. Киевlpc logo
ул. Лейпцигская, 3А

 

Тел.:(067) 323-45-57
 

     

Новые правила регистрации финансовых компаний в 2022 году (Постанова НБУ №153: Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг


 

 

 

 

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 грудня 2021 року N 153

Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг

Відповідно до статей 7, 15, 551, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 21, 27 - 29, 34 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статей 2, 36 - 38 Закону України "Про страхування", статей 8, 26 Закону України "Про кредитні спілки", статті 5 Закону України "Про споживче кредитування", з метою вдосконалення порядку ліцензування та реєстрації небанківських фінансових установ та осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк України, Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг (далі - Положення), що додається.

2. Небанківським фінансовим установам та особам, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (крім операторів поштового зв'язку), регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк України (далі - надавач фінансових послуг):

1) протягом одного місяця з дня набрання чинності цією постановою в один із способів, визначених у пункті 20 глави 2 розділу I Положення, подати до Національного банку України (далі - Національний банк) заповнені таблиці 1, 2 опитувальника, складені за формою, наведеною в додатку 6 до Положення, та документи, що підтверджують повноваження уповноваженого представника (крім керівника надавача фінансових послуг) діяти від імені надавача фінансових послуг для здійснення офіційної комунікації Національного банку з надавачем фінансових послуг;

2) протягом шести місяців із дня набрання чинності цією постановою забезпечити та в один із способів, визначених у пункті 20 глави 2 розділу I Положення, подати до Національного банку письмове запевнення в довільній формі про:

розроблення та затвердження політики щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів відповідно до вимог Положення;

приведення діяльності відокремлених підрозділів у відповідність до вимог Положення;

відповідність вимогам пункту 213 глави 22 розділу III Положення осіб, які мають істотну участь у надавачі фінансових послуг шляхом передання їм права голосу за акціями / частками в статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг за довіреністю/довіреностями від учасника/учасників надавача фінансових послуг, довіреність/довіреності від учасника/учасників небанківської фінансової установи, а також подати документи, які підтверджують таку відповідність (не поширюється на юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги);

відповідність вимогам пункту 214 глави 22 розділу III Положення осіб, які мають істотну участь у надавачі фінансових послуг, набуту шляхом передання їм в управління акцій / часток у статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг та/або будь-якої юридичної особи в ланцюгу володіння корпоративними правами в надавачі фінансових послуг, укладення правочину про передання акцій / часток у статутному (складеному) капіталі, а також подати документи, які підтверджують таку відповідність (не поширюється на юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги);

відповідність керівників, головних бухгалтерів, ключових осіб (за наявності) надавача фінансових послуг вимогам щодо ділової репутації, професійної придатності, суміщення посад у надавачі фінансових послуг, що передбачені в главах 17, 19 розділу II та пункті 221 глави 24 розділу IV Положення, а також подати анкету керівника, головного бухгалтера, ключової особи заявника / надавача фінансових послуг, складену за формою, наведеною в додатку 5 до Положення, щодо кожного керівника, головного бухгалтера та ключової особи;

відповідність власників істотної участі в небанківській фінансовій установі вимогам щодо ділової репутації, встановленим у пункті 221 глави 24 розділу IV Положення, а також подати анкету фізичної особи стосовно участі в надавачі фінансових послуг (щодо всіх фізичних осіб, які є власниками істотної участі в надавачі фінансових послуг), складену за формою, наведеною в додатку 3 до Положення, анкету юридичної особи стосовно участі в надавачі фінансових послуг (щодо всіх юридичних осіб, які є власниками істотної участі в надавачі фінансових послуг), підписані такими особами, за формою, наведеною в додатку 4 до Положення (не поширюється на юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги);

актуальність і достовірність інформації, наведеної в Комплексній інформаційній системі Національного банку, щодо надавача фінансових послуг та його відокремлених підрозділів;

розміщення на всіх власних вебсайтах інформації, визначеної в главі 7 розділу II Положення;

розроблення та затвердження документів, визначених у пункті 96 глави 9 розділу II Положення, із дотриманням вимог пунктів 97, 98 глави 9 розділу II Положення.

3. Особам, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (крім операторів поштового зв'язку), протягом шести місяців із дня набрання чинності цією постановою подати до Національного банку в один із способів, визначених у пункті 20 глави 2 розділу I Положення, та додатково через Комплексну інформаційну систему Національного банку:

1) реєстраційну картку юридичної особи, складену за формою, наведеною в додатку 1 до Положення;

2) реєстраційну картку відокремленого підрозділу юридичної особи, складену за формою, наведеною в додатку 2 до Положення. Інформація подається щодо всіх відокремлених підрозділів юридичної особи.

4. Об'єднаним кредитним спілкам, кредитним спілкам та страховикам протягом шести місяців із дня набрання чинності цією постановою:

1) затвердити політику винагороди та положення про органи управління і контролю з урахуванням вимог Положення, та подати до Національного банку в один із способів, визначених у пункті 20 глави 2 розділу I Положення, письмове запевнення про затвердження відповідних документів та їх відповідність вимогам Положення;

2) привести свою організаційну структуру у відповідність до вимог Положення та подати до Національного банку в один із способів, визначених у пункті 20 глави 2 розділу I Положення, нову організаційну структуру з дотриманням вимог до оформлення організаційної структури надавача фінансових послуг, що подається до Національного банку, визначених у додатку 16 до Положення, та рішення уповноваженого органу про її затвердження, його копію, засвідчену в порядку, установленому законодавством України, або витяг із зазначеного рішення про її затвердження.

5. Надавачам фінансових послуг, які станом на день набрання чинності цією постановою мають діючу ліцензію на надання гарантій, протягом шести місяців із дня набрання чинності цією постановою забезпечити приведення власного капіталу у відповідність до вимог підпункту 3 пункту 160 глави 15 розділу II Положення в порядку, передбаченому в розділі X Положення.

6. Ознаки небездоганної ділової репутації, визначені в пункті 226 глави 25 розділу IV Положення, не застосовуються до фізичної особи, якщо така особа була погоджена Національним банком / уповноваженим органом іноземної країни на посаду в іншій фінансовій установі (було погоджено призначення особи / визначено відповідність її професійної придатності та ділової репутації) або якщо такій особі було надано погодження на набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі після прийняття Національним банком / уповноваженим органом іноземної країни рішення про неплатоспроможність фінансової установи / іноземної фінансової установи або відкликання в неї ліцензії.

7. Ознаки небездоганної ділової репутації, визначені в пункті 1) глави 26 розділу IV Положення, не застосовуються до юридичної особи, якщо такій особі було надано погодження на набуття або збільшення істотної участі в іншій фінансовій установі після прийняття Національним банком / уповноваженим органом іноземної країни рішення про неплатоспроможність фінансової установи / іноземної фінансової установи або відкликання в неї ліцензії.

8. Особи, які набули або збільшили істотну участь у надавачі фінансових послуг без отримання погодження органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, до набрання чинності Положенням, отримують відповідне погодження Національного банку у випадках та в порядку, передбаченому Положенням (за умови, що набуття або збільшення істотної участі в надавачі фінансових послуг вимагалося згідно із законодавством України з питань регулювання ринків небанківських фінансових послуг). Національний банк за умови отримання обґрунтованого клопотання заявника, що звертається за погодженням набуття/збільшення істотної участі, яка була набута/збільшена до набрання чинності Положенням, має право не здійснювати оцінки фінансового/майнового стану осіб, через яких заявник до набрання чинності Положенням набув/збільшив істотну участь у надавачі фінансових послуг, якщо такі особи отримали погодження органу ліцензування та нагляду на набуття/збільшення істотної участі у відповідному розмірі або не потребували його отримання відповідно до законодавства України з питань регулювання ринків небанківських фінансових послуг.

9. Надавач фінансових послуг, до якого Національний банк застосував захід впливу, що містить зобов'язання вжити заходів для усунення порушення вимог Положення про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 березня 2021 року N 27, та/або вжити заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню відповідного порушення, зобов'язаний у строк, зазначений у рішенні про застосування заходів впливу, привести свою діяльність у відповідність до вимог аналогічної норми Положення.

Невиконання зазначеного рішення Національного банку є підставою для застосування заходів впливу в порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку про застосування заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг.

10. Національний банк розглядає пакети документів, подані для включення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ, Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, унесення змін до Державного реєстру фінансових установ, видачі дубліката або переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, заміни, видачі дубліката або анулювання додатка до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, унесення або виключення інформації про відокремлені підрозділи до/з Державного реєстру фінансових установ, унесення змін до інформації про відокремлений підрозділ, яка міститься в Державному реєстрі фінансових установ, для отримання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, для погодження набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі до набрання чинності цією постановою, згідно з вимогами та в порядку, передбаченому законодавством України, що діяло до набрання чинності цією постановою.

11. Надавачі фінансових послуг, які на день набрання чинності цією постановою перебувають у процедурі ліквідації/анулювання ліцензії відповідно до підстав, визначених у пунктах 1 та 2 частини першої статті 381Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", завершують відповідну процедуру в порядку та згідно з вимогами законодавства України, чинними на день прийняття рішення власниками про ліквідацію/анулювання ліцензії.

12. Ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, Національним банком та діючі на день прийняття цієї постанови, є чинними та продовжують діяти після набрання чинності цією постановою.

13. Вимоги підпункту 1 пункту 81 глави 6 розділу II Положення щодо найменування надавачів фінансових послуг застосовуються лише до надавачів фінансових послуг, які отримали відповідний статус після набрання чинності цією постановою.

14. Вимоги пункту 94 глави 9 розділу II Положення щодо вимог до установчих документів застосовуються лише до надавачів фінансових послуг, які отримали відповідний статус, після набрання чинності цією постановою.

15. Вимоги підпункту 4 пункту 160, пункту 163 глави 15 розділу II Положення щодо розміру мінімального статутного (складеного) капіталу страховиків застосовуються лише до страховиків, які отримали відповідний статус після набрання чинності цією постановою.

16. Надавачі фінансових послуг до затвердження тарифів на послуги відповідно до пункту 386 глави 47, пункту 410 глави 49 розділу VII Положення копію платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за цю(ці) послугу(ги), не подають. Неподання такого документа не вважається підставою для залишення пакета документів без розгляду.

17. Надавачі фінансових послуг до приведення Комплексної інформаційної системи Національного банку у відповідність до вимог Положення подають до Національного банку реєстраційну картку юридичної особи / реєстраційну картку відокремленого підрозділу юридичної особи, складену за формою, передбаченою нормативно-правовим актом з питань реєстрації фінансових установ, що діяв до набрання чинності цією постановою.

Національний банк до приведення Комплексної інформаційної системи Національного банку у відповідність до вимог Положення розглядає реєстраційні картки юридичної особи / реєстраційні картки відокремлених підрозділів юридичної особи, складені за формами, що діяли до набрання чинності цією постановою, як такі, що відповідають вимогам Положення.

18. Національний банк протягом трьох місяців із дня набрання чинності цією постановою:

1) виключає з Державного реєстру фінансових установ інформацію про довірчі товариства;

2) виключає з Державного реєстру фінансових установ та Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, осіб, які не мають ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг та щодо яких на день набрання чинності цією постановою в Національному банку немає пакетів документів для отримання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг;

3) анулює страховикам діючі ліцензії на провадження страхової діяльності з обов'язкового державного страхування;

4) переоформлює страховикам діючі ліцензії на провадження страхової діяльності з обов'язкового державного страхування спортсменів вищих категорій на ліцензії з обов'язкового страхування спортсменів вищих категорій.

19. Пункти 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 17, 18 додатка до постанови Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року N 83 "Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань ліцензування та реєстрації" виключити.

20. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 30 березня 2021 року N 27 "Про затвердження Положення про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов)".

21. Постанова набирає чинності з 01 січня 2022 року.

 

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО

 

ЗМІСТ ДОКУМЕНТА (Положення)

I. Загальні положення

1. Вступні положення

2. Загальні вимоги до документів, що подаються до Національного банку

3. Загальний порядок розгляду документів, що подаються до Національного банку, та визначення строків

4. Документи для ідентифікації фізичних і юридичних осіб

II. Умови провадження діяльності з надання фінансових послуг

5. Загальні умови провадження діяльності з надання фінансових послуг

6. Вимоги до найменування та використання торговельних марок

7. Вимоги до вебсайту/вебсайтів надавача фінансових послуг

8. Загальні вимоги до приміщень, облікової і реєструючої систем

9. Загальні вимоги до установчих документів та внутрішніх документів з питань надання фінансових послуг

10. Додаткові вимоги до здійснення діяльності у сфері страхування

11. Вимоги до ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя

12. Вимоги до діяльності філії страховика-нерезидента

13. Додаткові вимоги для здійснення діяльності кредитної спілки

14. Додаткові вимоги для здійснення діяльності ломбарду

15. Вимоги до фінансового стану небанківської фінансової установи

16. Загальні вимоги до системи корпоративного управління надавачів фінансових послуг

17. Вимоги до керівників, головних бухгалтерів та ключових осіб надавача фінансових послуг

18. Управління конфліктом інтересів у надавачі фінансових послуг

19. Вимоги щодо суміщення посад у надавачі фінансових послуг

20. Вимоги до відкриття відокремлених підрозділів надавача фінансових послуг на території України

III. Істотна участь у небанківській фінансовій установі

21. Участь та істотна участь у небанківській фінансовій установі

22. Набуття, збільшення та зменшення істотної участі в небанківській фінансовій установі

23. Набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі без отримання погодження Національного банку

IV. Оцінка ділової репутації юридичних і фізичних осіб

24. Загальні положення щодо оцінки ділової репутації юридичних і фізичних осіб

25. Ознаки небездоганної ділової репутації фізичної особи

26. Ознаки небездоганної ділової репутації юридичної особи

27. Інші підстави для визнання ділової репутації юридичних і фізичних осіб небездоганною

28. Документи, що подаються до Національного банку для оцінки ділової репутації юридичних і фізичних осіб

29. Оцінка Національним банком ділової репутації юридичних і фізичних осіб

V. Оцінка фінансового стану юридичних осіб і майнового стану фізичних осіб

30. Загальні положення щодо оцінки фінансового стану юридичних осіб і майнового стану фізичних осіб

31. Критерії оцінки фінансового/майнового стану особи під час реєстрації та ліцензування страховика

32. Критерії оцінки фінансового/майнового стану особи під час реєстрації та ліцензування надавача фінансових послуг (крім страховика)

33. Критерії оцінки фінансового/майнового стану особи в разі збільшення надавачем фінансових послуг (крім страховика) розміру статутного (складеного) капіталу

34. Критерії оцінки фінансового/майнового стану особи в разі збільшення страховиком розміру статутного (складеного) капіталу

35. Критерії оцінки фінансового/майнового стану особи під час погодження набуття або збільшення істотної участі в страховику

36. Критерії оцінки фінансового/майнового стану особи під час погодження набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі (крім страховика)

37. Особливості оцінки фінансового/майнового стану окремих категорій осіб

38. Методика оцінки фінансового стану юридичної особи

39. Методика оцінки майнового стану фізичної особи

40. Вимоги до надавачів професійних послуг для оцінки фінансового/майнового стану юридичної/фізичної особи

VI. Вимоги до інформації аудитора, що містить висновок щодо наявності у заявника власних / грошових коштів та оцінку достатності підтверджень джерел їх походження / розкриття траси платежу

41. Загальні вимоги до інформації аудитора

42. Вимоги до структури інформації аудитора та додатків до неї

43. Вимоги до розрахунку власних коштів фізичної та юридичної особи

44. Загальні вимоги до інформації аудитора щодо джерел походження власних / грошових коштів заявника та траси платежу

45. Критерії ризику заявника

46. Документи для оцінки джерел походження коштів / розкриття траси платежу заявника

VII. Порядок реєстрації та ліцензування надавачів фінансових послуг

47. Загальні положення щодо реєстрації та ліцензування надавачів фінансових послуг

48. Документи, що подаються заявниками (крім страховика-нерезидента) до Національного банку для включення відомостей до Реєстру, отримання ліцензії

VIII. Порядок погодження набуття та збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі

49. Документи, що подаються для погодження набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі, строки їх подання

50. Особливості документів, що подаються для погодження набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі деякими категоріями осіб

51. Особливості погодження набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі в разі надання повноважень за довіреністю та укладення правочину про управління

52. Особливості погодження набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі інститутами спільного інвестування

53. Процедура погодження набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі

IX. Порядок призначення (обрання) на посаду керівника, головного бухгалтера та ключових осіб надавача фінансових послуг

54. Загальні вимоги щодо призначення (обрання) на посаду керівника, головного бухгалтера та ключових осіб надавача фінансових послуг

55. Повідомлення про призначення (обрання) керівника, головного бухгалтера, ключових осіб, відповідального працівника надавача фінансових послуг

56. Погодження на посаду керівника, головного бухгалтера, об'єднаної кредитної спілки та страховика

57. Дотримання вимог законодавства України щодо керівника, головного бухгалтера, ключових осіб надавачів фінансових послуг

58. Порядок розгляду питання про відповідність керівника, головного бухгалтера, ключової особи надавачів фінансових послуг вимогам законодавства України

X. Порядок оновлення / внесення змін до відомостей про надавача фінансових послуг, його власників істотної участі та відокремлені підрозділи

59. Порядок оновлення загальної інформації про надавача фінансових послуг

60. Порядок повідомлення про зміни у відомостях щодо власників істотної участі в небанківській фінансовій установі

61. Порядок оновлення інформації щодо ділової репутації страховика, кредитної спілки, а також власників істотної участі в страховику

62. Порядок оновлення інформації про розмір статутного (складеного) капіталу небанківської фінансової установи

63. Порядок оновлення інформації про відокремлені підрозділи надавача фінансових послуг

XI. Порядок припинення надавачами фінансових послуг діяльності з надання фінансових послуг

64. Загальні положення щодо порядку відкликання (анулювання) ліцензії та припинення діяльності з надання фінансових послуг надавачами фінансових послуг

65. Відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг

66. Ліквідація кредитної спілки / страховика за рішенням власників

67. Особливості анулювання ліцензії (ліцензій) страховика за рішенням її власників (без припинення юридичної особи)

68. Виключення з Реєстру відомостей про надавача фінансових послуг

XII. Діяльність страховика-нерезидента в Україні

69. Документи, що подаються до Національного банку страховиками-нерезидентами для отримання філією страховика-нерезидента ліцензії

70. Ліквідація філії страховика-нерезидента

Реєстраційна картка юридичної особи (Додаток 1)

Реєстраційна картка відокремленого підрозділу юридичної особи (Додаток 2)

Анкета фізичної особи стосовно участі в (Додаток 3)

Анкета юридичної особи стосовно участі в (Додаток 4)

Анкета керівника, головного бухгалтера, ключової особи заявника / надавача фінансових послуг (Додаток 5)

Опитувальник (Додаток 6)

Орієнтовний перелік фінансових показників для аналізу фінансового стану юридичних осіб (крім банків) (Додаток 7)

Аналіз фінансової стійкості (Додаток 8)

Інформація про майновий стан фізичної особи (Додаток 9)

Критерії оцінки ризику заявника (Додаток 10)

Перелік документів та інформації для оцінки джерел походження коштів та/або підтвердження розкриття траси платежу з урахуванням ризик-орієнтованого підходу (Додаток 11)

Витяг з Державного реєстру фінансових установ (Додаток 12)

Витяг з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (Додаток 13)

Заява про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг (Додаток 14)

Таблиця формування статутного (складеного) капіталу (Додаток 15)

Вимоги до оформлення організаційної структури надавача фінансових послуг, що подається до Національного банку (Додаток 16)

Повідомлення про набуття / збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі (Додаток 17) 

Повідомлення про зміну структури власності небанківської фінансової установи у зв'язку з внутрішньогруповою реструктуризацією (Додаток 18)

Повідомлення про керівника, головного бухгалтера, ключову особу, відповідального працівника (Додаток 19)

Таблиця змін до статутного (складеного) капіталу небанківської фінансової установи (Додаток 20)

Повідомлення про припинення діяльності відокремленого підрозділу надавача фінансових послуг (Додаток 21)

Витяг з Державного реєстру фінансових установ (Додаток 22)

Витяг з Реєстру філій страховиків-нерезидентів (Додаток 23)

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
24 грудня 2021 року N 153

Положення
про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг

I. Загальні положення

1. Вступні положення

1. Це Положення розроблене згідно із Законами України "Про Національний банк України", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (далі - Закон про фінансові послуги), "Про страхування", "Про кредитні спілки", "Про споживче кредитування".

2. Вимоги цього Положення поширюються на:

1) юридичних осіб, які звертаються до Національного банку України (далі - Національний банк) для включення, внесення змін або виключення відомостей про них та/або їхні відокремлені підрозділи до/з Державного реєстру фінансових установ / Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (далі - Реєстр) (крім операторів поштового зв'язку);

2) юридичних осіб, які мають намір провадити/провадять діяльність з надання фінансових послуг, визначених у пункті 65 глави 5 розділу II цього Положення;

3) філії страховиків-нерезидентів;

4) осіб, які звертаються до Національного банку для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі в небанківських фінансових установах, та осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю в небанківських фінансових установах, які провадять діяльність з надання фінансових послуг, визначених у пунктах 3 - 9, 11 частини першої статті 4 Закону про фінансові послуги, регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк;

5) керівників, головних бухгалтерів, ключових осіб небанківських фінансових установ, які провадять діяльність з надання фінансових послуг, визначених у пунктах 3 - 9, 11 частини першої статті 4 Закону про фінансові послуги, юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк.

Порядок видачі ліцензій на торгівлю валютними цінностями, переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків визначається нормативно-правовими актами Національного банку з питань ліцензування відповідних фінансових послуг.

3. Це Положення визначає порядок ліцензування та реєстрації осіб, які мають намір провадити / право провадити діяльність з надання фінансових послуг, та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг (ліцензійні умови), уключаючи:

1) порядок та процедуру ведення Реєстру та Реєстру філій страховиків-нерезидентів;

2) порядок та процедуру включення особи до Реєстру, Реєстру філій страховиків-нерезидентів;

3) порядок та процедуру видачі ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, визначених у пункті 65 глави 5 розділу II цього Положення;

4) порядок та процедуру погодження набуття або збільшення істотної участі в небанківських фінансових установах, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк (крім кредитних спілок);

5) вимоги до ділової репутації та порядок оцінки ділової репутації небанківських фінансових установ, юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк, а також керівників, головних бухгалтерів, ключових осіб небанківських фінансових установ, юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк, юридичних і фізичних осіб, які є власниками істотної участі або мають намір набути або збільшити істотну участь у небанківській фінансовій установі, державне регулювання і нагляд за якою здійснює Національний банк;

6) вимоги до професійної придатності керівників, головних бухгалтерів, ключових осіб небанківських фінансових установ, юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк;

7) вимоги до фінансового стану юридичних осіб і майнового стану фізичних осіб, які є власниками істотної участі або мають намір набути або збільшити істотну участь у небанківській фінансовій установі, державне регулювання і нагляд за якою здійснює Національний банк, а також принципів (критеріїв) і методики оцінки їх фінансового/майнового стану;

8) порядок та процедуру повідомлення про призначення (обрання) керівника, головного бухгалтера, ключової особи, працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник), у небанківській фінансовій установі, юридичній особі, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк;

9) порядок та процедуру погодження на посаду керівника, головного бухгалтера страховика, об'єднаної кредитної спілки;

10) вимоги, обов'язкові для виконання небанківською фінансовою установою, юридичною особою, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк, під час здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг;

11) порядок та процедуру оновлення / внесення змін до відомостей про надавача фінансових послуг, власників істотної участі в надавачі фінансових послуг та його відокремлені підрозділи;

12) порядок та процедуру припинення діяльності з надання фінансових послуг небанківською фінансовою установою, юридичною особою, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк;

13) порядок контролю за дотриманням вимог законодавства України з питань реєстрації та ліцензування, набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі.

4. Терміни в цьому Положенні вживаються в такому значенні:

1) асоційована особа - чоловік або дружина, прямі родичі цієї особи (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка або дружини цієї особи, чоловік або дружина прямого родича;

2) аудитор - суб'єкт аудиторської діяльності відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" або особа-нерезидент, яка має право надавати аудиторські послуги відповідно до законодавства іноземної країни;

3) вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно або спільно з іншими особами акціями, часткою в статутному (складеному) капіталі або правами голосу за акціями в розмірі 50 чи більше відсотків, та/або незалежна від формального володіння можливість здійснення такого впливу на управління чи діяльність юридичної особи;

4) відокремлені підрозділи - філії, представництва, відділення, пункти надання фінансових послуг, каси та інші підрозділи надавача фінансових послуг, які здійснюють усі або частину функцій з надання фінансових послуг від його імені або виконують функції представництва та захисту його інтересів;

5) головний бухгалтер - бухгалтер, який очолює утворену бухгалтерську службу в надавачі фінансових послуг, штатний бухгалтер надавача фінансових послуг, якщо в надавачі фінансових послуг не утворено бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером, особа, яка його заміщує, або особа, на яку покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку (позаштатний спеціаліст з бухгалтерського обліку або аудиту, зареєстрований як фізична особа - підприємець, який провадить підприємницьку діяльність без створення юридичної особи або самозайнята особа, або спеціаліст з бухгалтерського обліку підприємства, суб'єкта підприємницької діяльності, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності);

6) дата подання повного пакета документів - дата реєстрації в Національному банку пакета документів, поданого в повному обсязі відповідно до переліку документів для здійснення процедури, передбаченої цим Положенням;

7) Державний реєстр фінансових установ - система одержання, накопичення, зберігання, захисту, використання та поширення інформації (даних) про небанківську фінансову установу, складовою частиною якого є Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України;

8) електронна копія оригіналу документа в паперовій формі (далі - електронна копія документа) - візуальне подання паперового документа в електронній формі, отримане шляхом сканування оригіналу паперового документа, відповідність оригіналу якого засвідчено кваліфікованим електронним підписом (далі - КЕП), що накладено на документ з дотриманням вимог законодавства України у сфері електронних довірчих послуг та електронного документообігу заявника/нотаріуса (крім випадків, коли таке засвідчення не вимагається цим Положенням);

9) залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення - фінансова послуга, яка передбачає залучення кредитною спілкою фінансових активів на підставі договору в письмовій формі з членом кредитної спілки (вкладником) із зобов'язанням кредитної спілки, яка залучає фінансові активи, щодо наступного повернення таких активів відповідно до умов договору та законодавства України;

10) заява про включення до Реєстру - реєстраційна картка юридичної особи / реєстраційна картка відокремленого підрозділу юридичної особи, складена заявником за формами згідно з додатками 1 або 2 до цього Положення, яка подається заявником для включення його або його відокремленого підрозділу до відповідного Реєстру;

11) заявник - юридична або фізична особа, яка самостійно або через уповноваженого представника звертається до Національного банку в установленому цим Положенням порядку з метою здійснення процедури, передбаченої цим Положенням;

12) звітна дата - дата, станом на яку юридична особа складає фінансову звітність згідно з вимогами законодавства України (для українських компаній) або вимогами законодавства іноземної країни (для іноземних компаній);

13) значний вплив на управління або діяльність юридичної особи - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами акціями, часткою в статутному (складеному) капіталі або правом голосу за акціями в розмірі 10 або більше, але менше 50 відсотків та/або незалежна від формального володіння можливість здійснення такого впливу на управління чи діяльність юридичної особи;

14) інвестиційний рівень кредитного рейтингу - довгостроковий кредитний рейтинг за міжнародною шкалою за зобов'язаннями в іноземній валюті не нижчий, ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингових агентств "Standard & Poor's" або "Fitch Ratings", і не нижчий, ніж рівень "Baa3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";

15) іноземна компанія - юридична особа, головний офіс якої зареєстровано в іноземній країні;

16) іноземна фінансова установа - іноземна компанія, яка відповідно до законодавства іноземної країни має право надавати одну чи кілька фінансових послуг;

17) Кваліфікаційна комісія - консультативно-дорадчий колегіальний орган, створений за рішенням Правління Національного банку, до повноважень якого належить проведення тестування та співбесід із керівниками, головними бухгалтерами, ключовими особами надавачів фінансових послуг для надання пропозицій і рекомендацій Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі - Комітет з нагляду) щодо погодження (відмови в погодженні), визначення ділової репутації та професійної придатності керівників, головних бухгалтерів, ключових осіб надавачів фінансових послуг;

18) керівник - одноосібний виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу та члени ради (наглядової, спостережної - за наявності) надавача фінансових послуг;

19) керівник із ліцензування - керівник структурного підрозділу Національного банку, відповідального за ліцензування надавачів фінансових послуг, його заступник, керівник підрозділу в складі зазначеного структурного підрозділу Національного банку, його заступник або особи, які виконують їхні обов'язки;

20) кінцевий власник надавача фінансових послуг - власник істотної участі в надавачі фінансових послуг (фізична особа, юридична особа), у структурі власності якого немає інших власників істотної участі в надавачі фінансових послуг, визначених відповідно до цього Положення, міжнародна фінансова установа, публічна компанія, держава (в особі відповідного органу державної влади), територіальна громада (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

21) ключовий учасник у структурі власності юридичної особи або надавача фінансових послуг (далі - ключовий учасник) - будь-яка:

фізична особа, яка володіє часткою у статутному (складеному) капіталі (акціями) такої юридичної особи, юридична особа, яка володіє часткою (пакетом акцій) у розмірі двох і більше відсотків у статутному (складеному) капіталі такої юридичної особи, і водночас:

якщо юридична особа має більше ніж 20 учасників - фізичних осіб, то ключовими учасниками юридичної особи вважаються 20 учасників - фізичних осіб, частки яких є найбільшими;

якщо однакові за розміром частки (пакети акцій) у статутному (складеному) капіталі юридичної особи належать більше ніж 20 учасникам - фізичним особам, то ключовими учасниками юридичної особи вважаються всі фізичні особи, які володіють частками (пакетом акцій) у розмірі двох і більше відсотків у статутному (складеному) капіталі такої юридичної особи;

вважається, що публічна компанія не має ключових учасників;

22) ключові особи - особи, які не є керівниками, та відповідальні за здійснення ключових функцій у заявнику або надавачі фінансових послуг:

внутрішній аудитор (штатний працівник, на якого покладена функція проведення внутрішнього аудиту, або керівник структурного підрозділу, відповідального за проведення внутрішнього аудиту);

головний комплаєнс-менеджер [керівник підрозділу з контролю за дотриманням норм (комплаєнс) або особа, на яку покладена функція такого підрозділу];

головний ризик-менеджер (керівник підрозділу з управління ризиками або особа, на яку покладена функція такого підрозділу);

23) Комплексна інформаційна система Національного банку - система, яка розміщена за посиланням: https://kis.bank.gov.ua, та забезпечує одержання, накопичення, зберігання, захист, використання та поширення інформації про надавача фінансових послуг, а також забезпечує можливість подання реєстраційних карток для внесення записів до Реєстру;

24) консолідуюча компанія - юридична особа, акціями / часткою в статутному (складеному) капіталі якої володіє кінцевий власник надавача фінансових послуг - фізична особа, та через яку така фізична особа опосередковано володіє істотною участю в надавачі фінансових послуг;

25) лізингодавець - юридична особа, яка в установленому законодавством України з питань регулювання ринків фінансових послуг порядку отримала ліцензію на надання послуг фінансового лізингу та відомості про яку включені до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги;

26) ломбард - небанківська фінансова установа, яка на підставі ліцензії на надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, здійснює діяльність з надання кредитів виключно під заставу майна, яке має бути передане на зберігання до ломбарду (крім нерухомого майна і транспортних засобів), а також має право здійснювати іншу діяльність із дотриманням обмежень щодо суміщення діяльності, встановлених цим Положенням;

27) міжнародна фінансова установа - установа, з якою Уряд України уклав угоду про співробітництво та для якої згідно із законами України встановлено привілеї та імунітети;

28) надавач фінансових послуг - небанківська фінансова установа, лізингодавець;

29) небанківська фінансова установа - фінансова установа, яка не є банком та набула в установленому порядку право надавати фінансові послуги на ринках фінансових послуг, державне регулювання та нагляд щодо яких здійснює Національний банк;

30) орган ліцензування та нагляду - Національний банк, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, також уповноважені органи іноземної країни з питань ліцензування та нагляду за надавачами фінансових послуг;

31) персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя - система заходів, які забезпечують реєстрацію, обробку, накопичення та зберігання відомостей за договорами страхування життя;

32) право голосу - право голосу у вищому органі управління юридичної особи, що виникає з володіння акціями / часткою в статутному (складеному) капіталі цієї юридичної особи та/або доручення;

33) приміщення - частина нежитлового внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується надавачем фінансових послуг;

34) проміжна компанія - юридична особа, яка володіє істотною участю в небанківській фінансовій установі та яка не є її кінцевим власником або консолідуючою компанією;

35) публічна компанія - юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) і допущені до торгів у регульованому сегменті кваліфікованої фондової біржі;

36) субординований борг - кошти, залучені надавачем фінансових послуг від юридичних і фізичних осіб як резидентів, так і нерезидентів (далі - інвестор) у формі позики, які можуть бути враховані під час визначення дотримання надавачем фінансових послуг обов'язкових нормативів, визначених нормативно-правовими актами з питань регулювання ринків фінансових послуг, за умов, якщо:

позика не може бути повернута надавачем фінансових послуг інвестору раніше п'яти років, а у випадку банкрутства чи ліквідації надавача фінансових послуг повертається інвестору після погашення претензій всіх інших кредиторів;

умови отримання такої позики відповідають вимогам, визначеним Національним банком для врахування коштів субординованого боргу під час визначення дотримання надавачем фінансових послуг таких обов'язкових нормативів;

урахування позики під час визначення дотримання надавачем фінансових послуг обов'язкових нормативів, визначених нормативно-правовими актами з питань регулювання ринків фінансових послуг, погоджено з Національним банком у порядку, встановленому Національним банком;

37) траса платежу - маршрут проходження грошових коштів за банківськими рахунками від відправника (ініціатора платежу) до отримувача;

38) українська компанія - юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства України;

39) уповноважена особа Національного банку - Голова Національного банку, перший заступник Голови Національного банку, заступник Голови Національного банку, керівник із ліцензування;

40) уповноважений представник - фізична особа, яка має право на вчинення відповідних дій від імені фізичної або юридичної особи на підставі закону, статуту, довіреності або іншого документа щодо надання таких повноважень відповідно до законодавства України;

41) філія страховика-нерезидента - постійне представництво страховика-нерезидента у формі філії;

42) фінансова установа - юридична особа публічного права - небанківська фінансова установа, яка створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування й уповноважена надавати фінансові послуги (крім фінансових установ, які мають статус міжурядових міжнародних організацій; Державної казначейської служби України; державних цільових фондів);

43) члени правління - особи, які входять до складу колегіального виконавчого органу надавача фінансових послуг;

44) члени ради - особи, які входять до складу колегіального органу (наглядової, спостережної ради) надавача фінансових послуг, який в межах компетенції, визначеної законодавством України та статутом надавача фінансових послуг, здійснює управління надавачем фінансових послуг, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу (правління) надавача фінансових послуг.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законі про фінансові послуги, інших законах України та нормативно-правових актах з питань регулювання ринків фінансових послуг.

5. Національний банк:

1) під час вчинення дій, передбачених цим Положенням, керується принципами, визначеними в пунктах 1 - 5 частини першої статті 29 та статті 34 Закону про фінансові послуги;

2) здійснює контроль за дотриманням вимог цього Положення в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з питань здійснення безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг.

2. Загальні вимоги до документів, що подаються до Національного банку

6. Заявник подає до Національного банку документи в межах здійснення процедур відповідно до цього Положення згідно з визначеними цим Положенням переліками та вимогами.

7. Заявник має право подати до Національного банку додаткові документи у разі його звернення з письмовим обґрунтуванням доцільності їх подання.

8. Заявник несе відповідальність за повноту та достовірність даних, що містяться в поданих до Національного банку документах.

9. Документи, що подаються до Національного банку відповідно до цього Положення, мають викладатися українською мовою, не містити виправлень і неточностей, а також розбіжностей між відомостями, викладеними у них, та/або отриманими з офіційних джерел.

Документи, які подаються в паперовій формі на двох і більше аркушах, мають бути пронумеровані, прошиті та містити напис: "Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено підписом ________ аркушів". На копіях документів також робиться відмітка про засвідчення копії документа, що містить напис: "Згідно з оригіналом".

10. Документи, що подаються до Національного банку відповідно до цього Положення, мають бути дійсними на дату їх подання та протягом усього строку розгляду документів за відповідною процедурою, передбаченою цим Положенням.

11. Документи, складені іноземною мовою, для подання до Національного банку мають перекладатися на українську мову (вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально). Не перекладаються на українську мову документи, складені іноземною мовою, у разі одночасного наведення їх тексту українською мовою.

12. Документи, які видані в іноземній країні, для подання до Національного банку мають бути легалізовані в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

13. Заявник у разі неможливості дотримання визначених у пункті 12 глави 2 розділу I цього Положення вимог щодо оформлення документів, виданих в іноземній країні, з незалежних від нього причин, подає до Національного банку відповідні обґрунтовані пояснення. Національний банк має право розглянути документи, видані в іноземній країні, оформлені без дотримання визначених у пункті 12 глави 2 розділу I цього Положення вимог, якщо визнає пояснення заявника обґрунтованими.

14. Копії документів щодо юридичної особи, які видані в іноземній країні та легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, подається до Національного банку за підписом керівника або іншого уповноваженого представника юридичної особи.

15. Копії документів щодо фізичної особи, які видані в іноземній країні та легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, подається до Національного банку за підписом фізичної особи або її уповноваженого представника.

16. Документи, отримані з електронних джерел, засвідчуються підписом:

1) заявника, фізичної особи, щодо якої такі документи видані, або її уповноваженого представника;

2) заявника або уповноваженого представника юридичної особи, щодо якої такі документи видані.

17. Заявник має право подати до Національного банку копію документа (електронну копію документа), якщо цим Положенням не встановлено обов'язку щодо подання оригіналу документа, засвідчену в такому порядку:

1) копія документа (електронна копія документа), виданого уповноваженим державним органом, засвідчується підписом (КЕП для електронних копій документів) заявника (його уповноваженого представника) або нотаріуса;

2) копія документа (електронна копія документа) фізичної особи засвідчується підписом (КЕП для електронних копій документів) такої особи, її уповноваженого представника;

3) копія документа (електронна копія документа) юридичної особи засвідчується підписом (КЕП для електронних копій документів) її уповноваженого представника;

4) копія документа (електронна копія документа), виданого в іноземній країні, засвідчується підписом (КЕП для електронних копій документів) заявника (його уповноваженого представника) або нотаріуса.

Копія документа (електронна копія документа), що подається до Національного банку згідно з цим Положенням, може бути засвідчена нотаріально за бажанням заявника.

18. Пакет документів, що подається до Національного банку відповідно до цього Положення, має містити документ (електронний документ), що підтверджує повноваження уповноваженого представника на подання та підписання документів від імені заявника [крім керівника заявника / надавача фінансових послуг, інформація щодо якого міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр)].

19. Пакет документів, що подається до Національного банку згідно з цим Положенням, має супроводжуватися:

1) згодою особи на обробку персональних даних особи (осіб), зберігання, перевірку та передавання іншим державним органам України отриманих від особи інформації та документів. Відповідна згода підписується особисто заявником - фізичною особою або керівником заявника - юридичної особи;

2) запевненням особи, що вона отримала згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані.

Інформація, наведена в підпунктах 1 та 2 пункту 19 глави 2 розділу I цього Положення, не надається, якщо надання відповідної інформації вимагається згідно з документами, складеними згідно з додатками до цього Положення.

Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом усіх документів у пакеті з назвами, датами видачі, органами (особами), що їх видали. Опис підписується особисто заявником - фізичною особою або уповноваженим представником заявника або шляхом накладення на опис КЕП відповідної особи.

20. Документи, передбачені цим Положенням, подаються до Національного банку виключно в один із таких способів:

1) у паперовій формі з власноручним підписом заявника / уповноваженого представника заявника / уповноваженого представника надавача фінансових послуг з одночасним обов'язковим поданням електронних копій цих документів (без накладення КЕП) на цифрових носіях інформації (USB-флешнакопичувачах) або засобами електронного зв'язку, які використовуються Національним банком для електронного документообігу;

2) у формі електронного документа або електронної копії документа, підписаного заявником / уповноваженим представником заявника / уповноваженим представником надавача фінансових послуг шляхом накладення КЕП - електронним повідомленням на офіційну електронну поштову скриньку Національного банку nbu@bank.gov.ua або іншими засобами електронного зв'язку, які використовуються Національним банком для електронного документообігу.

21. Електронні документи та електронні копії документів повинні мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст і реквізити документа.

22. Електронні копії документів (з накладеним КЕП та без накладення КЕП) створюються шляхом сканування з документів у паперовій формі з урахуванням таких вимог:

1) документ сканується у файл формату pdf;

2) сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;

3) документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;

4) роздільна здатність сканування має бути не нижче ніж 300 dpi.

23. Національний банк перевіряє цілісність та автентичність даних КЕП на отриманих електронних документах та/або електронних копіях документів. Якщо перевірка не пройшла успішно, Національний банк повідомляє заявника про неприйняття документів у день отримання таких документів або наступного робочого дня.

24. Документи в окремих випадках, визначених у цьому Положенні, та на вимогу Національного банку подаються в електронній формі у форматі xlsx або іншому форматі.

25. Національний банк розміщує на сторінці офіційного Інтернет-представництва форми документів, які згідно з цим Положенням подаються до Національного банку в електронній формі у форматі xlsx або іншому форматі, визначеному Національним банком, та описи параметрів їх заповнення.

26. Заявник має право не подавати документів на паперових носіях за умови подання всіх необхідних документів Національному банку у формі електронних документів або електронних копій документів з накладеним КЕП заявника / уповноваженого представника заявника або нотаріуса згідно з вимогами цього Положення.

27. Дані, наведені в документах на паперових носіях, мають перевагу в разі наявності розбіжностей між даними, що містяться в документах на паперових носіях і в електронних копіях документів (без КЕП). Національний банк має право вимагати від заявника надання пояснень щодо розбіжностей між документами на паперових носіях та їх електронними копіями (без КЕП), а також усунення цих розбіжностей.

28. Національний банк надає заявнику копію опису з відміткою про дату прийняття пакета документів на отримання ліцензії Національним банком та підписом службовця Національного банку, відповідального за прийняття документів.

Національний банк у разі подання заявником пакета документів у спосіб, передбачений у підпункті 2 пункту 20 глави 2 розділу I цього Положення, протягом п'яти робочих днів надсилає заявнику підтвердження про одержання електронного повідомлення з документами, що для цілей цього Положення вважається копією опису з відміткою про дату прийняття документів Національним банком та підписом службовця Національного банку, відповідального за прийняття документів.

Пакет документів, поданий у спосіб, визначений у підпункті 2 пункту 20 глави 2 розділу I цього Положення, вважається таким, що не одержаний Національним банком, у разі ненадходження до заявника / уповноваженого представника надавача фінансових послуг підтвердження про одержання електронного повідомлення.

29. Заявник має право не подавати до Національного банку документів, що раніше подавалися до Національного банку, за умови, що такі документи не були повернуті Національним банком заявнику, є дійсними, а інформація, яка в них міститься, є актуальною. Заявник з метою врахування таких документів під час розгляду пакета документів подає до Національного банку клопотання, у якому наводить перелік раніше поданих документів із зазначенням їхніх назв, дат видачі, органів (осіб), що їх видали, інформацію про те, у складі якого пакета документів документи раніше подавалися до Національного банку, а також запевнення, що ці документи не були повернуті Національним банком заявнику, є дійсними, а інформація, яка в них міститься, є актуальною.

30. Вимоги пункту 29 глави 2 розділу I цього Положення не поширюються на документи, що підтверджують статус особи на певну дату, а також на документи, строк дії яких закінчився.

31. Національний банк має право вимагати від заявника подання документів, які не подані заявником згідно з пунктом 29 глави 2 розділу I цього Положення, якщо строк зберігання раніше поданих документів закінчився, документи передані до архівної установи та/або якщо доступ до таких документів є ускладненим з інших причин, про що Національний банк зазначає у відповідній вимозі.

32. Документ, що не має визначеного строку дії, може подаватися до Національного банку, якщо він був виданий в Україні не раніше ніж за один місяць до дати подання до Національного банку, або за три місяці до дати подання, якщо документ був виданий в іноземній країні.

33. Заявник у разі неможливості подання документа щодо іноземної юридичної особи та/або фізичної особи - іноземця, визначеного цим Положенням, з незалежних від нього причин подає до Національного банку обґрунтоване пояснення неможливості такого подання. Національний банк має право розглянути пакет документів без такого документа, якщо визнає пояснення заявника обґрунтованим (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

34. Національний банк в особі уповноваженої особи Національного банку в межах процедур, визначених цим Положенням, а також з питань дотримання вимог цього Положення має право здійснювати офіційну комунікацію із заявником, надавачем фінансових послуг, власником істотної участі, керівником, головним бухгалтером, ключовими особами, відповідальним працівником заявника / надавача фінансових послуг через електронну поштову скриньку Національного банку nbu@bank.gov.ua. Така комунікація може включати:

1) вимогу надати додаткову інформацію, документи і пояснення, необхідні для прийняття рішення згідно з цим Положенням;

2) отримання інформації, пояснень і додаткових документів, необхідних для прийняття рішення згідно з цим Положенням;

3) надсилання повідомлень про рішення, прийняті Національним банком відповідно до цього Положення.

35. Заявник зобов'язаний надати Національному банку інформацію про свою адресу електронної пошти та адресу електронної пошти уповноваженого представника для здійснення офіційної комунікації з Національним банком.

Надані адреси електронної пошти вважаються офіційними електронними адресами для комунікації Національного банку із заявником.

36. Надавач фінансових послуг у разі призначення (обрання) нового уповноваженого представника зобов'язаний повідомити про це Національний банк протягом 10 робочих днів із дня такого призначення (обрання) (вимога не поширюється на керівників надавача фінансових послуг).

Надавач фінансових послуг разом із повідомленням про призначення (обрання) уповноваженого представника подає документи, що підтверджують повноваження уповноваженого представника діяти від імені надавача фінансових послуг.

Національний банк у разі встановлення факту невиконання уповноваженим представником надавача фінансових послуг обов'язку, визначеного в пункті 37 глави 2 розділу I цього Положення, має право вимагати від надавача фінансових послуг заміни такого уповноваженого представника у встановлений Національним банком строк.

37. Уповноважений представник надавача фінансових послуг зобов'язаний:

1) отримувати інформацію, необхідну для дотримання надавачем фінансових послуг вимог цього Положення;

2) повідомляти Національному банку про обставини або події, які можуть вплинути на виконання надавачем фінансових послуг вимог цього Положення;

3) забезпечувати комунікацію надавача фінансових послуг, а також власників істотної участі в надавачі фінансових послуг, керівників, ключових осіб, головного бухгалтера та відповідального працівника щодо всіх питань, які можуть виникати в Національного банку у зв'язку з процедурами, передбаченими цим Положенням.

38. Заявник/надавач фінансових послуг або його уповноважений представник зобов'язаний протягом одного робочого дня з дня отримання електронного листа Національного банку надіслати у відповідь електронне повідомлення, яке підтверджує отримання електронного листа Національного банку.

39. Національний банк має право здійснювати комунікацію із заявником / надавачем фінансових послуг у паперовій формі.

Національний банк здійснює комунікацію із заявником / надавачем фінансових послуг або його уповноваженим представником у паперовій формі в разі недотримання заявником / надавачем фінансових послуг строків, визначених у пункті 38 глави 2 розділу I цього Положення.

3. Загальний порядок розгляду документів, що подаються до Національного банку, та визначення строків

40. Національний банк здійснює розгляд поданого заявником пакета документів протягом строку, визначеного Законом про фінансові послуги, іншими законами України та цим Положенням для відповідної процедури.

41. Перебіг строку розгляду пакета документів починається з дня, наступного за днем подання заявником до Національного банку повного пакета документів, визначеного цим Положенням.

42. Національний банк протягом 10 робочих днів після отримання пакета документів має право залишити його без розгляду без прийняття рішення за цим пакетом із зазначенням у листі, що надсилається заявникові, підстав залишення пакета документів без розгляду в разі:

1) подання документів у межах процедури, передбаченої цим Положенням, не в повному обсязі;

2) невідповідності поданих документів вимогам законодавства України та/або цього Положення.

43. Заявник має право повторно подати пакет документів, який був залишений без розгляду, лише після усунення причин, що стали підставою для залишення його без розгляду.

44. Заявник зобов'язаний повідомити Національний банк про будь-які зміни в документах, передбачених цим Положенням, що сталися протягом строку розгляду пакета документів, протягом п'яти робочих днів із дня виникнення таких змін.

45. Національний банк у межах процедур, визначених цим Положенням, має право:

1) вимагати з наведенням обґрунтування такої вимоги від заявника, надавача фінансових послуг, учасника, власника істотної участі, керівника, головного бухгалтера, ключових осіб, відповідального працівника заявника або надавача фінансових послуг додаткову інформацію, документи, пояснення, необхідні для уточнення відомостей, що були подані до Національного банку, а також для повного та всебічного аналізу й прийняття ним мотивованого рішення відповідно до цього Положення;

2) надати заявникові зауваження до поданого пакета документів, якщо документи не відповідають вимогам цього Положення та/або законодавства України.

46. Національний банк установлює строк подання визначених у підпункті 1 пункту 45 глави 3 розділу I цього Положення інформації, документів і пояснень та/або внесення виправлень до документів відповідно до зауважень, наданих Національним банком відповідно до підпункту 2 пункту 45 глави 3 розділу I цього Положення. Перебіг строку розгляду пакета документів зупиняється та поновлюється після отримання всіх додаткових/виправлених документів, інформації та пояснень або після спливу встановленого строку на їх надання.

47. Національний банк має право продовжити строк розгляду пакета документів, поданого відповідно до цього Положення, але не більше ніж на 30 робочих днів у разі необхідності перевірки достовірності поданих документів/інформації та/або отримання додаткових документів/інформації, потрібних для прийняття рішення. Національний банк повідомляє заявника про продовження строку розгляду пакета документів і строк, на який його продовжено.

48. Національний банк має право припинити розгляд пакета документів за клопотанням заявника до прийняття рішення за відповідним пакетом документів. Після припинення розгляду пакета документів на підставі отриманого клопотання заявника Національний банк повертає заявнику пакет документів, який було подано до Національного банку в паперовій формі, засобами поштового зв'язку з повідомленням про вручення.

49. Національний банк у разі залишення пакета документів без розгляду, що був поданий у паперовій формі заявником, повертає його заявнику засобами поштового зв'язку з повідомленням про вручення.

50. Національний банк надсилає заявнику повідомлення про прийняття рішення за відповідною процедурою протягом трьох робочих днів після прийняття відповідного рішення, крім випадків, визначених у пункті 51 глави 3 розділу I цього Положення, а також якщо цим Положенням встановлені інші строки.

51. Керівник із ліцензування з наведенням обґрунтування в письмовій формі повідомляє про:

1) залишення пакета документів без розгляду;

2) продовження строку розгляду пакета документів;

3) припинення розгляду пакета документів за клопотанням заявника.

52. Заявник зобов'язаний унести плату за розгляд пакета документів у межах окремих процедур, визначених цим Положенням, у розмірі, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції) Національного банку. Заявник подає копію платіжного документа про здійснення такої плати разом із поданням до Національного банку пакета документів.

53. Повторне подання заявником пакета документів, що був залишений Національним банком без розгляду, не потребує здійснення заявником повторної оплати за послугу з розгляду пакета документів, якщо повторне подання здійснюється протягом трьох місяців із дня залишення попереднього пакета документів без розгляду.

54. Національний банк повертає заявнику сплачені ним кошти за послугу з розгляду пакета документів, якщо заявником протягом трьох місяців із дня залишення пакета документів без розгляду не було повторно подано пакет документів або в разі надходження від заявника клопотання про повернення коштів, сплачених заявником за послугу (якщо послуга не була надана).

Послуга з розгляду пакета документів, що надається Національним банком на підставі цього Положення, є наданою, а плата за таку послугу не підлягає поверненню, крім випадків, коли відповідний пакет документів Національним банком було залишено без розгляду.

55. Особливості розгляду Національним банком пакетів документів у межах різних процедур визначаються у відповідних розділах та главах цього Положення.

56. Національний банк має право запросити заявника, уповноваженого представника заявника або надавача фінансових послуг у разі розгляду Комітетом з питань нагляду питань, розгляд яких відповідно до цього Положення належить до компетенції Комітету з питань нагляду, для участі в засіданні з метою надання пояснень/заперечень.

Заявник, уповноважений представник заявника або надавача фінансових послуг має право брати участь у засіданні Комітету з питань нагляду особисто або дистанційно за допомогою засобів аудіо-, відеозв'язку. Конкретний спосіб участі в засіданні Комітету з питань нагляду уповноваженого представника надавача фінансових послуг визначається Національним банком у відповідному запрошенні.

Запрошення надсилається до дати проведення засідання Комітету з питань нагляду одним із таких способів:

1) електронною поштою - не пізніше ніж за три робочих дні до дати засідання;

2) на паперових носіях засобами поштового зв'язку - не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати засідання.

Відсутність (нез'явлення або неучасть дистанційно) уповноваженого представника надавача фінансових послуг під час засідання Комітету з питань нагляду не є підставою для відкладення розгляду Комітетом з питань нагляду питання, що відповідно до цього Положення належить до компетенції Комітету з питань нагляду.

4. Документи для ідентифікації фізичних і юридичних осіб

57. Національний банк здійснює ідентифікацію фізичних і юридичних осіб на підставі визначених цим Положенням документів.

58. Ідентифікація громадянина України, який постійно проживає в Україні, здійснюється на підставі таких документів:

1) копій сторінок паспорта громадянина України, що містять фотографію фізичної особи, а також інформацію про її прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дату народження, реєстрацію місця її проживання, серію та номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав (якщо паспорт оформлено у формі книжечки), або копій обох сторін паспорта громадянина України (якщо його оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій);

2) щодо фізичної особи, паспорт якої оформлено у формі книжечки, - копії документа з інформацією про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копії сторінки паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого реєстраційного номера (якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомила про це контролюючий орган);

3) щодо фізичної особи, паспорт якої оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, - копії документа з інформацією про реєстрацію місця проживання фізичної особи.

59. Ідентифікація громадянина України, який виїхав на постійне/тимчасове проживання за кордон, здійснюється на підставі копій таких документів:

1) сторінок паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що містять фотографію фізичної особи, а також інформацію про її прізвище, власне ім'я, дату народження, номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, строк дії паспорта, а також відмітку про виїзд особи на постійне проживання за кордон;

2) документа з інформацією про реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

3) документа з інформацією про місце постійного/тимчасового проживання фізичної особи;

4) документа, що підтверджує правові підстави постійного/тимчасового проживання фізичної особи на території іноземної країни.

60. Ідентифікація іноземного громадянина, який постійно проживає в іноземній країні, здійснюється на підставі копій таких документів:

1) сторінок паспорта фізичної особи, що містять її фотографію, а також інформацію про її прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дату народження, місце постійного проживання, серію (за наявності) та номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, а також строк дії паспорта (за наявності);

2) документа з інформацією про ідентифікаційний код або податковий номер (за наявності);

3) документа з інформацією, що підтверджує місце постійного проживання фізичної особи (якщо такої інформації в паспорті немає).

61. Ідентифікація іноземного громадянина, який постійно/тимчасово проживає в Україні, здійснюється на підставі копій таких документів:

1) усіх сторінок посвідки на постійне/тимчасове проживання фізичної особи в Україні;

2) документа з інформацією про реєстраційний номер облікової картки платника податків в Україні (за наявності);

3) сторінок паспорта іноземного громадянина, що містять фотографію фізичної особи, а також інформацію про її прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дату народження, номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, строк дії паспорта, а для осіб, які постійно проживають в Україні, також відмітку про виїзд особи на постійне проживання (якщо така відмітка проставляється згідно із законодавством країни, громадянином якої є особа).

62. Ідентифікація української компанії здійснюється на підставі копій таких документів:

1) установчого документа;

2) реєстру власників іменних цінних паперів (акцій) компанії, яка є акціонерним товариством.

63. Копія установчого документа української компанії може не подаватися, якщо:

1) установчий документ оприлюднений на порталі електронних сервісів Єдиного державного реєстру (до Національного банку подається інформація про розміщення установчого документа на цьому порталі);

2) компанія створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України. У такому разі до Національного банку подається копія рішення про створення або про провадження діяльності компанією на підставі модельного статуту, підписаного її засновниками.

64. Ідентифікація іноземної компанії здійснюється Національним банком на підставі копій таких документів:

1) витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, виданого уповноваженим органом іноземної країни, що підтверджує реєстрацію компанії в країні, у якій зареєстровано її головний офіс, і містить інформацію про ідентифікаційний/реєстраційний номер/код і адресу компанії, її учасників (акціонерів) і керівників;

2) установчих документів.

II. Умови провадження діяльності з надання фінансових послуг

5. Загальні умови провадження діяльності з надання фінансових послуг

65. Національний банк відповідно до цього Положення видає ліцензії на провадження діяльності з надання таких фінансових послуг:

1) залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;

2) фінансовий лізинг;

3) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

4) факторинг;

5) надання гарантій;

6) послуги у сфері страхування.

66. Ліцензію на залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення має право отримати виключно кредитна спілка.

67. Не є фінансовою послугою залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення від:

1) учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи - у будь-якій формі;

2) інших фінансових установ - у формі позики та/або кредиту за наявності у них права надавати фінансову послугу, передбачену в підпункті 3 пункту 65 глави 5 розділу II цього Положення;

3) міжнародних фінансових організацій - у будь-якій формі;

4) фізичних осіб (крім учасників фінансової установи), вимоги до яких встановлюються органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, та юридичних осіб - у формі безпроцентної позики (поворотної фінансової допомоги);

5) будь-яких осіб - шляхом проведення операцій з фінансовими інструментами (крім ощадних сертифікатів банку) відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки";

6) будь-яких осіб - шляхом випуску акцій під час збільшення (зменшення) розміру статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства;

7) Національного банку - у випадках, передбачених законами України з питань регулювання ринків фінансових послуг.

Отримання з місцевих та державного бюджетів коштів юридичними особами публічного права не є фінансовою послугою залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення.

Надавачам фінансових послуг заборонено залучати фінансові активи із зобов'язанням щодо наступного їх повернення від фізичних осіб, крім випадків, установлених законами України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

68. Підпункти 1, 4 - 6 пункту 67 глави 5 розділу II цього Положення не застосовуються до кредитних спілок / об'єднаних кредитних спілок. Особливості залучення коштів кредитною спілкою визначаються в главі 13 розділу II цього Положення.

69. Надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, є фінансовою послугою, якщо така послуга надана на підставі кредитного договору або іншого договору, який має всі ознаки кредитного договору, визначені статтею 1054 Цивільного кодексу України.

70. Небанківська фінансова установа зобов'язана дотримуватись обмежень щодо суміщення провадження видів господарської діяльності, зазначених у пункті 76 глави 5 розділу II цього Положення.

Лізингодавець має право надавати фінансову послугу, передбачену в підпункті 2 пункту 65 глави 5 розділу II цього Положення.

71. Юридична особа, яка створена та функціонує на засадах кооперації, має право набути статус фінансової установи, отримати ліцензії згідно з цим Положенням та надавати фінансові послуги виключно у разі, якщо вона зареєстрована в організаційно-правовій формі "кредитна спілка".

72. Особа, яка має намір провадити / провадить діяльність з надання фінансових послуг, на день звернення для отримання ліцензії / протягом усього строку дії ліцензії повинна відповідати таким вимогам (не поширюються на заявників, які мають намір отримати / мають статус лізингодавця):

1) відомості про особу включені до Державного реєстру фінансових установ (не поширюється на осіб, які подають до Національного банку заяву про видачу ліцензії одночасно із заявою про включення такої особи до Державного реєстру фінансових установ);

2) в особи (крім кредитної спілки та об'єднаної кредитної спілки) наявний статутний (складений) капітал, сформований відповідно до вимог Закону про фінансові послуги або законів України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;

3) умови та порядок надання фінансових послуг заявником / небанківською фінансовою установою відповідають вимогам законодавства з питань регулювання ринків фінансових послуг, законодавства з питань захисту прав споживачів фінансових послуг;

4) внутрішні документи особи з питань надання фінансових послуг відповідають вимогам глави 9 розділу II цього Положення;

5) бізнес-план заявника / небанківської фінансової установи відповідає вимогам цього Положення (вимога застосовується до страховиків, кредитних спілок та осіб, які звертаються до Національного банку для отримання статусу страховика, кредитної спілки);

6) фінансовий стан заявника / небанківської фінансової установи відповідає вимогам підпунктів 1 - 5 пункту 159 глави 15 розділу II цього Положення;

7) структура власності заявника / небанківської фінансової установи відповідає вимогам нормативно-правового акта Національного банку, яким установлено вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг (вимога не поширюється на кредитні спілки та об'єднані кредитні спілки);

8) небанківська фінансова установа подає до Національного банку документи про структуру власності в обсязі, порядку та у строки, визначені нормативно-правовим актом Національного банку, яким установлюються вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг;

9) ділова репутація заявника / небанківської фінансової установи, ключових учасників, власників істотної участі, керівників, головного бухгалтера, ключових осіб заявника / небанківської фінансової установи відповідають вимогам законів України та цього Положення;

10) професійна придатність керівника, головного бухгалтера, ключових осіб заявника / небанківської фінансової установи відповідає вимогам цього Положення;

11) ділова репутація та професійна придатність відповідального працівника відповідають вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, визначеним у Положенні про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року N 107 (зі змінами);

12) фінансовий/майновий стан учасників, які здійснили внески до статутного (складеного) капіталу заявника, незалежно від їх розміру, та всіх власників істотної участі в заявнику / небанківській фінансовій установі відповідають вимогам законів України та цього Положення;

13) організаційна структура особи відповідає вимогам, встановленим у главі 16 розділу II цього Положенням (вимога поширюється на осіб, які мають намір провадити/провадять діяльність кредитної спілки / об'єднаної кредитної спілки, страховика);

14) внутрішні положення заявника / небанківської фінансової установи з питань корпоративного управління відповідають вимогам, визначеним у главах 16 - 19 розділу II цього Положення;

15) у заявнику / небанківській фінансовій установі дотримано вимоги щодо суміщення посад, визначені в главі 19 розділу II цього Положення;

16) найменування заявника / небанківської фінансової установи, торговельні марки, вебсайт/вебсайти заявника / небанківської фінансової установи відповідають вимогам законодавства України та глав 6 і 7 розділу II цього Положення;

17) приміщення, облікова і реєструюча системи заявника / небанківської фінансової установи відповідають вимогам законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг;

18) небанківська фінансова установа виконує укладені нею договори з надання фінансових послуг і під час укладання, виконання та припинення дії таких договорів дотримується вимог, визначених книгою п'ятою Цивільного кодексу України та законами України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;

19) на дату подання документів до Національного банку та протягом періоду розгляду документів на отримання ліцензії в особи немає неусунутих заходів впливу, застосованих Національним банком за порушення законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), валютного законодавства та/або застосованих до неї заходів впливу за порушення зазначеного законодавства України (не поширюється на заявників, у яких немає ліцензії);

20) страховик провадив страхову діяльність та укладав договори страхування в кожному звітному кварталі, що минув, не менше ніж два роки (вісім звітних кварталів), що передують даті звернення для отримання ліцензії (застосовується до страховиків, які подають пакет документів для отримання ліцензії на обов'язкові види страхування);

21) страховик дотримується умов забезпечення платоспроможності страховика на останню звітну дату, що передує даті подання документів, та протягом періоду розгляду документів на отримання ліцензії на обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та/або на обов'язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, а також протягом усього строку дії ліцензії на обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та/або на обов'язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту (застосовується до страховиків, які подають пакет документів для отримання ліцензії на обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та/або на обов'язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, а також страховиків, які мають відповідну ліцензію);

22) страховик має перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності на останню звітну дату, що передує даті подання документів, та протягом періоду розгляду документів на отримання ліцензії, а також протягом усього строку дії відповідної ліцензії;

23) страховик провадив страхову діяльність та укладав договори добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту в кожному звітному кварталі, що минув, не менше ніж протягом двох років (вісім звітних кварталів), що передують даті звернення для отримання ліцензії, та має досвід урегулювання страхових випадків і виплати страхового відшкодування щонайменше за 10 такими договорами (застосовується до страховиків, які подають пакет документів для отримання ліцензії на обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів);

24) страховик провадив страхову діяльність з укладення договорів страхування в кожному звітному кварталі, що минув, не менше ніж п'ять років (20 звітних кварталів), що передують даті звернення для отримання ліцензії (застосовується до страховиків, які подають пакет документів для отримання ліцензії на обов'язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту);

25) страховик має досвід укладення договорів страхування будь-якої відповідальності в кожному звітному кварталі, що минув, не менше ніж протягом двох років (вісім звітних кварталів), що передують даті звернення для отримання ліцензії (застосовується до страховиків, які подають пакет документів для отримання ліцензії на обов'язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту).

73. Особа, яка має намір отримати статус лізингодавця / має статус лізингодавця, на день звернення для отримання ліцензії / протягом усього строку дії ліцензії повинна відповідати таким вимогам:

1) умови та порядок надання послуг із фінансового лізингу заявника/лізингодавця відповідають вимогам законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг;

2) ділова репутація заявника/лізингодавця, його керівників, головного бухгалтера та власників істотної участі відповідає вимогам законів України та цього Положення;

3) професійна придатність керівників, головного бухгалтера заявника/лізингодавця відповідають вимогам цього Положення;

4) структура власності заявника/лізингодавця відповідає вимогам нормативно-правових актів Національного банку, якими встановлюються вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг;

5) лізингодавець подає до Національного банку документи про структуру власності в обсязі, порядку та у строки, визначені нормативно-правовим актом Національного банку, яким встановлюються вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг;

6) найменування заявника/лізингодавця, порядок використання торговельних марок, вебсайтів заявником/лізингодавцем відповідають вимогам законодавства України та глав 6 і 7 розділу II цього Положення;

7) лізингодавець виконує укладені ним договори з надання фінансових послуг і під час укладання, виконання та припинення дії таких договорів дотримується вимог, визначених книгою п'ятою Цивільного кодексу України та законами України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;

8) приміщення, облікова і реєструюча системи заявника/лізингодавця відповідають вимогам законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг;

9) внутрішні документи заявника/лізингодавця з питань надання фінансових послуг відповідають вимогам глави 9 розділу II цього Положення;

10) політика запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів заявника/лізингодавця відповідає вимогам глави 18 розділу II цього Положення.

74. Надавач фінансових послуг зобов'язаний протягом усього строку дії ліцензії дотримуватися вимог законодавства України з питань регулювання ринків небанківських фінансових послуг, виконувати вимоги цього Положення, а також виконувати вимоги, розпорядження, рішення Національного банку (уключаючи ті, що стосуються усунення виявлених порушень вимог, передбачених цим Положенням), надавати на вимогу Національного банку інформацію, документи і звітність у встановлений Національним банком строк.

75. Небанківська фінансова установа має право на власний розсуд самостійно чи спільно з іншими особами користуватися і розпоряджатися належним їй (їм) майном (активами), уключаючи надання такого майна (активів) іншим суб'єктам для його (їх) використання в будь-який передбачений законодавством України спосіб, та отримувати дохід від операцій з таким майном (активами), якщо такі операції не є здійсненням окремого виду господарської діяльності.

Небанківська фінансова установа (крім страховика) не має права здійснювати посередницьку діяльність на ринках фінансових послуг, крім випадків, прямо визначених законодавством України з питань регулювання ринків фінансових послуг.

Небанківська фінансова установа, що має ліцензію на надання фінансових послуг з факторингу та/або надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, має право здійснювати діяльність з урегулювання простроченої заборгованості в інтересах інших осіб за умови включення до реєстру колекторських компаній.

76. Надавач фінансових послуг зобов'язаний дотримуватися обмежень щодо суміщення надання фінансових послуг.

Фінансовими послугами, які не можуть суміщатися з іншими фінансовими послугами, крім випадків, коли таке суміщення дозволено законами України, є:

1) послуги у сфері страхування;

2) надання ломбардами кредитів під заставу майна, яке має бути передано на зберігання до ломбарду (крім нерухомого майна і транспортних засобів), крім суміщення зі здійсненням торгівлі валютними цінностями (у готівковій формі) відповідно до пункту 146 глави 14 розділу II цього Положення;

3) залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення, крім випадків суміщення з наданням фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитною спілкою.

77. Надавач фінансових послуг у разі виявлення обставин, що свідчать про невідповідність його або його діяльності вимогам, установленим цим Положенням, зобов'язаний письмово повідомити про це Національний банк протягом п'яти робочих днів із дня виявлення таких обставин.

78. Надавач фінансових послуг (крім страховика) не має права укладати зі споживачами фінансових послуг договорів щодо надання фінансових послуг, зобов'язання яких визначені як грошовий еквівалент в іноземній валюті.

79. Надавач фінансових послуг зобов'язаний:

1) мати електронну пошту для здійснення офіційної комунікації з Національним банком та забезпечити її безперебійне функціонування;

2) підтримувати в актуальному стані інформацію, наведену в Комплексній інформаційній системі Національного банку;

3) забезпечити на постійній основі отримання листів, надісланих на електронну пошту, засобами поштового зв'язку на адреси, зазначені в Комплексній інформаційній системі Національного банку.

80. Надавачам фінансових послуг заборонено використовувати у своїй діяльності та/або рекламувати правові конструкції, наслідком яких є передання третім особам права на провадження діяльності з надання фінансових послуг та/або перекладення відповідальності надавача фінансових послуг на третю особу (на підставі договорів франшизи, комерційної концесії, партнерства, консультаційних послуг, інших правочинів).

6. Вимоги до найменування та використання торговельних марок

81. Надавач фінансових послуг не має права:

1) використовувати для свого найменування назву, яка повторює найменування іншого учасника ринку фінансових послуг або вводить в оману щодо видів діяльності, які здійснює надавач фінансових послуг;

2) використовувати торговельні марки, комерційні найменування інших учасників ринку фінансових послуг, а також похідні від торговельних марок, комерційних найменувань, якщо таке використання вводить в оману клієнтів.

82. Надавач фінансових послуг зобов'язаний повідомляти про використання комерційного найменування, торговельної марки, що відрізняються від їх офіційного найменування, у порядку, передбаченому в главі 59 розділу X цього Положення.

7. Вимоги до вебсайту/вебсайтів надавача фінансових послуг

83. Надавач фінансових послуг зобов'язаний мати власний вебсайт та забезпечувати належний (безперебійний) порядок його роботи.

Надавач фінансових послуг зобов'язаний забезпечити роботу власного вебсайту протягом двох місяців з дня отримання ліцензії, але до дня надання першої фінансової послуги.

84. Надавач фінансових послуг зобов'язаний на власному вебсайті розкривати інформацію, розкриття якої вимагається законодавчими актами України та нормативно-правовими актами Національного банку щодо вимог до розкриття інформації клієнтам та споживачам.

85. Надавач фінансових послуг зобов'язаний повідомити Національний банк про початок використання власного вебсайту для надання фінансових послуг у порядку, передбаченому в главі 59 розділу X цього Положення.

86. Надавач фінансових послуг зобов'язаний розкривати на власному вебсайті інформацію, визначену в пункті 84 глави 7 розділу II цього Положення, а також інформацію про:

1) структуру власності надавача фінансових послуг (крім кредитної спілки та об'єднаної кредитної спілки);

2) правила надання фінансових послуг;

3) порядок розгляду надавачем фінансових послуг звернень споживачів фінансових послуг. Порядок розгляду надавачем фінансових послуг звернень споживачів фінансових послуг має містити посилання на розділ "Звернення громадян" офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

87. Надавачу фінансових послуг забороняється використовувати вебсайт та/або інформацію на вебсайті, що може вводити клієнтів в оману.

8. Загальні вимоги до приміщень, облікової і реєструючої систем

88. Надавач фінансових послуг зобов'язаний вести облік укладених договорів з надання фінансових послуг, які зобов'язаний зберігати не менше ніж п'ять років після закінчення строку дії договору та/або до повного виконання зобов'язань за таким договором, якщо інше не встановлено законодавством України.

89. Надавач фінансових послуг зобов'язаний зберігати протягом дії ліцензії документи (копії), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися заявником у документах, які подавалися до органу ліцензування та нагляду разом із заявою про отримання ліцензії.

90. Надавач фінансових послуг зобов'язаний вести облік, складати та подавати до Національного банку фінансову та консолідовану фінансову звітність, звітні дані, а також іншу інформацію, актуарні звіти (для страховиків) та документи в порядку та відповідно до вимог, визначених законодавством України з питань регулювання ринків фінансових послуг.

91. Надавач фінансових послуг зобов'язаний мати комп'ютерну техніку, облікову і реєструючу системи, які дають змогу забезпечити ведення обліку та реєстрацію операцій з надання фінансових послуг в електронному вигляді, а також виконання вимог щодо подання до Національного банку інформації та звітності, установленої законодавством України з питань регулювання ринків фінансових послуг.

92. Надавач фінансових послуг зобов'язаний мати приміщення (на підставі права власності або права користування) за його місцезнаходженням та місцезнаходженням його відокремлених підрозділів.

93. Надавач фінансових послуг зобов'язаний забезпечити зберігання грошових коштів і документів та мати необхідні засоби безпеки (сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну та пожежну сигналізацію та/або відповідну охорону), обладнані робочі місця касирів відповідно до законодавства (за наявності касирів), а також повинен дотримуватися вимог законодавства України з питань готівкових розрахунків.

9. Загальні вимоги до установчих документів та внутрішніх документів з питань надання фінансових послуг

94. Установчі документи заявника або надавача фінансових послуг повинні містити перелік видів фінансових послуг, які надаватиме надавач фінансових послуг.

95. Установчі документи фінансової установи - юридичної особи публічного права повинні відповідати вимогам нормативно-правового акта, відповідно до якого створена така юридична особа, і Закону про фінансові послуги.

96. Надавач фінансових послуг зобов'язаний протягом двох місяців із дня отримання ліцензії, але до дня надання першої фінансової послуги, затвердити такі документи:

1) внутрішні правила про надання фінансових послуг, які повинні містити положення, визначені в пункті 97 глави 9 розділу II цього Положення, та не суперечити опитувальнику, поданому до Національного банку відповідно до підпункту 2 пункту 400 глави 48 розділу VII цього Положення (не застосовується до страховиків);

2) внутрішні документи, що визначають порядок взаємодії зі споживачами фінансових послуг та порядок розгляду звернень споживачів, які повинні містити положення, визначені в пункті 98 глави 9 розділу II цього Положення (не застосовується до страховиків);

3) внутрішні положення, які визначають обов'язки, відповідальність, способи прийняття рішень і взаємодію керівників, головних бухгалтерів, ключових осіб надавача фінансових послуг;

4) правила фінансового моніторингу, програми проведення первинного фінансового моніторингу та інші внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, передбачені законодавством України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

5) внутрішні документи з питань реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) з урахуванням вимог законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

97. Внутрішні правила про надання фінансових послуг повинні містити такі положення:

1) перелік та опис видів фінансових послуг;

2) порядок надання фінансових послуг та за наявності перелік залучених третіх осіб під час їх надання (для кожної послуги окремо);

3) строки та порядок зберігання інформації про надання фінансових послуг.

98. Внутрішні документи, що визначають порядок взаємодії зі споживачами та порядок розгляду звернень споживачів, повинні містити такі положення:

1) права та обов'язки надавача та споживача фінансових послуг;

2) порядок розгляду надавачем фінансових послуг звернень споживачів фінансових послуг. Порядок розгляду надавачем фінансових послуг звернень споживачів фінансових послуг має включати посилання на розділ "Звернення громадян" офіційного Інтернет-представництва Національного банку;

3) контроль надавача фінансових послуг за діями осіб, залучених до надання фінансових послуг та для врегулювання простроченої заборгованості;

4) порядок укладення договору у формі електронного документа (для надавачів фінансових послуг, що укладають договори у вигляді електронного документа);

5) порядок захисту персональних даних споживачів фінансових послуг.

99. Фінансові установи - юридичні особи публічного права замість внутрішніх документів, що регламентують порядок надання фінансових послуг, мають право використовувати інші нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання фінансових послуг.

100. Національний банк має право вимагати від надавача фінансових послуг внутрішні документи, визначені в пункті 96 глави 9 розділу II цього Положення, та встановити строк для подання відповідних документів, але не менше ніж п'ять робочих днів із дня отримання вимоги.

101. Національний банк має право вимагати від надавача фінансових послуг приведення своїх внутрішніх документів, визначених у пункті 96 глави 9 розділу II цього Положення, у відповідність до вимог законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг.

102. Надавач фінансових послуг зобов'язаний повідомляти Національний банк про зміни умов та порядку надання фінансових послуг у порядку, передбаченому в главі 59 розділу X цього Положення.

10. Додаткові вимоги до здійснення діяльності у сфері страхування

103. Загальний розмір внесків страховика до статутних капіталів інших страховиків України не може перевищувати 30 відсотків його власного статутного (складеного) капіталу, у тому числі розмір внеску до статутного (складеного) капіталу окремого страховика не може перевищувати 10 відсотків. Ці вимоги не поширюються на страховика, який здійснює види страхування, інші, ніж страхування життя, у разі здійснення ним внесків до статутного (складеного) капіталу страховика, який здійснює страхування життя.

104. Страховик має право приймати ризики в перестрахування лише з тих видів добровільного і обов'язкового страхування, на здійснення яких він отримав ліцензію.

105. Страховик зобов'язаний протягом двох місяців із дня отримання ліцензії, але до дня надання першої фінансової послуги, затвердити внутрішні документи (внутрішні політики), що визначають порядок:

1) формування страхових резервів відповідно до нормативно-правових актів України з питань формування страхових резервів;

2) оцінки страхових ризиків під час укладення договору страхування та зміни його умов та порядок отримання і врегулювання вимог за подіями, що мають ознаки страхових випадків.

106. Страховик зобов'язаний розробити та затвердити правила страхування окремо для кожного виду добровільного страхування, на який він отримує ліцензію.

107. Правила добровільного страхування мають відповідати вимогам законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг. Національний банк має право вимагати від страховика приведення своїх правил добровільного страхування у відповідність до вимог законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг.

108. Страховик зобов'язаний повідомляти про зміни до правил добровільного страхування в порядку, визначеному в главі 59 розділу X цього Положення.

109. Страховик має право укладати договори страхування відповідно до чинної редакції правил добровільного страхування.

110. Зміни до правил добровільного страхування вносяться шляхом їх викладення в новій редакції.

111. Страховик у правилах добровільного страхування розкриває інформацію щодо розміру страхових тарифів, а також зазначає граничний розмір нормативних витрат на ведення справи, які вираховуються із страхових платежів, що повертаються страхувальнику, у випадках, передбачених статтею 28 Закону України "Про страхування".

112. Під час розкриття в правилах добровільного страхування інформації щодо порядку й умов здійснення страхових виплат зазначається порядок визначення розміру викупної суми в разі дострокового припинення дії договору страхування життя або порядок визначення розміру страхових виплат за договорами страхування, крім договорів страхування життя.

113. Страховик зобов'язаний дотримуватися вимог законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг щодо здійснення обов'язкових видів страхування.

114. Страховик зобов'язаний формувати і вести облік страхових резервів у порядку та обсягах, установлених статтею 31 Закону України "Про страхування" та законодавством України з питань регулювання ринків фінансових послуг, станом на кожний день.

Страховик зобов'язаний вести облік договорів страхування і вимог (заяв) за подіями, що мають ознаки страхових випадків, у спосіб, який забезпечує отримання інформації, необхідної для виконання вимог законодавства України щодо формування страхових резервів.

115. Страховик зобов'язаний забезпечити виконання вимог до організації і функціонування системи управління ризиками у страховика, установлених законодавством України з питань регулювання ринків фінансових послуг.

116. Страховик, який отримав ліцензію на здійснення обов'язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, зобов'язаний бути членом ядерного страхового пулу.

117. Страховик у разі припинення його членства в ядерному страховому пулі не має права укладати відповідні договори обов'язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту.

118. Страховик, який отримав ліцензію на обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зобов'язаний:

1) стати членом Моторного (транспортного) страхового бюро України та виконувати свої обов'язки як його члена;

2) формувати та вести облік страхового резерву збитків, що виникли, але не заявлені, та страхового резерву коливань збитковості в обов'язковому порядку.

119. Страховик у разі припинення його членства в Моторному (транспортному) страховому бюро України не має права укладати відповідні договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

120. Страховик зобов'язаний мати штатних працівників або залучати експертів, інших осіб з відповідною кваліфікацією за цивільно-правовими договорами для оцінки страхових ризиків та врегулювання вимог за подіями, що мають ознаки страхових випадків.

121. Страховик:

1) який отримав ліцензію на здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, обов'язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації, добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров'я), добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби, добровільного страхування медичних витрат, добровільного страхування сільськогосподарської продукції, зобов'язаний забезпечувати підтвердження достатності та адекватності сформованих страхових резервів, вимога підтвердження яких передбачена законодавством України, на кожну звітну дату особою, яка має право займатися актуарними розрахунками;

2) який отримав ліцензію на здійснення добровільного страхування життя, зобов'язаний забезпечувати підтвердження достатності та адекватності сформованих страхових резервів станом на кінець кожного календарного року особою, яка має право займатися актуарними розрахунками;

3) який отримав ліцензію на здійснення добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12 - 14 статті 6 Закону України "Про страхування") має право виступати фінансовим гарантом відповідно до Закону України "Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи" шляхом укладання договору страхування ризиків щодо забезпечення сплати суми митного боргу, що може виникнути щодо товарів, поміщених у режим спільного транзиту.

11. Вимоги до ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя

122. Страховик, який здійснює страхування життя, зобов'язаний вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя та в межах договору страхування життя персоніфікований (індивідуальний) облік за кожною застрахованою особою в порядку та на умовах, визначених у главі 11 розділу II цього Положення.

123. Персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя здійснюється страховиком шляхом ведення реєстру в електронній формі (далі - Реєстр договорів страхування життя) за допомогою облікової і реєструючої систем такого страховика.

124. Записи в Реєстрі договорів страхування життя ведуться українською мовою, а також іншими мовами у випадках, передбачених законодавством України, у хронологічному порядку в міру виникнення подій, які в ньому реєструються. Відомості, передбачені в пункті 127 глави 11 розділу II цього Положення, повинні зберігатись у Реєстрі договорів страхування життя протягом усього строку дії договорів страхування. Після закінчення строку дії договору страхування або його припинення відомості виводяться до архівної частини Реєстру договорів страхування життя із забезпеченням можливості їх подальшого використання.

125. Реєстр договорів страхування життя повинен вестися таким чином, щоб була забезпечена можливість відновлення будь-якої втраченої інформації.

126. Страховик повинен забезпечити зберігання всіх документів, на підставі яких укладаються договори, уносяться зміни та/або доповнення до Реєстру договорів страхування життя, протягом п'яти років після закінчення дії договорів або до повного виконання зобов'язань за виплатами накопичувальної складової за договорами страхування життя (одноразово чи у вигляді ануїтетів), якщо інше не встановлено законодавством України з питань регулювання ринків фінансових послуг.

127. Реєстр договорів страхування життя повинен містити:

1) відомості щодо страхувальника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця:

прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності);

дата народження;

адреса;

ідентифікаційний номер;

2) відомості щодо страхувальника - юридичної особи:

повне найменування;

місцезнаходження;

банківські реквізити;

ідентифікаційний номер юридичної особи;

3) відомості про умови договору страхування:

дата укладення та номер договору страхування;

дата набрання чинності договором страхування та строк дії договору страхування (за наявності різних строків страхування для різних страхових ризиків також строк страхування за кожним страховим ризиком);

прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) застрахованої особи;

дата народження, стать застрахованої особи та її адреса;

перелік страхових випадків;

розмір, строк та періодичність сплати страхових внесків за кожним страховим ризиком;

розмір страхової суми та/або страхових виплат, а також періодичність та строк їх виплати (за наявності) за кожним страховим ризиком;

прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дата народження та (або) найменування вигодонабувача (вигодонабувачів), його (їх) ідентифікаційний номер(и) (за наявності) за кожним страховим ризиком. Якщо було призначено кілька вигодонабувачів, Реєстр договорів страхування життя повинен містити відповідні частки на право отримання страхової виплати для кожного вигодонабувача;

валюта страхування;

розмір ставки гарантованого інвестиційного доходу згідно з договором страхування;

страховий тариф (за наявності);

інформація про дату та зміст внесених змін до договору [уключаючи припинення, зменшення (редукування) страхової суми за договором страхування];

4) відомості про сформований математичний резерв на страхові річниці за кожним договором страхування та в межах договору страхування життя за кожною застрахованою особою в розрізі валют та окремих видів (складових) страхових резервів, а також резерв нетто-премій на страхові річниці за кожним страховим ризиком в межах договору страхування життя та резерв належних виплат страхових сум (крім резерву збитків, що виникли, але не заявлені) на кожну дату зміни такого резерву в розрізі валют за кожною заявленою вимогою;

5) інформацію про розподілений додатковий інвестиційний дохід.

128. Страховик зобов'язаний вносити до Реєстру договорів страхування життя інформацію про укладені договори страхування та внесені зміни до договорів страхування протягом п'яти робочих днів із дня їх укладення або внесення змін.

12. Вимоги до діяльності філії страховика-нерезидента

129. Філія страховика-нерезидента для здійснення діяльності на території України повинна бути включена до Реєстру філій страховиків-нерезидентів та мати ліцензію, отриману в порядку, визначеному у главі 69 розділу XII цього Положення.

130. Вимоги цього Положення щодо страховиків застосовуються до філій страховиків-нерезидентів (крім випадків, коли прямо встановлюються вимоги до філій страховиків-нерезидентів) з урахуванням особливостей, встановлених частинами першою, третьою, одинадцятою - тринадцятою статті 2, частиною першою статті 30, частиною двадцять першою статті 31, частиною дев'ятою статті 43 Закону України "Про страхування".

131. Філія страховика-нерезидента повинна мати сформований гарантійний депозит на рахунках уповноважених банків-резидентів у розмірі, не меншому ніж сума, еквівалентна 1 мільйону євро, за видами страхування іншими, ніж страхування життя, а в разі наміру займатися страхуванням життя - у розмірі, не меншому ніж сума, еквівалентна 10 мільйонам євро за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день подання заяви.

132. Гарантійний депозит уноситься виключно грошовими коштами та підлягає сплаті в повному обсязі.

Гарантійний депозит уноситься в гривнях та/або іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день внесення.

Кошти, за рахунок яких вноситься гарантійний депозит, не можуть бути одержані в кредит, позику та під заставу чи обтяжені в інший спосіб.

133. Гарантійний депозит із нарахованими на нього відсотками враховується у складі наявних власних коштів філії страховика-нерезидента і розміщується на окремому рахунку в банку.

134. Майнові права на гарантійний депозит не можуть бути предметом застави і повинні використовуватися виключно на цілі, передбачені законодавством України.

135. Філія страховика-нерезидента за потреби проведення виплат за рахунок гарантійного депозиту надає Національному банку інформацію про фінансовий стан та обґрунтування таких виплат не пізніше ніж за 10 днів до здійснення таких виплат.

136. Закриття гарантійного депозиту страховиком-нерезидентом відбувається в разі ліквідації філії страховика-нерезидента після задоволення всіх вимог за договорами страхування, укладеними на території України.

137. Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика-нерезидента повинен відповідати рівню, не нижчому ніж рівень високої надійності за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств:

1) "A.M.Best" (США) - "В+";

2) "Moody's Investors Service" (США) - "Baa";

3) "Standard & Poor's" (США) - "BBB";

4) "Fitch Ratings" (Великобританія) - "BBB".

138. Керівник, головний бухгалтер, ключова особа філії страховика-нерезидента мають відповідати вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, визначеним цим Положенням.

139. Національний банк погоджує осіб, призначених на посади керівника, головного бухгалтера філії страховика-нерезидента, у порядку, визначеному в розділі IX цього Положення.

13. Додаткові вимоги для здійснення діяльності кредитної спілки

140. Кредитна спілка дотримується правил залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, визначених законодавством України з питань регулювання ринків фінансових послуг.

141. Кредитна спілка зобов'язана здійснювати діяльність із надання фінансових послуг із використанням програмного забезпечення, що відповідає вимогам законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг.

142. Приймання (залучення) кредитною спілкою від членів кредитної спілки пайових або інших внесків, передбачених статутом кредитної спілки, не є фінансовою послугою залучення кредитною спілкою фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення. Кредитним спілкам заборонено залучати кошти від фізичних осіб, членів кредитної спілки, у будь-який спосіб, крім залучення кредитною спілкою від своїх членів пайових або інших внесків, депозитних вкладів.

143. Кредитна спілка має право залучати кошти від інших юридичних осіб, ніж члени кредитної спілки, у формах та у способи, визначені в пункті 67 глави 5 розділу II цього Положення як такі, що не вважаються наданням фінансової послуги із залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення (крім розміщення емісійних боргових цінних паперів), з урахуванням обмежень, установлених нормативно-правовими актами Національного банку.

144. Кредитна спілка зберігає протягом її діяльності документи, що підтверджують дотримання кредитною спілкою порядку повідомлення членів кредитної спілки про скликання загальних зборів.

14. Додаткові вимоги для здійснення діяльності ломбарду

145. Ломбард здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту.

146. Діяльність ломбарду з надання кредитів під заставу майна, яке має бути передано на зберігання до ломбарду (крім нерухомого майна і транспортних засобів), не може суміщатися з наданням будь-яких інших видів фінансових послуг, крім торгівлі валютними цінностями (у готівковій формі).

Ломбард має право надавати фінансову послугу з торгівлі валютними цінностями (у готівковій формі) за умови відповідності вимогам нормативно-правового акта Національного банку, що регулює порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями, та отримання ліцензії на торгівлю валютними цінностями.

147. У повному найменуванні ломбарду має міститися слово "ломбард".

148. Ломбард зобов'язаний мати спеціальне місце зберігання заставленого майна. Спеціальне місце зберігання заставленого майна розташовується за місцезнаходженням ломбарду чи його відокремленого підрозділу або за іншою адресою та обладнується необхідними засобами, які мають забезпечити зберігання предметів застави та утримання предметів застави в належному стані.

149. Ломбард не має права розташовувати свої приміщення в малих архітектурних формах, тимчасових або некапітальних спорудах.

150. Договір про надання фінансового кредиту ломбардом повинен відповідати вимогам, установленим законодавством України. Крім того, у договорі повинно бути зазначено:

1) процентна ставка за фінансовим кредитом, порядок її обчислення, сплати процентів та загальна вартість фінансового кредиту для споживача;

2) посилання на договір застави, що забезпечує зобов'язання за договором фінансового кредиту;

3) посилання на договір страхування предмета застави за наявності;

4) відмітка про ознайомлення позичальника з внутрішніми правилами чи положенням про надання фінансових послуг ломбардом.

Договір про надання фінансового кредиту та договір застави, що забезпечує зобов'язання за договором фінансового кредиту, можуть бути оформлені як один документ.

151. Ломбард має право надавати такі супутні послуги:

1) посередницька діяльність із страхування предмета застави, яким забезпечено зобов'язання за кредитним договором, на підставі агентського договору зі страховиком;

2) послуги зі зберігання заставленого майна;

3) продаж предмета застави, на який ломбардом звернено стягнення;

4) послуги з оцінювання заставленого майна;

5) передпродажна підготовка, ремонт, переробка майна, яке було предметом застави в ломбарді та на яке ломбардом було звернено стягнення.

152. Облікова і реєструюча системи ломбарду ведуться в електронному вигляді шляхом використання відповідного програмного забезпечення, що забезпечує облік споживачів послуг ломбарду та здійснює реєстрацію їхніх операцій.

153. Технічне забезпечення ломбарду повинно забезпечувати функціонування облікової і реєструючої систем ломбарду та створюватися на основі комп'ютерних систем, які можуть забезпечити виконання технологічних операцій з ведення обліку в цих системах.

Склад та структура технічного забезпечення визначаються ломбардом самостійно з огляду на його можливості постійно дотримуватися вимог до облікової і реєструючої систем, установлених законодавством України з питань регулювання ринків фінансових послуг.

Ломбард повинен забезпечити захист інформації в обліковій і реєструючій системах з метою унеможливлення будь-яких змін щодо даних, зафіксованих після здійснення операцій засобами програмного забезпечення.

Щоденно повинна виконуватися процедура резервного копіювання бази даних. Резервні копії повинні зберігатися на окремому носії інформації або на окремому спеціалізованому мережевому апаратному засобі.

Доступ до програмного забезпечення і даних облікової та реєструючої систем ломбарду повинен бути обмеженим та дозволятися лише визначеному на це персоналу.

Ломбард для захисту від несанкціонованого доступу до баз даних облікової та реєструючої систем повинен розробити порядок установлення відповідних паролів.

154. Дані облікової системи ломбарду повинні містити таку інформацію про фізичну особу - споживача послуг:

1) прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи;

2) дані паспорта [номер, серія (за наявності), дата видачі, орган, що видав] або іншого документа, що посвідчує особу;

3) місце проживання фізичної особи.

155. Дані реєструючої системи ломбарду повинні містити інформацію про:

1) дату та номер договору;

2) строк дії договору;

3) дату закінчення дії договору;

4) короткий опис предмета застави;

5) дату надання послуги;

6) вид послуги;

7) суму послуги;

8) дату звернення стягнення на предмет застави;

9) суму до повернення заставодавцю;

10) заборгованість за договором.

156. Програмне забезпечення облікової і реєструючої систем ломбарду повинно здійснювати обробку даних та узагальнювати статистичну інформацію щодо:

1) загальної суми наданих кредитів у розрізі предметів застави, що їх забезпечують (виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, побутової техніки, іншого майна);

2) загальної суми погашених кредитів у розрізі способів погашення (погашено грошовими коштами, за рахунок предмета застави);

3) загальної суми отриманих процентів за користування кредитом у розрізі способів погашення (погашено грошовими коштами, за рахунок предмета застави);

4) загальної суми сплачених неустойок у розрізі способів погашення (погашено грошовими коштами, за рахунок предмета застави);

5) доходу, отриманого за надання послуг зі зберігання майна;

6) доходу, отриманого за надання послуг з оцінювання заставленого майна;

7) доходу за агентськими договорами зі страховими компаніями;

8) доходу з реалізації заставленого майна;

9) загальної кількості наданих кредитів у розрізі предметів застави, що їх забезпечують (виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, побутової техніки, іншого майна).

157. Дані облікової і реєструючої систем ломбарду надаються фізичній особі - споживачу послуг щодо послуг, які вона отримувала, на підставі письмового запиту або іншій особі за письмовим дозволом фізичної особи - споживача послуг.

158. Програмне забезпечення облікової і реєструючої систем ломбарду повинно забезпечувати експорт інформації у форматі, визначеному законодавством України з питань регулювання ринків фінансових послуг, під час формування інформації, що надається Національнму банку відповідно до законодавства України.

15. Вимоги до фінансового стану небанківської фінансової установи

159. Небанківська фінансова установа повинна відповідати вимогам щодо фінансового стану, визначеним цим Положенням, а саме вимогам щодо:

1) перевищення власного капіталу над мінімальним статутним (складеним) капіталом (крім кредитних спілок, об'єднаних кредитних спілок та страховиків);

2) підтвердження джерел походження коштів для формування статутного (складеного) капіталу (крім кредитних спілок);

3) наявності фінансових ресурсів для реалізації бізнес-плану (для страховиків та кредитних спілок);

4) дотримання обов'язкових критеріїв, нормативів та інших вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, визначених законодавством України з питань регулювання ринків фінансових послуг;

5) дотримання умов забезпечення платоспроможності (для страховиків).

160. Заявник для отримання ліцензії зобов'язаний забезпечити наявність мінімального статутного (складеного) капіталу (крім кредитних спілок), який повинен бути сформований та сплачений у грошовій формі або у випадку, прямо передбаченому законом, за рахунок державних облігацій на дату подання заяви про видачу ліцензії в розмірі:

1) 3 мільйони гривень, якщо заявник має намір провадити один з видів діяльності з надання фінансових послуг, визначених у підпунктах 2 - 4 пункту 65 глави 5 розділу II цього Положення;

2) 5 мільйонів гривень, якщо заявник має намір провадити діяльність з надання двох та більше видів фінансових послуг, визначених у підпунктах 2 - 4 пункту 65 глави 5 розділу II цього Положення;

3) 10 мільйонів гривень, якщо заявник має намір надавати послуги з надання гарантії;

4) визначеному Законом України "Про страхування", якщо заявник має намір провадити діяльність у сфері страхування;

5) 500 тисяч гривень, якщо заявник у межах діяльності ломбарду має намір здійснювати лише діяльність із надання кредитів виключно під заставу майна, яке має бути передано на зберігання до ломбарду (крім нерухомого майна і транспортних засобів);

6) 1 мільйон гривень, якщо заявник у межах діяльності ломбарду має намір здійснювати лише діяльність із надання кредитів виключно під заставу майна, яке має бути передане на зберігання до ломбарду (крім нерухомого майна і транспортних засобів), та в ломбарду є відокремлені підрозділи;

7) 5 мільйонів гривень, якщо заявник із дотриманням обмежень щодо суміщення діяльності, установлених цим Положенням, у межах діяльності ломбарду має намір надавати інші фінансові послуги, крім надання кредитів виключно під заставу майна, яке має бути передано на зберігання до ломбарду (крім нерухомого майна і транспортних засобів).

161. Заявник, який має намір поєднувати надання гарантій з наданням фінансових послуг, визначених у підпунктах 2 - 4 пункту 65 глави 5 розділу II цього Положення, зобов'язаний забезпечити наявність мінімального статутного (складеного) капіталу в розмірі 10 мільйонів гривень.

162. Небанківська фінансова установа (крім страховика, кредитних спілок / об'єднаних кредитних спілок) зобов'язана протягом строку дії ліцензії забезпечувати наявність власного капіталу, який дорівнює або перевищує розмір мінімального статутного (складеного) капіталу, установленого в пункті 160 глави 15 розділу II цього Положення.

163. Мінімальний розмір статутного (складеного) капіталу в гривнях визначається для небанківської фінансової установи за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату подання заяви про видачу ліцензії, якщо інше не встановлено законодавством України [вимога застосовується, якщо мінімальний розмір статутного (складеного) капіталу визначений в іноземній валюті].

164. Формування, уключаючи збільшення, капіталу небанківської фінансової установи має відповідати вимогам Закону про фінансові послуги, Законів України "Про страхування", "Про кредитні спілки".

165. Небанківська фінансова установа не має права здійснювати формування, уключаючи збільшення, свого статутного (складеного) капіталу:

1) за рахунок додаткових внесків осіб (у розмірі від одного відсотка капіталу надавача фінансових послуг з урахуванням його збільшення), фінансовий/майновий стан яких не відповідає вимогам розділу V цього Положення;

2) за рахунок власного нерозподіленого прибутку до підтвердження аудитором достовірності та повноти фінансової звітності за відповідний період, її відповідності вимогам законодавства України;

3) за рахунок коштів, джерела походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому цим Положенням порядку.

166. Надавач фінансових послуг у разі збільшення свого статутного (складеного) капіталу зобов'язаний самостійно забезпечити перевірку дотримання вимог, передбачених у пунктах 164 та 165 глави 15 розділу II цього Положення.

167. Національний банк має право визнати фінансовий стан страховика або кредитної спілки таким, що не відповідає вимогам, установленим цим Положенням, якщо дані бізнес-плану та/або фінансової звітності страховика або кредитної спілки свідчать про те, що немає пропорційних його обсягу та характеру діяльності фінансових ресурсів для здійснення діяльності, передбаченої бізнес-планом.

168. Небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію, зобов'язана протягом строку дії ліцензії та до повного виконання зобов'язань за договорами з надання фінансових послуг забезпечувати дотримання встановлених обов'язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, та інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, передбачених для них законодавством України з питань регулювання ринків фінансових послуг.

169. Вимоги глави 15 розділу II цього Положення не поширюються на фінансову установу - юридичну особу публічного права, юридичних осіб - лізингодавців та заявників, які мають намір здійснювати діяльність юридичних осіб - лізингодавців.

16. Загальні вимоги до системи корпоративного управління надавачів фінансових послуг

170. Надавач фінансових послуг повинен організувати систему корпоративного управління з урахуванням розміру, особливостей своєї діяльності, бізнес-моделі, характеру й обсягів фінансових послуг, які ним надаються, профілю ризику, типу надавача фінансових послуг та діяльності фінансової групи, до якої він входить.

171. Надавач фінансових послуг, у статутному (складеному) капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також надавач фінансових послуг, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого розміщені в статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, організовує систему управління з урахуванням вимог Закону України "Про управління об'єктами державної власності".

172. Надавач фінансових послуг організовує систему корпоративного управління згідно з вимогами цього Положення, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг та з урахуванням особливостей, установлених законами України, що регулюють відносини у сфері діяльності суб'єктів господарювання відповідних організаційно-правових форм, а також з урахуванням інших законів України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

173. Система корпоративного управління надавача фінансових послуг повинна відповідати таким вимогам:

1) організаційна структура кредитної спілки / об'єднаної кредитної спілки, страховика має передбачати чіткий розподіл повноважень органів управління, контролю та операційної діяльності, містити письмовий опис основних функцій такого надавача фінансових послуг, бути прозорою для всіх зацікавлених осіб, працівників, учасників (акціонерів, членів) такого надавача фінансових послуг та забезпечувати належну систему стримувань і противаг, підпорядкованість, звітування та ефективне управління ризиками, а також не містити дублювання функцій;

2) обов'язки, відповідальність, порядок обміну інформацією, способи прийняття рішень і взаємодія ради та правління, керівників, головних бухгалтерів, ключових осіб кредитної спілки / об'єднаної кредитної спілки, страховика мають бути чітко визначені і задокументовані у внутрішніх документах такого надавача фінансових послуг;

3) система внутрішнього контролю надавача фінансових послуг організована згідно з вимогами законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг;

4) внутрішній документ страховика, об'єднаної кредитної спілки та кредитної спілки з питань політики винагороди відповідає вимогам, установленим у пункті 174 глави 16 розділу II цього Положення;

5) керівник, головний бухгалтер, ключові особи надавача фінансових послуг відповідають вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, установленим у главі 17 розділу II цього Положення.

174. Політика винагороди страховика, об'єднаної кредитної спілки та кредитної спілки має включати такі питання:

1) основні засади запровадженої в надавачі фінансових послуг системи винагороди керівників, головного бухгалтера, ключових осіб такого надавача фінансових послуг, структуру такої винагороди (запровадження виключно фіксованої винагороди або поєднання фіксованої та змінної винагороди, види змінних і фіксованих винагород), критерії визначення розміру та/або порядок розрахунку розміру винагороди (окремо щодо кожного виду фіксованої та змінної винагороди), порядок оцінювання дотримання відповідних критеріїв;

2) критерії оцінювання ефективності роботи керівника, головного бухгалтера та ключових осіб надавача фінансових послуг;

3) принципи та параметри системи негрошового стимулювання (у разі запровадження);

4) розподіл повноважень щодо прийняття рішень про винагороду;

5) порядок та умови виплати винагороди, форми виплати винагороди (грошові/негрошові) та строки виплати.

175. Вимоги глави 16 розділу II цього Положення поширюються на систему управління кредитної спілки / об'єднаної кредитної спілки.

17. Вимоги до керівників, головних бухгалтерів та ключових осіб надавача фінансових послуг

176. Керівники, головні бухгалтери, ключові особи надавачів фінансових послуг повинні відповідати вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, установленим цим Положенням.

177. Ділова репутація керівника, головного бухгалтера, ключових осіб надавача фінансових послуг визначається відповідно до розділу IV цього Положення.

178. Надавач фінансових послуг має право призначити головного комплаєнс-менеджера та/або головного ризик-менеджера. Надавач фінансових послуг приймає рішення про призначення головного комплаєнс-менеджера та/або головного ризик-менеджера з урахуванням типу та розміру надавача фінансових послуг, особливостей його діяльності та бізнес-моделі, характеру й обсягів фінансових послуг, профілю ризику та діяльності фінансової групи, до якої входить відповідний надавач фінансових послуг.

179. Незалежні члени ради надавача фінансових послуг (у разі їх обрання/призначення) повинні відповідати вимогам щодо незалежності, установленим законами України, що регулюють відносини у сфері діяльності суб'єктів господарювання відповідних організаційно-правових форм.

180. Загальними вимогами до професійної придатності керівника, головного бухгалтера, ключової особи надавача фінансових послуг є:

1) наявність у них:

повної цивільної дієздатності;

вищої освіти не нижче першого (бакалаврського) рівня або прирівняної до неї;

сукупності знань, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для належного виконання посадових обов'язків з урахуванням типу та розміру надавача фінансових послуг, особливостей його діяльності та бізнес-моделі, характеру й обсягів фінансових послуг, профілю ризику та діяльності фінансової групи, до якої входить надавач фінансових послуг, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності такої особи;

можливості приділяти достатньо часу для виконання покладених на них обов'язків;

2) відсутність у керівника, головного бухгалтера, ключових осіб надавача фінансових послуг реальних або потенційних конфліктів інтересів, що можуть зашкодити належному виконанню ними своїх посадових обов'язків та не можуть бути врегульованими згідно з внутрішніми процедурами надавача фінансових послуг щодо управління конфліктами інтересів;

3) дотримання ними обмежень, визначених статтею 26 Закону України "Про запобігання корупції".

181. Керівник та головний бухгалтер надавача фінансових послуг мають відповідати таким додатковим вимогам щодо професійної придатності:

1) голова правління (одноосібний виконавчий орган) надавача фінансових послуг (крім об'єднаної кредитної спілки, кредитної спілки, страховика) повинен мати досвід роботи у фінансовому секторі у сукупності не менше трьох років;

2) голова правління (одноосібний виконавчий орган) об'єднаної кредитної спілки, страховика повинен мати досвід роботи у фінансовому секторі не менше п'яти років у сукупності, уключаючи досвід роботи на керівних посадах - не менше трьох років;

3) голова правління кредитної спілки, член правління кредитної спілки / об'єднаної кредитної спілки, страховика повинен мати досвід роботи у фінансовому секторі у сукупності не менше трьох років;

4) головний бухгалтер страховика, об'єднаної кредитної спілки повинен мати досвід роботи за фахом у фінансовому секторі у сукупності не менше п'яти років;

5) головний бухгалтер інших, ніж зазначені в підпункті 4 пункту 181 глави 17 розділу II цього Положення, надавачів фінансових послуг повинен мати досвід роботи, пов'язаний з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, не менше трьох років;

6) голова ради об'єднаної кредитної спілки, страховика повинен мати досвід роботи у фінансовому секторі не менше трьох років.

182. Надавач фінансових послуг зобов'язаний перевіряти відповідність своїх керівників, головного бухгалтера, ключових осіб вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, установлених цим Положенням, а також документально оформляти та зберігати відповідні результати перевірки протягом двох років із дня завершення проведення відповідного оцінювання.

18. Управління конфліктом інтересів у надавачі фінансових послуг

183. Керівник, головний бухгалтер, ключові особи надавача фінансових послуг зобов'язані запобігати виникненню конфліктів інтересів та сприяти їх урегулюванню.

184. Керівник, головний бухгалтер, ключові особи та працівники надавача фінансових послуг зобов'язані дотримуватися вимог статті 10 Закону про фінансові послуги щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів.

185. Надавач фінансових послуг має запровадити політику запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів, яка включає такі питання:

1) обов'язки керівників, головного бухгалтера, ключових осіб та працівників надавача фінансових послуг щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів;

2) процедуру перевірки керівників, головного бухгалтера, ключових осіб надавача фінансових послуг до початку виконання ними посадових обов'язків для запобігання виникненню конфлікту інтересів унаслідок їх виконання;

3) обов'язок керівників, головного бухгалтера, ключових осіб та працівників надавача фінансових послуг повідомляти про обставини, що можуть спричинити або вже спричинили конфлікт інтересів, і процедуру такого повідомлення;

4) процедуру розгляду відповідним колегіальним органом / особою надавача фінансових послуг отриманої інформації про потенційний або реальний конфлікт інтересів, визначення впливу цього конфлікту інтересів на профіль ризику надавача фінансових послуг та прийняття рішення про вжиття відповідних заходів;

5) обов'язок керівника надавача фінансових послуг щодо утримання від голосування з будь-якого питання, яке може спричинити конфлікт інтересів або зашкодити об'єктивному ставленню чи належному виконанню таким керівником надавача фінансових послуг обов'язків перед надавачем фінансових послуг;

6) порядок відсторонення керівника надавача фінансових послуг від голосування або участі іншим чином у прийнятті надавачем фінансових послуг будь-якого рішення, щодо якого в нього є конфлікт інтересів;

7) порядок і періодичність здійснення перевірки потенційних і реальних конфліктів інтересів у надавачі фінансових послуг. Така перевірка включає анкетування керівника, головного бухгалтера, ключових осіб та працівників надавача фінансових послуг;

8) процедуру врегулювання конфлікту інтересів, тобто вжиття заходів, якщо виявлено порушення вимог порядку запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів у надавачі фінансових послуг.

19. Вимоги щодо суміщення посад у надавачі фінансових послуг

186. Члени ради надавача фінансових послуг не можуть входити до складу правління цього надавача фінансових послуг, а також обіймати інші посади в цьому надавачі фінансових послуг на умовах трудового договору (контракту).

Члени ради надавача фінансових послуг не можуть надавати послуги надавачу фінансових послуг відповідно до цивільно-правового договору, якщо загальні збори учасників/акціонерів не нададуть попередньої згоди на укладення такого договору.

187. Головою ради кредитної спілки, страховика не може бути обрано особу, яка протягом попереднього року очолювала правління такого надавача фінансових послуг.

188. Голові, членам правління, головному бухгалтеру страховика забороняється займати посади в інших юридичних особах (крім материнських та дочірніх компаній страховика, компаній - учасників фінансової групи, до якої входить такий страховик, професійних об'єднань на ринку страхування).

189. Голові та членам правління кредитної спілки забороняється займати посади в інших кредитних спілках, крім об'єднаної кредитної спілки.

190. Голова правління (голова одноосібного виконавчого органу) надавача фінансових послуг не має права очолювати структурні підрозділи надавача фінансових послуг та виконувати обов'язки головного бухгалтера надавача фінансових послуг.

191. Ключові особи надавача фінансових послуг не мають права очолювати правління цього надавача фінансових послуг або виконувати обов'язки голови правління (одноосібного виконавчого органу), або суміщати свою діяльність з обов'язками іншого працівника цього надавача фінансових послуг (крім визначення надавачем фінансових послуг головного комплаєнс-менеджера відповідальним працівником за проведення фінансового моніторингу та випадків, передбачених у главі 19 розділу II цього Положення).

192. Голова, члени правління надавача фінансових послуг не мають права входити до складу ради цього надавача фінансових послуг.

193. Головному бухгалтеру надавача фінансових послуг забороняється очолювати правління надавача фінансових послуг або виконувати обов'язки голови правління (одноосібного виконавчого органу) надавача фінансових послуг.

194. Головний ризик-менеджер та головний комплаєнс-менеджер мають право одночасно бути членами правління надавача фінансових послуг (крім об'єднаної кредитної спілки).

20. Вимоги до відкриття відокремлених підрозділів надавача фінансових послуг на території України

195. Надавач фінансових послуг має право створювати на території України відокремлені підрозділи, які здійснюють всі або частину функцій з надання фінансових послуг від імені надавача фінансових послуг та відокремлені підрозділи, які виконують функції представництва та захисту інтересів надавача фінансових послуг та не надають фінансових послуг.

196. Надавач фінансових послуг має право відкривати відокремлені підрозділи, які надають фінансові послуги, за таких умов:

1) надавач фінансових послуг має технічні та інші умови для надання фінансових послуг та забезпечення їх належного обліку відповідно до вимог законодавства України, включаючи програмне забезпечення для формування звітної інформації в розрізі відокремлених підрозділів і надання її Національному банку, комп'ютерну техніку;

2) відокремлений підрозділ має умови та приміщення для забезпечення фізичної, інформаційної та організаційної доступності фінансових послуг маломобільним групам населення відповідно до вимог законодавства України;

3) керівник відокремленого підрозділу має бездоганну ділову репутацію;

4) відокремлений підрозділ діє на підставі положення, затвердженого уповноваженим органом надавача фінансових послуг, яке має містити його повне найменування та місцезнаходження та обсяг його функцій;

5) відокремлений підрозділ, якщо немає реєстрації в Єдиному державному реєстрі, повинен мати власний унікальний цифровий / символьно-цифровий код, що надавач фінансових послуг присвоює самостійно.

III. Істотна участь у небанківській фінансовій установі

21. Участь та істотна участь у небанківській фінансовій установі

197. Вимоги розділів III та VIII цього Положення не поширюються на кредитні спілки, об'єднані кредитні спілки та юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

198. Розрахунок розміру участі в небанківській фінансовій установі здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку з питань установлення вимог до структури власності надавачів фінансових послуг.

199. Пряме володіння істотною участю в небанківській фінансовій установі настає, якщо особа самостійно чи спільно з іншими особами володіє 10 і більше відсотками акцій / часток у статутному (складеному) капіталі небанківської фінансової установи.

200. Опосередковане володіння істотною участю в небанківській фінансовій установі настає, якщо особа самостійно чи спільно з іншими особами:

1) володіє участю в небанківській фінансовій установі через юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення і розмір участі такої особи в небанківській фінансовій установі, розрахований згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, яким встановлюються вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, становить 10 і більше відсотків;

2) прямо або через юридичних осіб здійснює контроль за одним або кількома учасниками небанківської фінансової установи, яким належить 10 і більше відсотків акцій / часток у статутному (складеному) капіталі небанківської фінансової установи;

3) має право голосу за акціями / частками, що становлять 10 і більше відсотків статутного (складеного) капіталу небанківської фінансової установи, на загальних зборах учасників небанківської фінансової установи згідно з довіреністю/довіреностями від одного або кількох учасників небанківської фінансової установи, якщо така довіреність/довіреності передбачає/передбачають:

право участі та голосування на всіх загальних зборах учасників небанківської фінансової установи, що можуть бути скликані та проведені протягом періоду від одного року з дати видачі, та/або право участі та голосування на загальних зборах учасників небанківської фінансової установи протягом не менше одного року поспіль або сукупно;

надання особі як повіреному права голосу з усіх питань, що можуть бути внесені на розгляд загальних зборів учасників небанківської фінансової установи, та немає інструкцій з голосування щодо них;

4) отримала в управління 10 і більше відсотків акцій / часток у статутному (складеному) капіталі небанківської фінансової установи та/або акції / частки в статутному (складеному) капіталі будь-якої юридичної особи в ланцюгу володіння корпоративними правами в небанківській фінансовій установі, що призвело до набуття нею значного або вирішального впливу на управління чи діяльність небанківської фінансової установи;

5) має незалежну від формального володіння можливість значного/вирішального впливу на управління чи діяльність небанківської фінансової установи.

201. Ознаками спільного володіння істотною участю в небанківській фінансовій установі є участь у небанківській фінансовій установі в розмірі 10 і більше відсотків його статутного (складеного) капіталу групи осіб, які є:

1) асоційованими особами;

2) іншими особами, які спільно набули істотної участі в небанківській фінансовій установі та/або заявили про спільність такого набуття публічно та/або зафіксували спільність такого набуття документально.

Національний банк у разі виявлення ознак спільного володіння істотною участю в небанківській фінансовій установі, яке не було погоджене в установленому законодавством України порядку, повідомляє про це небанківську фінансову установу та має право вимагати погодження набуття істотної участі, надання інформації, документів, пояснень щодо ознак такого спільного володіння.

202. Особи, щодо яких настає ознака спільного володіння істотною участю відповідно до пункту 201 глави 21 розділу III цього Положення, мають право звернутися до Національного банку з клопотанням про незастосування до них ознак(и) спільного володіння істотною участю.

Клопотання має містити обґрунтування щодо незастосування відповідної ознаки. До клопотання додаються копії документів, які підтверджують викладені особою аргументи.

203. Національний банк під час розгляду клопотання особи про незастосування ознак(и) спільного володіння істотною участю комплексно аналізує подані відповідно до цього Положення документи, інформацію, включаючи отриману в процесі здійснення регулювання та нагляду, отриману від інших державних органів, а також з інших офіційних джерел.

Національний банк розглядає клопотання про незастосування ознак(и) спільного володіння істотною участю протягом 30 робочих днів із дня отримання відповідного клопотання.

204. Національний банк за результатами розгляду такого клопотання має право прийняти одне з таких рішень (рішення приймає Комітет з нагляду):

1) про визнання спільного володіння істотною участю (якщо клопотання є необґрунтованим). У такому разі особи, щодо яких настає спільне володіння істотною участю, зобов'язані звернутися до Національного банку для погодження спільного набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі не пізніше двох місяців із дати такого рішення Національного банку;

2) про незастосування до осіб ознаки спільного володіння істотною участю (якщо надане особою клопотання є обґрунтованим).

Національний банк повідомляє небанківську фінансову установу про прийняте рішення протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

22. Набуття, збільшення та зменшення істотної участі в небанківській фінансовій установі

205. Особа зобов'язана погодити з Національним банком набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі, якщо вона прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами володітиме 10, 25, 50 та 75 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу (далі - рівні володіння) небанківської фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) у небанківській фінансовій установі.

206. Набуття або збільшення істотної участі не потребує погодження Національного банку, якщо:

1) особа набула або збільшила істотну участь у фінансовій установі до встановлення вимог щодо необхідності отримання такого погодження у законодавстві України;

2) особа набула або збільшила істотну участь до набуття юридичною особою статусу фінансової установи;

3) особа, яка набула або збільшила істотну участь до встановлення вимог щодо необхідності отримання такого погодження у законодавстві України або до набуття юридичною особою статусу фінансової установи, збільшує розмір своєї участі таким чином, що загальний розмір участі особи не дорівнюватиме та не перевищуватиме наступний рівень володіння, визначений у пункті 205 глави 22 розділу III цього Положення;

4) особа, яка вже отримувала погодження органу, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, на набуття істотної участі, збільшує розмір своєї участі таким чином, що загальний розмір участі особи не дорівнюватиме та не перевищуватиме наступний рівень володіння, визначений у пункті 205 глави 22 розділу III цього Положення;

5) особа набула або збільшила істотну участь в небанківській фінансовій установі опосередковано через публічну компанію.

207. Фізична особа може бути власником істотної участі в небанківській фінансовій установі виключно у разі наявності повної цивільної дієздатності.

208. Особа, яка спільно з іншими особами володіє істотною участю в небанківській фінансовій установі, зобов'язана погодити з Національним банком збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі, якщо вона прямо та/або опосередковано самостійно збільшує розмір своєї істотної участі в небанківській фінансовій установі понад рівні володіння, визначені в пункті 205 глави 22 розділу III цього Положення.

209. Особа зобов'язана погодити з Національним банком фактично набуту або збільшену істотну участь у небанківській фінансовій установі під час досягнення визначених у пункті 205 глави 22 розділу III цього Положення рівнів володіння після її фактичного набуття або збільшення в разі:

1) отримання спадщини;

2) придбання акцій небанківської фінансової установи за результатами придбання контрольного пакета акцій відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" (далі - Закон про акціонерні товариства);

3) зменшення статутного (складеного) капіталу небанківської фінансової установи, що призвело до набуття або збільшення особою істотної участі в ній.

210. Особа, яка володіє істотною участю в небанківській фінансовій установі в розмірі, що є рівним або більшим, ніж 10, 25 або 50 відсотків статутного (складеного) капіталу, та має намір збільшити істотну участь до розміру, що буде більшим, ніж 25, 50 або 75 відсотків статутного (складеного) капіталу небанківської фінансової установи відповідно, зобов'язана погодити з Національним банком збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі.

211. Особа, яка володіє істотною участю в небанківській фінансовій установі в розмірі, що є рівним або більшим, ніж 10, 25, 50 або 75 відсотків статутного (складеного) капіталу, та має намір зменшити участь у небанківській фінансовій установі внаслідок чого ця участь становитиме менше ніж 10, 25, 50 або 75 відсотків статутного (складеного) капіталу небанківської фінансової установи відповідно, письмово повідомляє Національний банк про цей намір протягом 10 календарних днів із дня прийняття такою особою рішення, але не пізніше ніж за 15 календарних днів до такого зменшення.

212. Особа, яка володіла істотною участю в небанківській фінансовій установі та зменшила розмір участі нижче визначених у пункті 205 глави 22 розділу III цього Положення рівнів володіння, зобов'язана погодити з Національним банком повторне набуття або збільшення участі в небанківській фінансовій установі понад ці рівні володіння.

213. Набуття або збільшення особою істотної участі в небанківській фінансовій установі шляхом передання їй права голосу за акціями / частками у статутному (складеному) капіталі небанківської фінансової установи за довіреністю/довіреностями від учасника/учасників небанківської фінансової установи дозволяється за умов дотримання таких вимог:

1) учасник небанківської фінансової установи, який передав повіреному права голосу за акціями / частками у статутному (складеному) капіталі небанківської фінансової установи, є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі, який погодив її набуття (збільшення) згідно з актами з питань регулювання ринків фінансових послуг (якщо таке погодження вимагалося згідно із законодавством України);

2) учасники небанківської фінансової установи, розмір участі кожного або одного з яких є меншим, ніж 10 відсотків статутного (складеного) капіталу небанківської фінансової установи, які передали повіреному права голосу за акціями / частками у статутному (складеному) капіталі небанківської фінансової установи, погодили з Національним банком спільне набуття істотної участі в небанківській фінансовій установі згідно з цим Положенням;

3) довіреність від учасника/учасників небанківської фінансової установи містить положення про те, що відповідальність за дії повіреного з використання права голосу за акціями, частками у статутному (складеному) капіталі небанківської фінансової установи залишається за довірителем/довірителями.

214. Набуття або збільшення особою істотної участі в небанківській фінансовій установі шляхом передання їй в управління акцій / часток у статутному (складеному) капіталі небанківської фінансової установи та/або будь-якої юридичної особи в ланцюгу володіння корпоративними правами в небанківській фінансовій установі дозволяється за умови дотримання таких вимог:

1) особа, яка передала управителю в управління акції / частки в статутному (складеному) капіталі небанківської фінансової установи та/або юридичної особи в ланцюгу володіння корпоративними правами в небанківській фінансовій установі, є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі, який погодив її набуття згідно з актами з питань регулювання ринків фінансових послуг (якщо таке погодження вимагалося згідно із законодавством України);

2) особи, розмір участі кожної з яких є меншим, ніж 10 відсотків статутного (складеного) капіталу небанківської фінансової установи, які передали управителю в управління акції / частки в статутному (складеному) капіталі небанківської фінансової установи, погодили з Національним банком спільне набуття істотної участі в небанківській фінансовій установі згідно з цим Положенням;

3) правочин про передання акцій / часток у статутному (складеному) капіталі в управління містить положення про відповідальність установника управління за юридично значимі дії щодо переданих в управління акцій / часток, вчинені управителем під час виконання такого правочину;

4) особа, якій передані в управління акції / частки в статутному (складеному) капіталі небанківської фінансової установи та/або юридичної особи в ланцюгу володіння корпоративними правами в небанківській фінансовій установі, не є такою небанківською фінансовою установою.

215. Не допускається набуття контролю над небанківською фінансовою установою податковими резидентами або громадянами держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України".

216. Структура власності особи, яка має намір набути або збільшити істотну участь в небанківській фінансовій установі, має відповідати вимогам, установленим нормативно-правовим актом Національного банку щодо структури власності надавачів фінансових послуг.

23. Набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі без отримання погодження Національного банку

217. Особа, яка набула або збільшила істотну участь в небанківській фінансовій установі до рівня, визначеного в пункті 205 глави 22 розділу III цього Положення, без отримання письмового погодження органу ліцензування та нагляду, не має права брати будь-яким чином участь в управлінні небанківською фінансовою установою, крім випадків, визначених у пункті 206 глави 22 розділу III цього Положення.

218. Особа, яка набуває істотної участі в небанківській фінансовій установі або збільшує свою істотну участь до рівня, визначеного в пункті 205 глави 22 розділу III цього Положення, без отримання письмового погодження Національного банку не має права прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцій (часток) та брати будь-яким чином участь в управлінні небанківською фінансовою установою:

1) у власника прямої істотної участі в небанківській фінансовій установі немає права голосу стосовно належних йому акцій (часток) небанківської фінансової установи;

2) у власника опосередкованої істотної участі в небанківській фінансовій установі немає права голосу стосовно акцій (часток), які належать акціонеру (учаснику) небанківської фінансової установи, через якого така особа володіє опосередкованою істотною участю у небанківській фінансовій установі.

219. Національний банк після виявлення факту набуття особою істотної участі або збільшення особою своєї істотної участі в небанківській фінансовій установі до рівня, визначеного в пункті 205 глави 22 розділу III цього Положення, без відповідного письмового погодження, повідомляє небанківську фінансову установу про невідповідність структури власності вимогам нормативно-правового акта Національного банку, яким установлюються вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, та строк для приведення структури власності небанківської фінансової установи у відповідність до вимог нормативно-правового акта Національного банку, яким установлюються вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг.

IV. Оцінка ділової репутації юридичних і фізичних осіб

24. Загальні положення щодо оцінки ділової репутації юридичних і фізичних осіб

220. Оцінка ділової репутації здійснюється Національним банком:

1) у разі подання заявником пакета документів для отримання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, визначених у пункті 65 глави 5 розділу II цього Положення, - щодо заявника, ключового учасника, власника істотної участі, керівника, головного бухгалтера, ключової особи (за наявності) заявника;

2) у разі погодження набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі (крім кредитних спілок / об'єднань кредитних спілок) - щодо фізичних і юридичних осіб, які набувають або збільшують істотну участь у небанківській фінансовій установі, а також керівників зазначених юридичних осіб;

3) у разі погодження на посаду керівника, головного бухгалтера об'єднаної кредитної спілки та страховика (кандидатів на ці посади);

4) протягом усього строку дії ліцензії надавача фінансових послуг на провадження діяльності з надання фінансових послуг - щодо надавача фінансових послуг, власників істотної участі, керівників, головного бухгалтера, ключових осіб надавача фінансових послуг;

5) у разі реєстрації та ліцензування філії страховика нерезидента в Україні.

221. Ділова репутація юридичної або фізичної особи є бездоганною, якщо щодо такої особи немає ознак небездоганної ділової репутації, визначених у главах 25 та 26 розділу IV цього Положення, а також якщо Національний банк не визнав ділової репутації особи небездоганною з інших підстав відповідно до глави 27 розділу IV цього Положення.

222. Оцінка Національним банком ділової репутації особи та її визнання небездоганною у випадках, визначених Законом про фінансові послуги, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами Національного банку, не є визначенням ділової репутації особи відповідно до цивільного законодавства України.

25. Ознаки небездоганної ділової репутації фізичної особи

223. Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов'язаними з дотриманням закону та публічного порядку, є:

1) наявність в особи судимості за тероризм, корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку;

2) застосування Україною, іноземними державами (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями та/або міжнародними організаціями санкцій до особи (застосовується протягом строку дії санкцій і протягом трьох років після їх скасування або закінчення строку, на який їх було введено);

3) включення особи до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом строку перебування особи в переліку та протягом п'яти років після її виключення з нього);

4) позбавлення особи права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду (застосовується впродовж строку дії такого покарання);

5) надання особою недостовірної інформації Національному банку, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення (застосовується протягом трьох років із дня встановлення факту недостовірності такої інформації);

6) невиконання особою протягом останніх трьох років взятих на себе особистих зобов'язань і/або гарантійних листів, наданих Національному банку.

224. Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов'язаними з виконанням фінансових зобов'язань, є:

1) неналежне виконання особою обов'язків зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, якщо загальна сума несплати дорівнює або перевищує два розміри мінімальної місячної заробітної плати, установленої законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті (далі - несуттєве порушення податкових зобов'язань) (застосовується протягом строку цього порушення);

2) неналежне виконання особою обов'язків зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, якщо загальна сума несплати дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установленої законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті (далі - суттєве порушення податкових зобов'язань) (застосовується протягом строку цього порушення та протягом трьох років після його усунення);

3) порушення (невиконання або неналежне виконання) особою зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установленої законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, а строк порушення перевищує 30 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років. Ознака не застосовується, якщо фізична особа (боржник) надає запевнення від кредитора, що немає спору щодо зобов'язань, або інші підтвердження (договір про реструктуризацію заборгованості);

4) особу було визнано банкрутом (застосовується протягом трьох років після визнання особи банкрутом).

225. Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов'язаними з професійною діяльністю, є:

1) звільнення особи протягом останніх п'яти років за систематичне або одноразове грубе порушення особою своїх посадових обов'язків та/або правил трудового розпорядку, порушення вимог законодавства про протидію корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою / службовим становищем або іншого правопорушення;

2) обіймання особою посади/посад керівника, головного бухгалтера фінансової установи або керівника підрозділу внутрішнього аудиту фінансової установи (виконання обов'язків за посадою) сукупно понад шість місяців без погодження Національного банку, якщо таке погодження було обов'язковим відповідно до законодавства та/або в разі невідповідності особи вимогам щодо ділової репутації без повідомлення про це Національному банку [застосовується з першого дня сьомого місяця після дня обрання (призначення) особи на посаду (у разі обіймання кількох посад або однієї посади кілька разів без погодження будь-якої фінансової установи - після дня обрання (призначення) особи на першу з таких посад) та протягом трьох років із дати усунення цього порушення];

3) застосування до особи дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю, анулювання виданого особі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю або діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), позбавлення права на здійснення діяльності приватного виконавця (застосовується протягом трьох років із дня прийняття відповідного рішення);

4) звільнення особи з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв'язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності (застосовується протягом трьох років з дня прийняття відповідного рішення).

226. Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов'язаними з обійманням посад або володінням істотною участю у фінансових установах, є:

1) володіння істотною участю у фінансовій установі, іноземній фінансовій установі станом на будь-яку дату або

2) перебування сукупно протягом більше шести місяців у складі органу управління або контролю або на посаді керівника та/або головного бухгалтера фінансової установи, іноземної фінансової установи, або керівника підрозділу внутрішнього аудиту / контролю за фінансовою установою, іноземною фінансовою установою (або виконання обов'язків за посадою), або

3) можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю в фінансовій установі, іноземній фінансовій установі надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії фінансової установи, іноземної фінансової установи станом на будь-яку дату -

протягом року, що передує даті рішення органу ліцензування та нагляду, суду або іншого уповноваженого органу про:

призначення тимчасової адміністрації та/або

віднесення до категорії неплатоспроможних, або

визнання банкрутом, та/або

відкликання/анулювання банківської ліцензії / усіх ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг / усіх ліцензій на окремі види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках за ініціативою органу ліцензування та нагляду (крім відкликання ліцензії у зв'язку з ненаданням фінансовою установою жодної фінансової послуги протягом року з дня її отримання / якщо професійний учасник ринків капіталу не розпочав провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надав додаткових послуг, передбачених ліцензією на провадження певного виду діяльності, протягом року з дати отримання такої ліцензії / не провадив професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, та/або не надавав додаткових послуг, передбачених ліцензією на провадження певного виду професійної діяльності, протягом шести місяців поспіль, якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює такий вид професійної діяльності), та/або

застосування заходу впливу у вигляді виключення з Реєстру та/або реєстру фінансових установ іншого органу ліцензування та нагляду, уповноваженого органу іноземної країни, або

4) припинення повноважень (звільнення) особи чи її переведення на іншу посаду протягом останніх трьох років, якщо йому передувала вимога органу ліцензування та нагляду щодо заміни цієї особи на посаді у зв'язку з неналежним виконанням особою посадових обов'язків, яке призвело до порушення фінансовою установою вимог законодавства України.

Ознаки, передбачені в пункті 226 глави 25 розділу IV цього Положення, застосовуються щодо фізичних осіб, ділова репутація яких оцінюється у випадках, визначених у пункті 220 глави 24 розділу IV цього Положення, щодо надавачів фінансових послуг (крім страховика та кредитної спілки), заявників, які мають намір отримати статус надавача фінансових послуг (крім страховика та кредитної спілки), - протягом трьох років із дня прийняття відповідного рішення.

Ознаки, передбачені в пункті 226 глави 25 розділу IV цього Положення, застосовуються щодо фізичних осіб, ділова репутація яких оцінюється у випадках, визначених у пункті 220 глави 24 розділу IV цього Положення, щодо страховика та кредитної спілки, заявників, які мають намір отримати статус страховика, кредитної спілки, - протягом 10 років із дня прийняття відповідного рішення.

227. Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов'язаними з правопорушеннями, є набрання законної сили рішенням суду щодо особи за порушення вимог антикорупційного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про фінансові послуги (застосовується протягом трьох років із дня набрання законної сили відповідним рішенням суду).

26. Ознаки небездоганної ділової репутації юридичної особи

228. Ознаками небездоганної ділової репутації юридичної особи, пов'язаними з дотриманням закону та публічного порядку, є:

1) застосування Україною, іноземними державами (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями та/або міжнародними організаціями санкцій до особи (застосовується протягом строку дії санкцій і протягом трьох років після їх скасування або закінчення строку, на який їх було введено);

2) включення особи до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом строку перебування особи в переліку та протягом п'яти років після її виключення з нього);

3) надання особою недостовірної інформації Національному банку, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення (застосовується протягом трьох років із дня встановлення факту недостовірності такої інформації);

4) невиконання особою протягом останніх трьох років узятих на себе зобов'язань і/або гарантійних листів, наданих Національному банку.

229. Ознаками небездоганної ділової репутації юридичної особи, пов'язаними з виконанням фінансових зобов'язань, є:

1) несуттєве порушення податкових зобов'язань (застосовується протягом строку цього порушення);

2) суттєве порушення податкових зобов'язань (застосовується протягом строку цього порушення та протягом трьох років після його усунення);

3) порушення (невиконання або неналежне виконання) особою зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 635 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установленої законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк порушення перевищує 90 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років. Ознака не застосовується, якщо юридична особа (боржник) надає запевнення від кредитора, що немає спору щодо зобов'язань або інші підтвердження (договір про реструктуризацію заборгованості);

4) особу було визнано банкрутом (застосовується протягом трьох років після визнання особи банкрутом).

230. Ознакою небездоганної ділової репутації юридичної особи, пов'язаною з господарською діяльністю, є:

1) особу внесено до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, який веде Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія з цінних паперів) (застосовується протягом строку перебування у цьому списку);

2) арешти щодо акцій юридичної особи та/або інші публічні обтяження або інші обмеження розпорядження ними чи обмеження проведення операцій з ними, або зупинка розміщення акцій у зв'язку з визнанням емісії недобросовісною або застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) [застосовується протягом усього строку обмеження (обтяження)].

231. Ознаками небездоганної ділової репутації юридичної особи, пов'язаними з володінням істотною участю у фінансових установах, є:

1) володіння істотною участю у фінансовій установі, іноземній фінансовій установі станом на будь-яку дату або

2) можливість незалежно від володіння участю у фінансовій установі, іноземній фінансовій установі надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії фінансової установи, іноземної фінансової установи станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення органу ліцензування та нагляду, суду, або іншого уповноваженого органу про:

призначення тимчасової адміністрації та/або

віднесення до категорії неплатоспроможних або

визнання банкрутом, та/або

відкликання/анулювання банківської ліцензії / усіх ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг / ліцензій на окремі види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках за ініціативою органу ліцензування та нагляду (крім відкликання ліцензії у зв'язку з ненаданням фінансовою установою жодної фінансової послуги протягом року з дня її отримання / якщо професійний учасник ринків капіталу не розпочав провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надав додаткових послуг, передбачених ліцензією на провадження певного виду діяльності, протягом року з дати отримання такої ліцензії / не провадив професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, та/або не надавав додаткових послуг, передбачених ліцензією на провадження певного виду професійної діяльності, протягом шести місяців поспіль, якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює такий вид професійної діяльності), та/або

застосування заходу впливу у вигляді виключення з Реєстру та/або реєстру фінансових установ іншого органу ліцензування та нагляду, уповноваженого органу іноземної країни.

Ознаки, передбачені в пункті 231 глави 26 розділу IV цього Положення, застосовуються щодо юридичних осіб, ділова репутація яких оцінюється у випадках, визначених у пункті 220 глави 24 розділу IV цього Положення, щодо надавачів фінансових послуг (крім страховика та кредитної спілки), заявників, які мають намір отримати статус надавача фінансових послуг (крім страховика та кредитної спілки), - протягом трьох років із дня прийняття відповідного рішення.

Ознаки, передбачені в пункті 231 глави 26 розділу IV цього Положення, застосовуються щодо юридичних осіб, ділова репутація яких оцінюється у випадках, визначених у пункті 220 глави 24 розділу IV цього Положення, щодо страховика та кредитної спілки, заявників, які мають намір отримати статус страховика або кредитної спілки, - протягом 10 років із дня прийняття відповідного рішення.

232. Ознакою небездоганної ділової репутації юридичної особи також є наявність в її керівника та/або власника істотної участі в цій особі ознак небездоганної ділової репутації, визначених у главі 25 розділу IV цього Положення.

27. Інші підстави для визнання ділової репутації юридичних і фізичних осіб небездоганною

233. Ділова репутація юридичної або фізичної особи може бути визнана небездоганною, якщо немає визначених у главах 25 та 26 розділу IV цього Положення ознак, за наявності в Національного банку відомостей, які свідчать про небездоганність ділової репутації особи.

234. Відомостями, які свідчать про небездоганність ділової репутації особи, є інформація про:

1) істотні та/або суттєві, та/або систематичні порушення особою вимог банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), законодавства про цінні папери, акціонерні товариства та ринки капіталу, про захист прав споживачів, вимог законодавства про споживче кредитування (вимог до етичної поведінки);

2) невиконання особою інших фінансових зобов'язань (крім фінансових зобов'язань, визначених у главах 25 та 26 розділу IV цього Положення);

3) відкрите щодо особи судове провадження у справі про неплатоспроможність/банкрутство.

28. Документи, що подаються до Національного банку для оцінки ділової репутації юридичних і фізичних осіб

235. Оцінка ділової репутації здійснюється на підставі:

1) таких документів, що подаються до Національного банку:

анкети фізичної особи стосовно участі в надавачі фінансових послуг, складеної за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення (далі - анкета фізичної особи), у випадках, визначених у підпунктах 1 - 4 пункту 220 глави 24 розділу IV цього Положення;

анкети юридичної особи стосовно участі в надавачі фінансових послуг, складеної за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення (далі - анкета юридичної особи), у випадках, визначених у підпунктах 1 - 4 пункту 220 глави 24 розділу IV цього Положення;

анкети керівника, головного бухгалтера, ключової особи заявника / надавача фінансових послуг, складеної за формою, наведеною в додатку 5 до цього Положення (далі - анкета керівника), у випадках, визначених у підпунктах 1 - 4 пункту 220 глави 24 розділу IV цього Положення;

опитувальника надавача фінансових послуг, складеного за формою згідно з додатком 6 до цього Положення, у випадках, визначених у підпунктах 1 та 4 пункту 220 глави 24 розділу IV цього Положення;

запевнення страховика-нерезидента в довільній формі про відповідність вимогам щодо ділової репутації, установленим законодавством України та цим Положенням, у випадку, визначеному в підпункті 5 пункту 220 глави 24 розділу IV цього Положення;

довідки компетентного органу країни постійного місця проживання та громадянства фізичної особи про те, що немає або є судимість у випадках, визначених у підпунктах 1 - 4 пункту 220 глави 24 розділу IV цього Положення;

2) документів та інформації, отриманих від надавача фінансових послуг, юридичних осіб, фізичних осіб, державних органів, а також із офіційних джерел.

236. Фізична або юридична особа має право подати до Національного банку, крім документів, визначених у підпункті 1 пункту 235 глави 28 розділу IV цього Положення, документи, що, на її думку, можуть свідчити про ділову репутацію, отримані відзнаки, які підтверджують бездоганну ділову репутацію.

237. Національний банк має право під час розгляду поданих документів, визначених у підпункті 1 пункту 235 глави 28 розділу IV цього Положення, вимагати додаткову інформацію, документи, пояснення, необхідні для уточнення відомостей, що містяться у поданих заявником документах, а також для повного та всебічного аналізу й прийняття ним мотивованого рішення відповідно до цього Положення.

29. Оцінка Національним банком ділової репутації юридичних і фізичних осіб

238. Національний банк у разі виявлення під час оцінки ділової репутації фізичної або юридичної особи ознаки небездоганної ділової репутації, визначеної в пункті 223 глави 25 або пункті 228 глави 26 розділу IV цього Положення, визнає ділову репутацію такої особи небездоганною.

239. Фізична або юридична особа, щодо якої є ознака небездоганної ділової репутації, визначена в пунктах 224 - 227 глави 25 або в пунктах 229 - 232 глави 26 розділу IV цього Положення, має право подати до Національного банку клопотання про незастосування до неї виявленої ознаки.

Клопотання має містити пояснення щодо причин виникнення відповідної ознаки та обґрунтування щодо її незастосування. До клопотання можуть додаватися копії документів, які підтверджують викладені особою аргументи.

240. Фізичні та/або юридичні особи мають право подавати запевнення щодо належної ділової репутації разом з клопотанням про незастосування до особи ознаки небездоганної ділової репутації, визначеної в пункті 226 глави 25 розділу IV цього Положення або в пункті 231 глави 26 розділу IV цього Положення.

241. Клопотання про незастосування до фізичної особи ознаки небездоганної ділової репутації, визначеної в пункті 226 глави 25 розділу IV цього Положення, додатково підписується:

1) головою виконавчого органу або директором, якщо оцінка ділової репутації особи здійснюється під час її погодження на посаду у випадках, передбачених цим Положенням;

2) власниками істотної участі, які самостійно або спільно володіють участю в надавачі фінансових послуг, розмір якої перевищує 50 відсотків (їх уповноваженими представниками), головою виконавчого органу або директором, якщо особа обирається до ради надавача фінансових послуг.

242. Національний банк під час розгляду клопотання особи про незастосування до неї виявленої ознаки небездоганної ділової репутації комплексно аналізує подані відповідно до цього Положення документи, інформацію, включаючи отриману в процесі здійснення регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг, отриману від інших державних органів, а також із офіційних джерел.

243. Національний банк під час оцінки ділової репутації фізичної або юридичної особи, щодо якої виявлено ознаку небездоганної ділової репутації, визначену в пунктах 224 - 227 глави 25 або в пунктах 229 - 232 глави 26 розділу IV цього Положення, має право прийняти одне з таких рішень (рішення приймає Комітет з питань нагляду):

1) про визнання ділової репутації особи небездоганною (якщо особою не надано пояснення та/або документи, визначені в пунктах 239 та/або 240 глави 29 розділу IV цього Положення, або якщо клопотання є необгрунтованим);

2) про незастосування до особи ознаки небездоганної ділової репутації (якщо надане особою клопотання є обґрунтованим).

244. Обов'язковою умовою розгляду клопотання про незастосування до особи ознаки небездоганної ділової репутації, визначеної в підпункті 3 пункту 224 глави 25 або підпункті 3 пункту 229 глави 26 розділу IV цього Положення, є подання до Національного банку запевнення кредитора за фінансовим зобов'язанням, що він не має претензій до особи за поточним станом виконання нею фінансового зобов'язання (якщо станом на дату подання до Національного банку клопотання таке зобов'язання є невиконаним), або документ, що підтверджує виконання особою фінансового зобов'язання перед кредитором (якщо станом на дату подання до Національного банку клопотання таке зобов'язання є виконаним).

245. Національний банк приймає рішення про незастосування до особи ознаки небездоганної ділової репутації, визначеної в пункті 226 глави 25 або пункті 231 глави 26 розділу IV цього Положення (рішення приймає Комітет з питань нагляду), з урахуванням:

1) можливості особи вплинути на обставини, що призвели до віднесення фінансової установи / іноземної фінансової установи до категорії неплатоспроможних або про визнання її банкрутом або про відкликання ліцензії на здійснення діяльності, документального підтвердження невиконання особою своїх посадових обов'язків у період, що передував рішенню про неплатоспроможність / банкрутство / відкликання ліцензії (у зв'язку з усуненням від виконання обов'язків, відпусткою, хворобою), утримання особою від голосування на засіданнях колегіальних органів управління та/або від прийняття рішень із відповідних питань;

2) інформації Національного банку / Фонду гарантування вкладів фізичних осіб / уповноваженого органу країни реєстрації іноземної фінансової установи з виведення неплатоспроможних фінансових установ з ринку та/або іншого уповноваженого органу про те, є/немає в діях/бездіяльності особи порушень вимог законодавства України, що призвели до віднесення надавача фінансових послуг до категорії неплатоспроможних або відкликання ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг;

3) інформації, що може свідчити про відсутність причинно-наслідкового зв'язку між діями/бездіяльністю особи та неплатоспроможністю/ліквідацією надавача фінансових послуг / іноземного надавача фінансових послуг.

246. Національний банк розглядає повторне звернення, яке передбачає оцінку ділової репутації особи, щодо якої Національний банк відмовив у незастосуванні ознаки небездоганної ділової репутації, не раніше ніж через один рік після прийняття рішення, визначеного в підпункті 1 пункту 243 глави 29 розділу IV цього Положення.

247. Національний банк у разі виявлення визначених у главі 27 розділу IV цього Положення обставин письмово повідомляє про це особу, щодо якої такі обставини виявлено. Особа має право надати до Національного банку клопотання про невизнання її ділової репутації небездоганною із наведенням пояснень щодо цих обставин (спростувати їх або пояснити їх настання). До клопотання особи додаються документи, які підтверджують викладені нею аргументи.

248. Національний банк під час розгляду визначених у пункті 247 глави 29 розділу IV цього Положення пояснень і клопотання особи комплексно аналізує подані документи, інформацію, включаючи отриману в процесі здійснення регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг, отриману від інших державних органів, а також з офіційних джерел.

249. Національний банк під час оцінки ділової репутації фізичної або юридичної особи, щодо якої виявлена визначена в главі 27 розділу IV цього Положення інформація, має право прийняти одне з таких рішень (рішення приймає Комітет з питань нагляду):

1) про визнання ділової репутації особи небездоганною (якщо особа не надала пояснення та/або документи, визначені в пункті 248 глави 29 розділу IV цього Положення, або якщо клопотання є необгрунтованим);

2) щодо відсутності підстав для визнання ділової репутації особи небездоганною згідно з главою 27 розділу IV цього Положення (якщо надане особою клопотання є обґрунтованим).

250. Національний банк не здійснює оцінки ділової репутації:

1) міжнародної фінансової установи;

2) держави;

3) територіальної громади;

4) особи, єдиним прямим учасником якої є особа, зазначена в підпунктах 1 - 3 пункту 250 глави 29 розділу IV цього Положення;

5) публічної компанії (її керівників), якщо публічна компанія надала Національному банку обґрунтоване запевнення, що така публічна компанія (її керівники) мають бездоганну ділову репутацію відповідно до стандартів та вимог, які застосовуються до її діяльності. У разі необґрунтованості такого запевнення ділова репутація публічної компанії та її керівників оцінюється в загальному порядку, передбаченому цим Положенням.

V. Оцінка фінансового стану юридичних осіб і майнового стану фізичних осіб

30. Загальні положення щодо оцінки фінансового стану юридичних осіб і майнового стану фізичних осіб

251. Національний банк здійснює оцінку фінансового стану юридичних осіб і майнового стану фізичних осіб у порядку, установленому цим Положенням, у разі:

1) подання заявником пакета документів для отримання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, визначених у пункті 66 глави 5 розділу II цього Положення;

2) погодження набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі (крім кредитної спілки, об'єднаної кредитної спілки);

3) збільшення небанківською фінансовою установою (крім кредитної спілки) розміру статутного (складеного) капіталу.

252. Особи, фінансовий/майновий стан яких оцінюється Національним банком, а також критерії такої оцінки визначаються окремо для кожного випадку оцінки згідно з главами 31 - 37 розділу V цього Положення.

253. Вимоги до документів, що подаються до Національного банку для здійснення оцінки фінансового стану юридичних осіб і майнового стану фізичних осіб, а також до методики такої оцінки, визначаються в главах 38 та 39 розділу V цього Положення.

254. Оцінка фінансового/майнового стану особи передбачає здійснення Національним банком комплексного аналізу документів та інформації, поданих до Національного банку у визначених у пункті 251 глави 30 розділу V цього Положення випадках, документів та інформації, отриманих Національним банком під час здійснення ним нагляду за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг, отриманих Національним банком на його запит і/або під час перевірки / уточнення інформації, що подається до Національного банку, а також інформації з офіційних джерел.

255. Національний банк за результатом оцінки фінансового стану юридичної особи або майнового стану фізичної особи визнає його задовільним або незадовільним.

256. Національний банк має право визнати фінансовий стан юридичної особи або майновий стан фізичної особи незадовільним, якщо:

1) не подано документів, що підтверджують відповідність фінансового/майнового стану особи вимогам цього Положення;

2) подані документи щодо фінансового/майнового стану особи є недостатніми для його оцінки та/або не відповідають вимогам цього Положення, та/або містять недостовірну інформацію, та/або дані, які свідчать про невідповідність фінансового/майнового стану особи встановленим критеріям;

3) фінансовий/майновий стан особи не відповідає вимогам, визначеним у главах 31 - 37 розділу V цього Положення, щодо відповідних випадків оцінки фінансового/майнового стану особи.

257. Національний банк має право визнати фінансовий/майновий стан особи незадовільним за наявності інформації, яка свідчить про фінансові труднощі особи, що можуть негативно вплинути на фінансовий стан надавача фінансових послуг.

258. Національний банк запитує в особи, фінансовий/майновий стан якої оцінюється, пояснення та підтвердні документи щодо визначеної в пункті 257 глави 30 розділу V цього Положення інформації, установлює строк їх подання та здійснює оцінку з урахування таких пояснень, якщо вони були надані в установлений Національним банком строк.

259. Національний банк має право визнати фінансовий/майновий стан особи задовільним у разі його часткової невідповідності критеріям, визначеним у цьому Положенні, за таких умов:

1) виявлена невідповідність не несе загрози визнання неплатоспроможним та/або банкрутом для надавача фінансових послуг і не має суттєвого впливу на загальний висновок щодо задовільного фінансового/майнового стану особи;

2) особою, фінансовий/майновий стан якої оцінюється, подано Національному банку письмове зобов'язання усунути виявлену невідповідність у погоджений з Національним банком строк (якщо таку невідповідність можна усунути).

31. Критерії оцінки фінансового/майнового стану особи під час реєстрації та ліцензування страховика

260. Національний банк під час розгляду пакета документів, поданого для отримання ліцензії на провадження фінансових послуг, визначених у підпункті 6 пункту 65 глави 5 розділу II цього Положення, оцінює фінансовий/майновий стан:

1) юридичних і фізичних осіб, які здійснили внески до статутного (складеного) капіталу страховика (незалежно від його розміру);

2) юридичних і фізичних осіб, які мають пряму істотну участь у страховику;

3) фізичних осіб, які мають опосередковану істотну участь у страховику;

4) юридичних осіб, які мають опосередковану істотну участь у страховику та є проміжними або консолідуючими компаніями;

5) юридичних осіб, які мають опосередковану істотну участь у страховику та є кінцевими власниками страховика.

261. Відповідною датою для оцінки фінансового стану юридичної особи / майнового стану фізичної особи згідно з главою 31 розділу V цього Положення є робочий день, що передує даті внесення засновником коштів до статутного (складеного) капіталу страховика. Для особи, яка є власником опосередкованої істотної участі в страховику, відповідною датою є робочий день, що передує даті внесення коштів засновником, через якого особа набувала цієї істотної участі.

262. Національний банк визнає фінансовий стан юридичної особи - засновника / юридичної особи - власника прямої істотної участі в страховику задовільним, якщо:

1) розмір власних коштів юридичної особи станом на останню звітну дату, що передує відповідній даті, або на будь-яку іншу дату в періоді між такою останньою звітною датою та відповідною датою включно є рівним або більшим, ніж сума здійсненого нею внеску до статутного (складеного) капіталу страховика, а джерела цих коштів є підтвердженими відповідно до пунктів 317 - 319 глави 38 розділу V цього Положення;

2) юридична особа є фінансово стійкою відповідно до пунктів 321 - 326 глави 38 розділу V цього Положення та в неї немає ознак незадовільного фінансового стану, визначених у пункті 327 глави 38 розділу V цього Положення, станом на останню звітну дату, що передує відповідній даті, та на дату визначення розміру власних коштів юридичної особи (якщо ці дати є різними);

3) юридична особа має станом на відповідну дату грошові кошти в сумі, не меншій, ніж сума її внеску до статутного (складеного) капіталу страховика, ці кошти відповідають вимогам, визначеним у пункті 320 глави 38 розділу V цього Положення;

4) траса платежу грошових коштів, унесених до статутного (складеного) капіталу страховика, є розкритою згідно з пунктом 320 глави 38 розділу V цього Положення.

263. Національний банк визнає фінансовий стан юридичної особи, яка має опосередковану істотну участь в страховику та є кінцевим власником страховика, задовільним, якщо:

1) розмір власних коштів юридичної особи станом на останню звітну дату, що передує відповідній даті, або на будь-яку іншу дату в періоді між такою останньою звітною датою та відповідною датою включно є рівним або більшим, ніж величина розміру участі в статутному (складеному) капіталі страховика, що набувається юридичною особою, а джерела цих коштів є підтвердженими відповідно до пунктів 317 - 318 глави 38 розділу V цього Положення;

2) юридична особа є фінансово стійкою відповідно до пунктів 321 - 326 глави 38 розділу V цього Положення та в неї немає ознак незадовільного фінансового стану, визначених у пункті 327 глави 38 розділу V цього Положення, станом на останню звітну дату, що передує відповідній даті, та на дату визначення розміру власних коштів юридичної особи (якщо ці дати є різними).

264. Національний банк визнає фінансовий стан юридичної особи, яка має опосередковану істотну участь в страховику та є консолідуючою компанією або проміжною компанією, задовільним, якщо така юридична особа є фінансово стійкою згідно з пунктами 321 - 326 глави 38 розділу V цього Положення та в неї немає ознак незадовільного фінансового стану, визначених у пункті 327 глави 38 розділу V цього Положення, станом на останню звітну дату, що передує відповідній даті.

265. Національний банк визнає майновий стан фізичної особи - засновника / фізичної особи - власника прямої істотної участі в страховику задовільним, якщо станом на відповідну дату:

1) фізична особа має власні грошові кошти в сумі рівній або більшій, ніж сума здійсненого нею внеску до статутного (складеного) капіталу страховика, а джерела цих коштів є підтвердженими відповідно до пунктів 334 та 335 глави 39 розділу V цього Положення;

2) фізична особа є платоспроможною відповідно до пункту 335 глави 39 розділу V цього Положення.

266. Національний банк визнає майновий стан фізичної особи, яка має опосередковану істотну участь у страховику, задовільним, якщо станом на відповідну дату:

1) фізична особа має власні кошти у сумі рівній або більшій, ніж величина розміру участі у статутному (складеному) капіталі страховика, а джерела цих коштів є підтвердженими відповідно до вимог пунктів 334 та 335 глави 39 розділу V цього Положення;

2) фізична особа є платоспроможною відповідно до пункту 335 глави 39 розділу V цього Положення.

32. Критерії оцінки фінансового/майнового стану особи під час реєстрації та ліцензування надавача фінансових послуг (крім страховика)

267. Національний банк під час ліцензування надавача фінансових послуг (крім страховика) оцінює фінансовий/майновий стан:

1) юридичних і фізичних осіб, які здійснили внески до статутного (складеного) капіталу надавача фінансових послуг (крім страховика) (незалежно від їх розміру);

2) юридичних і фізичних осіб, які мають істотну участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика) та які здійснили оплату за акції / частки у статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг (крім страховика) та/або за акції / частки у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, через яку була набута істотна участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика);

3) фізичних і юридичних осіб, які мають істотну участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика) та які не здійснювали оплату за акції / частки у статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг (крім страховика) та/або за акції / частки у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, через яку була набута істотна участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика).

268. Відповідною датою для оцінки фінансового стану юридичної особи / майнового стану фізичної особи, які здійснили внески до статутного (складеного) капіталу надавача фінансових послуг (крім страховика), згідно з главою 32 розділу V цього Положення є робочий день, що передує дню внесення засновником/учасником коштів до статутного (складеного) капіталу надавача фінансових послуг (крім страховика).

Для юридичних і фізичних осіб, які мають істотну участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика) та які здійснили оплату за акції / частки у статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг (крім страховика) та/або за акції / частки у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, через яку була набута істотна участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика), відповідною датою є робочий день, що передує дню здійснення оплати за частку у статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг (крім страховика) та/або за акції / частки у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, через яку була набута або збільшена істотна участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика).

Для юридичних і фізичних осіб, які мають істотну участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика) та які не здійснювали оплату за акції / частки у статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг (крім страховика), та/або за акції / частки у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, через яку була набута істотна участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика), відповідною датою є робочий день, що передує дню набуття істотної участі в надавачі фінансових послуг (крім страховика).

269. Національний банк визнає фінансовий стан юридичної особи - засновника / юридичної особи - учасника, яка здійснила внески до статутного (складеного) капіталу надавача фінансових послуг (крім страховика), задовільним, якщо:

1) юридична особа є фінансово стійкою відповідно до пунктів 321 - 326 глави 38 розділу V цього Положення та в неї немає ознак незадовільного фінансового стану, визначених у пункті 327 глави 38 розділу V цього Положення, станом на останню звітну дату, що передує відповідній даті, та на дату визначення розміру грошових коштів юридичної особи (якщо ці дати є різними);

2) юридична особа має станом на останню звітну дату, що передує відповідній даті, грошові кошти в сумі, не меншій, ніж сума внеску до статутного (складеного) капіталу надавача фінансових послуг (крім страховика);

3) траса платежу грошових коштів, використаних для прямого/опосередкованого придбання істотної участі в надавачі фінансових послуг (крім страховика), є розкритою відповідно до пункту 320 глави 38 розділу V цього Положення.

270. Національний банк визнає фінансовий стан юридичної особи, яка має істотну участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика) та яка здійснила оплату за акції / частки у статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг (крім страховика) та/або за акції / частки у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, через яку була набута істотна участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика), задовільним, якщо:

1) юридична особа є фінансово стійкою згідно з пунктами 321 - 326 глави 38 розділу V цього Положення та в неї немає ознак незадовільного фінансового стану, визначених у пункті 327 глави 38 розділу V цього Положення, станом на останню звітну дату, що передує відповідній даті, та на дату визначення розміру власних коштів юридичної особи (якщо ці дати є різними);

2) юридична особа має станом на останню звітну дату, що передує відповідній даті, грошові кошти в сумі, не меншій, ніж ціна придбання істотної участі в надавачі фінансових послуг (крім страховика) / юридичній особі, через яку набуто істотну участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика);

3) траса платежу грошових коштів, використаних для прямого/опосередкованого придбання істотної участі в надавачі фінансових послуг (крім страховика), є розкритою відповідно до пункту 320 глави 38 розділу V цього Положення.

271. Національний банк визнає фінансовий стан юридичної особи, яка має істотну участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика) та яка не здійснювала оплату за акції / частки у статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг (крім страховика) та/або за акції / частки у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, через яку була набута істотна участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика), задовільним, якщо юридична особа є фінансово стійкою відповідно до пунктів 321 - 326 глави 38 розділу V цього Положення та в неї немає ознак незадовільного фінансового стану, визначених у пункті 327 глави 38 розділу V цього Положення, станом на останню звітну дату, що передує відповідній даті, та на дату визначення розміру грошових коштів юридичної особи (якщо ці дати є різними).

272. Національний банк визнає майновий стан фізичної особи, яка здійснила внески до статутного (складеного) капіталу надавача фінансових послуг (крім страховика), задовільним, якщо станом на відповідну дату:

1) фізична особа має грошові кошти в сумі, рівній або більшій, ніж сума здійсненого нею внеску до статутного (складеного) капіталу надавача фінансових послуг (крім страховика), а джерела цих коштів є підтвердженими відповідно до вимог пунктів 334 та 335 глави 39 розділу V цього Положення;

2) фізична особа є платоспроможною відповідно до пункту 335 глави 39 розділу V цього Положення.

273. Національний банк визнає фінансовий стан фізичної особи, яка має істотну участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика) та яка здійснила оплату за акції / частки у статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг (крім страховика) та/або за акції / частки у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, через яку була набута істотна участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика), задовільним, якщо:

1) фізична особа має станом на відповідну дату грошові кошти в сумі, не меншій, ніж ціна придбання істотної участі в надавачі фінансових послуг (крім страховика) / юридичній особі, через яку набуто істотну участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика), а джерела цих грошових коштів фізичної особи є підтвердженими відповідно до пунктів 334 та 335 глави 39 розділу V цього Положення;

2) фізична особа є платоспроможною відповідно до пункту 336 глави 39 розділу V цього Положення.

274. Національний банк визнає майновий стан фізичної особи, яка має істотну участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика) та яка не здійснювала оплату за акції / частки у статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг (крім страховика) та/або за акції / частки у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, через яку була набута істотна участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика), задовільним, якщо станом на відповідну дату фізична особа є платоспроможною відповідно до пункту 336 глави 39 розділу V цього Положення.

33. Критерії оцінки фінансового/майнового стану особи в разі збільшення надавачем фінансових послуг (крім страховика) розміру статутного (складеного) капіталу

275. Оцінка фінансового/майнового стану юридичних і фізичних осіб, які здійснили додаткові внески до статутного (складеного) капіталу надавача фінансових послуг (крім страховика) у розмірі одного й більше відсотків статутного (складеного) капіталу (з урахуванням його збільшення) після отримання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг (у разі наявності кількох чинних ліцензій - останньої з них) здійснюється в обсязі, необхідному для такого збільшення:

1) Національним банком - у разі отримання документів, поданих надавачем фінансових послуг для отримання нової ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг;

2) надавачем фінансових послуг - у разі збільшення надавачем фінансових послуг (крім страховика) розміру статутного (складеного) капіталу в випадках, інших ніж зазначено в підпункті 1 пункту 275 глави 33 розділу V цього Положення.

276. Відповідною датою для оцінки фінансового стану юридичної особи / майнового стану фізичної особи згідно з главою 33 розділу V цього Положення є робочий день, що передує даті внесення особою коштів до статутного (складеного) капіталу надавача фінансових послуг (крім страховика).

277. Фінансовий стан юридичної особи, яка здійснила додатковий внесок до статутного (складеного) капіталу надавача фінансових послуг (крім страховика), є задовільним, якщо:

1) юридична особа має станом на відповідну дату грошові кошти в сумі, не меншій, ніж сума її внеску до статутного (складеного) капіталу надавача фінансових послуг;

2) траса платежу грошових коштів, які вносяться до статутного (складеного) капіталу надавача фінансових послуг, є розкритою згідно з пунктом 320 глави 38 розділу V цього Положення.

278. Майновий стан фізичної особи, яка здійснює внески до статутного (складеного) капіталу надавача фінансових послуг (крім страховика), є задовільним, якщо станом на відповідну дату фізична особа має грошові кошти в сумі, рівній або більшій, ніж сума здійсненого нею внеску до статутного (складеного) капіталу надавача фінансових послуг (крім страховика), а джерела цих коштів є підтвердженими відповідно до пунктів 334 та 335 глави 39 розділу V цього Положення.

34. Критерії оцінки фінансового/майнового стану особи в разі збільшення страховиком розміру статутного (складеного) капіталу

279. Національний банк під час збільшення розміру статутного (складеного) капіталу страховика оцінює фінансовий/майновий стан юридичних і фізичних осіб, які здійснили додаткові внески до статутного (складеного) капіталу страховика в розмірі одного й більше відсотків статутного (складеного) капіталу (з урахуванням його збільшення).

280. Відповідною датою для оцінки фінансового стану юридичної особи / майнового стану фізичної особи згідно з главою 34 розділу V цього Положення є робочий день, що передує даті внесення особою коштів до статутного (складеного) капіталу страховика.

281. Національний банк визнає фінансовий стан юридичної особи, яка здійснює додатковий внесок до статутного (складеного) капіталу страховика, задовільним, якщо:

1) розмір власних коштів юридичної особи станом на останню звітну дату, що передує відповідній даті, або на будь-яку іншу дату в періоді між такою останньою звітною датою та відповідною датою включно є рівним або більшим, ніж сума здійсненого нею внеску до статутного (складеного) капіталу страховика, а джерела цих коштів є підтвердженими відповідно до пунктів 317 - 318 глави 38 розділу V цього Положення;

2) юридична особа має станом на відповідну дату грошові кошти в сумі, не меншій, ніж сума її внеску до статутного (складеного) капіталу страховика;

3) траса платежу грошових коштів, які вносяться до статутного (складеного) капіталу страховика, є розкритою відповідно до пункту 320 глави 38 розділу V цього Положення.

282. Національний банк визнає майновий стан фізичної особи, яка здійснює внески до статутного (складеного) капіталу страховика, задовільним, якщо станом на відповідну дату фізична особи має власні грошові кошти в сумі, рівній або більшій, ніж сума здійсненого нею внеску до статутного (складеного) капіталу страховика, а джерела цих коштів є підтвердженими відповідно до пунктів 334 та 335 глави 39 розділу V цього Положення.

35. Критерії оцінки фінансового/майнового стану особи під час погодження набуття або збільшення істотної участі в страховику

283. Національний банк під час погодження набуття або збільшення істотної участі в страховику оцінює фінансовий/майновий стан:

1) юридичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у страховику та яка здійснює оплату за акції / частки у статутному (складеному) капіталі страховика та/або за акції / частки у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, через яку набувається або збільшується істотна участь у страховику;

2) юридичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у страховику та в результаті такого набуття або збільшення стає прямим власником страховика та яка не здійснює оплати за акції / частки у статутному (складеному) капіталі страховика;

3) юридичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у страховику та в результаті такого набуття або збільшення стає кінцевим власником страховика;

4) юридичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у страховику та в результаті такого набуття або збільшення стає консолідуючою компанією або проміжною компанією;

5) фізичної особи, яка прямо або опосередковано набуває або збільшує істотну участь у страховику.

284. Відповідною датою для оцінки фінансового/майнового стану юридичних/фізичних осіб згідно з главою 35 розділу V цього Положення є:

1) у разі погодження набуття або збільшення істотної участі в страховику юридичною особою:

робочий день, що передує даті подання до Національного банку документів для такого погодження, та/або

робочий день, що передує даті здійснення оплати за акції / частки у статутному (складеному) капіталі страховика та/або за акції / частки у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, через яку набувається або збільшується істотна участь у страховику, - у частині, що стосується здійсненої оплати;

2) у разі погодження набуття або збільшення істотної участі в страховику фізичною особою:

будь-який робочий день у періоді 15 робочих днів до дати подання до Національного банку документів для такого погодження;

робочий день, що передує даті здійснення оплати за акції / частки у статутному (складеному) капіталі страховика та/або за акції / частки у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, через яку набувається або збільшується істотна участь у страховику, - у частині, що стосується здійсненої оплати.

285. Національний банк визнає фінансовий стан юридичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у страховику та яка здійснює оплату за акції / частки у статутному (складеному) капіталі страховика та/або акцій / частки у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, через яку набувається або збільшується істотна участь у страховику, задовільним, якщо:

1) розмір власних коштів юридичної особи станом на останню звітну дату, що передує відповідній даті, або на будь-яку іншу дату в періоді між останньою звітною датою та відповідною датою включно, є рівним або більшим, ніж ціна прямого/опосередкованого придбання істотної участі в страховику, а джерела власних коштів юридичної особи є підтвердженими відповідно до пунктів 317 - 319 глави 38 розділу V цього Положення;

2) юридична особа є фінансово стійкою відповідно до пунктів 321 - 326 глави 38 розділу V цього Положення та в неї немає ознак незадовільного фінансового стану, визначених у пункті 327 глави 38 розділу V цього Положення, станом на останню звітну дату, що передує відповідній даті, та на дату визначення розміру власних коштів юридичної особи (якщо ці дати є різними);

3) юридична особа надала Національному банку інформацію про фінансові ресурси, за рахунок яких нею здійснюватиметься пряме/опосередковане придбання істотної участі в страховику.

286. Критерії, визначені в пункті 285 глави 35 розділу V цього Положення, застосовуються, якщо юридичною особою, яка набуває або збільшує істотну участь у страховику, була здійснена часткова або повна оплата прямого/опосередкованого придбання істотної участі в страховику до подання до Національному банку документів для погодження з урахуванням такого:

1) замість критерію, визначеного в підпункті 3 пункту 285 глави 35 розділу V цього Положення, юридична особа має підтвердити, що станом на відповідну дату має грошові кошти в сумі, не меншій, ніж ціна прямого/опосередкованого придбання істотної участі в страховику, та ці кошти відповідають вимогам, визначеним у пункті 320 глави 38 розділу V цього Положення;

2) юридична особа має підтвердити, що траса платежу грошових коштів, використаних для прямого/опосередкованого придбання істотної участі в страховику, є розкритою згідно з пунктом 320 глави 38 розділу V цього Положення.

287. Національний банк визнає фінансовий стан юридичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у страховику та в результаті такого набуття або збільшення стає кінцевим власником страховика, задовільним, якщо:

1) розмір власних коштів юридичної особи станом на останню звітну дату, що передує відповідній даті, або на будь-яку іншу дату в періоді між останньою звітною датою та відповідною датою включно, є рівним або більшим, ніж більша з таких величин:

величина розрахункового нормативного запасу платоспроможності, пропорційна частці, яку розмір істотної участі особи після набуття або збільшення становить у статутному (складеному) капіталі страховика (розмір розрахункового нормативного запасу платоспроможності визначається на кінець звітного місяця, що передує даті підтвердження розміру власних коштів);

ціна прямого/опосередкованого придбання істотної участі в страховику;

2) джерела власних коштів юридичної особи є підтвердженими відповідно до пунктів 317 - 318 глави 38 розділу V цього Положення;

3) юридична особа є фінансово стійкою відповідно до пунктів 321 - 326 глави 38 розділу V цього Положення та в неї немає ознак незадовільного фінансового стану, визначених у пункті 327 глави 38 розділу V цього Положення, станом на останню звітну дату, що передує відповідній даті, та на дату визначення розміру власних коштів юридичної особи (якщо ці дати є різними).

288. Національний банк визнає фінансовий стан юридичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у страховику та в результаті такого набуття або збільшення стає консолідуючою компанією або проміжною компанією та/або стає прямим власником страховика і водночас не здійснюватиме оплати за акції / частки у статутному (складеному) капіталі страховика, задовільним, якщо така юридична особа є фінансово стійкою відповідно до пунктів 321 - 326 глави 38 розділу V цього Положення та в неї немає ознак незадовільного фінансового стану, визначених у пункті 327 глави 38 розділу V цього Положення, станом на останню звітну дату, що передує відповідній даті.

289. Національний банк визнає майновий стан фізичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у страховику, задовільним, якщо станом на відповідну дату:

1) фізична особа має власні кошти в сумі, рівній або більшій, ніж більша з таких величин:

величина розрахункового нормативного запасу платоспроможності, пропорційна частці, яку розмір істотної участі особи після набуття або збільшення становить у статутному (складеному) капіталі страховика (розмір розрахункового нормативного запасу платоспроможності визначається на кінець звітного місяця, що передує даті підтвердження розміру власних коштів);

ціна прямого/опосередкованого придбання істотної участі в страховику;

2) джерела власних коштів фізичної особи є підтвердженими відповідно до пунктів 334 та 335 глави 39 розділу V цього Положення;

3) фізична особа є платоспроможною відповідно до пункту 336 глави 39 розділу V цього Положення;

4) фізична особа надала Національному банку інформацію про фінансові ресурси, за рахунок яких прямо/опосередковано придбаватиме істотну участь у страховику в разі здійснення фізичною особою оплати акцій / частки у статутному (складеному) капіталі страховика/юридичної особи, через яку набувається або збільшується істотна участь у страховику.

290. Критерій, визначений в підпункті 4 пункту 289 глави 35 розділу V цього Положення, не застосовується, якщо фізичною особою, яка набуває або збільшує істотну участь у страховику, була здійснена часткова або повна оплата прямого/опосередкованого придбання істотної участі в страховику до подання до Національному банку документів для погодження.

Фізична особа, яка набуває або збільшує істотну участь у страховику та здійснила часткову або повну оплату прямого/опосередкованого придбання істотної участі в страховику до подання до Національному банку документів для погодження, зобов'язана підтвердити, що частка грошових коштів у загальній сумі власних коштів фізичної особи є рівною або більшою, ніж ціна придбання істотної участі в страховику в разі здійснення фізичною особою оплати акцій / частки в статутному (складеному) капіталі страховика / юридичної особи, через яку набуто/збільшено істотну участь у страховику.

291. Додатковим критерієм оцінки фінансового/майнового стану юридичної/фізичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у страховику, що потребує додаткової капіталізації, є надання цією особою інформації щодо фінансових ресурсів, які спрямовуватимуться нею на таку капіталізацію [у сумі, пропорційній частці, яку розмір участі, що набувається або збільшується, становить у статутному (складеному) капіталі страховика].

292. Додатковим критерієм оцінки фінансового/майнового стану юридичної/фізичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у страховику та в результаті такого набуття або збільшення стає контролером страховика, є надання цією особою інформації щодо фінансових ресурсів, які спрямовуватимуться нею на надання фінансової підтримки страховика відповідно до бізнес-плану, що подається такою особою до Національного банку.

36. Критерії оцінки фінансового/майнового стану особи під час погодження набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі (крім страховика)

293. Національний банк під час погодження набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі (крім страховика) оцінює фінансовий/майновий стан:

1) юридичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика) та яка здійснює оплату за акції / частки у статутному капіталі надавача фінансових послуг (крім страховика) та/або за акції / частки у статутному капіталі юридичної особи, через яку набувається або збільшується істотна участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика);

2) юридичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика) та яка не здійснює оплату за акції / частки у статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг (крім страховика) та/або акції / частки у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, через яку набувається або збільшується істотна участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика);

3) фізичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика) та яка здійснює оплату за акції / частки у статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг (крім страховика) та/або за акції / частки у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, через яку набувається або збільшується істотна участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика);

4) фізичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика) та яка не здійснює оплату за акції / частки у статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг (крім страховика) та/або акції / частки у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, через яку набувається або збільшується істотна участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика).

294. Відповідною датою для оцінки фінансового/майнового стану юридичних/фізичних осіб згідно з главою 36 розділу V цього Положення є:

1) у разі погодження набуття або збільшення істотної участі в надавачі фінансових послуг (крім страховика) юридичною особою:

робочий день, що передує даті подання до Національного банку документів для такого погодження;

робочий день, що передує даті здійснення оплати за акції / частки у статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг (крім страховика) та/або за акції / частки у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, через яку набувається або збільшується істотна участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика), - у частині, що стосується здійсненої оплати;

2) у разі погодження набуття або збільшення істотної участі в надавачі фінансових послуг (крім страховика) фізичною особою:

будь-який робочий день у періоді 15 робочих днів до дати подання до Національного банку документів для такого погодження;

робочий день, що передує даті здійснення оплати за акції / частки у статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг (крім страховика) та/або за акції / частки у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, через яку набувається або збільшується істотна участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика), - у частині, що стосується здійсненої оплати.

295. Національний банк визнає фінансовий стан юридичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика) та яка здійснює оплату за акції / частки у статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг (крім страховика) та/або за акції / частки у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, через яку набувається або збільшується істотна участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика), задовільним, якщо:

1) розмір власних коштів юридичної особи станом на відповідну дату, що передує відповідній даті, або на будь-яку іншу дату в періоді між останньою звітною датою та відповідною датою включно, є рівним або більшим, ніж більша з таких величин:

величина частини власного капіталу надавача фінансових послуг (крім страховика), пропорційна частці, яку розмір істотної участі особи після набуття або збільшення становить у статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг (крім страховика) (розмір власного капіталу визначається на кінець звітного місяця, що передує даті підтвердження розміру власних коштів);

величина частини статутного (складеного) капіталу надавача фінансових послуг (крім страховика), пропорційна частці, яку розмір істотної участі особи після набуття або збільшення становить у статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг (крім страховика);

ціна прямого/опосередкованого придбання істотної участі в надавачі фінансових послуг (крім страховика);

2) джерела власних коштів юридичної особи є підтвердженими відповідно до пунктів 317 - 319 глави 38 розділу V цього Положення;

3) юридична особа є фінансово стійкою відповідно до пунктів 321 - 326 глави 38 розділу V цього Положення та в неї немає ознак незадовільного фінансового стану, визначених у пункті 327 глави 38 розділу V цього Положення, станом на останню звітну дату, що передує відповідній даті, та на дату визначення розміру власних коштів юридичної особи (якщо ці дати є різними);

4) юридична особа надала Національному банку інформацію про фінансові ресурси, за рахунок яких нею здійснюватиметься пряме/опосередковане придбання істотної участі в надавачі фінансових послуг (крім страховика).

296. Критерій, визначений у підпункті 4 пункту 295 глави 36 розділу V цього Положення, не застосовується, якщо юридичною особою, яка набуває або збільшує істотну участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика), була здійснена часткова або повна оплата прямого/опосередкованого придбання істотної участі в надавачі фінансових послуг (крім страховика) до подання до Національному банку документів для погодження.

Юридична особа, яка набуває або збільшує істотну участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика) та здійснила часткову або повну оплату прямого/опосередкованого придбання істотної участі в надавачі фінансових послуг (крім страховика) до подання до Національному банку документів для погодження, зобов'язана підтвердити, що станом на відповідну дату має грошові кошти в сумі, не меншій, ніж ціна прямого/опосередкованого придбання істотної участі в надавачі фінансових послуг (крім страховика), ці кошти відповідають вимогам, визначеним у пункті 320 глави 38 розділу V цього Положення, а також траса платежу грошових коштів, використаних для прямого/опосередкованого придбання істотної участі в надавачі фінансових послуг (крім страховика), є розкритою відповідно до пункту 320 глави 38 розділу V цього Положення.

297. Національний банк визнає фінансовий стан юридичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика) та яка не здійснює оплату за акції / частки у статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг (крім страховика) та/або акції / частки у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, через яку набувається або збільшується істотна участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика), задовільним, якщо така юридична особа є фінансово стійкою відповідно до пунктів 321 - 326 глави 38 розділу V цього Положення та в неї немає ознак незадовільного фінансового стану, визначених у пункті 327 глави 38 розділу V цього Положення, станом на останню звітну дату, що передує відповідній даті.

298. Національний банк визнає фінансовий стан фізичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика) та яка здійснює оплату за акції / частки у статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг (крім страховика) та/або за акції / частки у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, через яку набувається або збільшується істотна участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика), задовільним, якщо:

1) розмір власних коштів фізичної особи станом на відповідну дату є рівним або більшим, ніж більша з таких величин:

величина частини власного капіталу надавача фінансових послуг (крім страховика), пропорційна частці, яку розмір істотної участі особи після набуття або збільшення становить у статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг (крім страховика) (розмір власного капіталу визначається на кінець звітного місяця, що передує даті підтвердження розміру власних коштів);

величина частини статутного (складеного) капіталу надавача фінансових послуг (крім страховика), пропорційна частці, яку розмір істотної участі особи після набуття або збільшення становить у статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг (крім страховика);

ціна набуття/збільшення істотної участі в надавачі фінансових послуг (крім страховика);

2) джерела власних коштів фізичної особи є підтвердженими відповідно до пунктів 334 та 335 глави 39 розділу V цього Положення;

3) фізична особа є платоспроможною відповідно до пункту 335 глави 39 розділу V цього Положення;

4) фізична особа надала Національному банку інформацію про фінансові ресурси, за рахунок яких прямо/опосередковано придбаватиме істотну участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика) у разі здійснення фізичною особою оплати акцій / частки у статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг / юридичної особи, через яку набувається або збільшується істотна участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика).

299. Критерій, визначений у підпункті 4 пункту 298 глави 36 розділу V цього Положення, не застосовується, якщо фізичною особою, яка набуває або збільшує істотну участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика), була здійснена часткова або повна оплата прямого/опосередкованого придбання істотної участі в надавачі фінансових послуг (крім страховика) до подання до Національному банку документів для погодження.

Фізична особа, яка набуває або збільшує істотну участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика) та здійснила часткову або повну оплату прямого/опосередкованого придбання істотної участі в надавачі фінансових послуг (крім страховика) до подання до Національному банку документів для погодження, зобов'язана підтвердити, що частка грошових коштів у загальній сумі власних коштів фізичної особи є рівною або більшою, ніж ціна придбання істотної участі в надавачі фінансових послуг (крім страховика), у разі здійснення фізичною особою оплати акцій / частки в статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг (крім страховика) / юридичної особи, через яку набуто/збільшено істотну участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика).

300. Національний банк визнає фінансовий стан фізичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика) та яка не здійснює оплату за акції / частки у статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг (крім страховика) та/або акції / частки у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, через яку набувається або збільшується істотна участь у надавачі фінансових послуг (крім страховика), задовільним, якщо фізична особа є платоспроможною відповідно до пункту 335 глави 39 розділу V цього Положення.

37. Особливості оцінки фінансового/майнового стану окремих категорій осіб

301. Національний банк, якщо юридична особа є одночасно засновником, учасником надавача фінансових послуг та/або особою, які здійснила внесок до статутного (складеного) капіталу надавача фінансових послуг, та/або особою, яка здійснює оплату набуття або збільшення істотної участі в надавачі фінансових послуг, та/або особою, яка набула істотну участь в надавачі фінансових послуг та не здійснювала оплати за акції / частки у статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг, та/або проміжною компанією та/або консолідуючою компанією, та/або кінцевим власником надавача фінансових послуг, визнає фінансовий стан цієї юридичної особи задовільним у разі його відповідності критеріям оцінки щодо всіх категорій юридичних осіб, до яких вона належить.

302. Національний банк не здійснює оцінки фінансового стану:

1) міжнародної фінансової установи;

2) держави;

3) територіальної громади;

4) юридичної особи публічного права;

5) особи, єдиним прямим учасником якої є особа, зазначена в підпунктах 1 - 4 пункту 302 глави 37 розділу V цього Положення;

6) особи, якій акції / частка в статутному (складеному) капіталі юридичної особи в ланцюгу володіння корпоративними правами в надавачі фінансових послуг передані в управління;

7) особи, якій передано право голосу акцій на загальних зборах учасників надавача фінансових послуг за довіреністю/довіреностями від учасника/учасників надавача фінансових послуг;

8) публічної компанії у разі процедури ліцензування та/або погодження набуття або збільшення істотної участі в надавачі фінансових послуг;

9) юридичної особи, яка звертається для отримання статусу юридичної особи - лізингодавця.

38. Методика оцінки фінансового стану юридичної особи

303. Розрахунок розміру власних коштів юридичної особи здійснюється шляхом зменшення суми власного капіталу (чистих активів) юридичної особи, зазначеної у фінансовій звітності, на:

1) суму резервного капіталу юридичної особи;

2) суму простроченої більше ніж на 90 календарних днів дебіторської заборгованості, яка становить понад п'ять відсотків активів юридичної особи (за вирахуванням сформованих за нею резервів);

3) суму дебіторської заборгованості суб'єктів господарювання та суму фінансових вкладень (інвестицій) у суб'єктів господарювання, які були припинені/ліквідовані, які перебувають у стадії припинення/ліквідації, щодо яких установлено режим зовнішнього управління та/або розпочато справу про визнання їх неплатоспроможними/банкрутами (за вирахуванням сформованих за нею резервів);

4) суму раніше здійснених фінансових вкладень (інвестицій) в акції / частки в статутних капіталах страховиків та юридичних осіб, які мають пряму або опосередковану участь у страховиках;

5) суму власних коштів юридичної особи, що підлягає підтвердженню в межах процедури погодження Національним банком набуття або збільшення істотної участі в іншому надавачі фінансових послуг або банку протягом строку розгляду Національним банком відповідного пакета документів;

6) суму внесків до статутного (складеного) капіталу, отриману юридичною особою, за якою зміни до установчих документів не затверджені уповноваженим органом юридичної особи та/або не зареєстровані в порядку, установленому законодавством, що застосовується до юридичної особи;

7) суму коштів, які не можуть бути спрямовані до статутного (складеного) капіталу іншої юридичної особи відповідно до вимог законодавства, що застосовується до юридичної особи;

8) суму активів, що виникають під час консолідації, а саме: гудвіл, нематеріальні активи та курсові різниці, яка підлягає вирахуванню для здійснення розрахунку власних коштів на підставі консолідованої фінансової звітності юридичної особи.

304. Розрахунок розміру власних коштів юридичної особи, уключаючи небанківську фінансову установу, може здійснюватися за альтернативною методикою, визначеною законодавством України, що застосовується до такої юридичної особи.

Національний банк за результатом аналізу здійсненого аудитором розрахунку розміру власних коштів юридичної особи має право відхилити його з огляду на невідповідність застосованої методики сутності перевірки, що здійснюється відповідно до цього Положення, та вимагати від заявника подання розрахунку, проведеного відповідно до цього Положення (без прийняття рішення повідомляє в письмовій формі уповноважена особа Національного банку).

305. Розмір власних коштів банку, зареєстрованого в Україні, є рівним розміру його регулятивного капіталу, визначеного відповідно до нормативно-правових актів Національного банку щодо порядку регулювання діяльності банків України та за потреби скоригованого (зменшеного) за результатами здійснення нагляду за діяльністю такого банку з урахуванням необхідності дотримання банком установлених Національним банком економічних нормативів після здійснення внеску до статутного (складеного) капіталу надавача фінансових послуг або набуття/збільшення участі в ньому.

306. Розмір власних коштів іноземного банку є рівним розміру його регулятивного капіталу або аналогічної розрахункової величини, що визначається відповідно до вимог законодавства країни місцезнаходження іноземного банку з урахуванням необхідності дотримання ним економічних нормативів, установлених органом, який здійснює регулювання та нагляд за діяльністю іноземного банку, після здійснення внеску до статутного (складеного) капіталу надавача фінансових послуг або набуття/збільшення участі в ньому.

307. Розмір власних коштів страховика, зареєстрованого в Україні, є рівним розміру його фактичного запасу платоспроможності, визначеного відповідно до нормативно-правових актів Національного банку щодо порядку регулювання діяльності страхових компаній України та за потреби скоригованого (зменшеного) за результатами здійснення нагляду за діяльністю такої страхової компанії з урахуванням необхідності дотримання страховою компанією установлених Національним банком економічних нормативів після здійснення внеску до статутного (складеного) капіталу надавача фінансових послуг або набуття/збільшення участі в ньому.

308. Заявник до інформації аудитора щодо розміру власних коштів іноземного банку додає висновок органу іноземної країни, який здійснює регулювання та нагляд за його діяльністю, що підтверджує суму наявного регулятивного капіталу (аналогічної розрахункової величини) та суму регулятивного капіталу (аналогічної розрахункової величини) іноземного банку, необхідну для виконання ним економічних нормативів після здійснення внеску до статутного (складеного) капіталу надавача фінансових послуг або набуття / збільшення участі в ньому. Зазначений висновок не подається, якщо іноземний банк має інвестиційний рівень кредитного рейтингу.

309. Заявник надає Національному банку інформацію аудитора, що містить розрахунок розміру власних коштів юридичної особи станом на визначену цим Положенням дату та висновок щодо наявності або відсутності в неї власних / грошових коштів у необхідному розмірі, зроблені аудитором на підставі даних фінансової звітності юридичної особи, якщо цим Положенням вимагається підтвердження розміру власних / грошових коштів юридичної особи.

До інформації аудитора обов'язково додається фінансова звітність, підготовлена та складена відповідно до правил, визначених у пунктах 310 - 316 глави 38 розділу V цього Положення.

310. Фінансова звітність юридичної особи, яка подається до Національного банку, має бути складена станом на останню звітну дату, що передує відповідній даті, а також станом на дату підтвердження розміру власних / грошових коштів юридичної особи (якщо таке підтвердження вимагається та здійснюється станом на іншу дату, ніж остання звітна дата). Така фінансова звітність має включати всі форми фінансової звітності з примітками, передбачені законодавством, що застосовується до юридичної особи.

311. Фінансова звітність української компанії засвідчується її керівником і головним бухгалтером (за наявності такої посади) та подається з відміткою органів статистики про її прийняття (або разом із документом, який підтверджує її прийняття органами статистики).

Вимога щодо наявності відмітки органів статистики про прийняття фінансової звітності (або подання документа, який підтверджує її прийняття органами статистики) застосовується, якщо законодавством України установлений обов'язок подання такої звітності в органи статистики.

312. Фінансова звітність іноземної компанії засвідчується її уповноваженим представником.

313. Фінансова звітність подається:

1) на консолідованій або індивідуальній основі (на розсуд юридичної особи) - банком, небанківською фінансовою установою, юридичною особою, яка має інвестиційний рівень кредитного рейтингу, а також публічною компанією;

2) на індивідуальній основі - іншою юридичною особою.

314. Фінансова звітність юридичної особи подається разом зі звітом (висновком) аудитора, складеним за підсумками проведеної перевірки достовірності та повноти фінансової звітності, її відповідності вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку країни, у якій зареєстровано головний офіс юридичної особи, та/або міжнародним стандартам фінансової звітності.

315. Звіт (висновок) аудитора підлягає оформленню згідно з вимогами законодавства, що застосовується до такого аудитора.

316. Фінансова звітність банків та надавачів фінансових послуг, зареєстрованих в Україні, до Національного банку згідно з цим Положенням не подається.

317. Джерела власних коштів юридичної особи є підтвердженими, якщо юридичною особою надано запевнення, що:

1) грошові кошти і майно, за рахунок яких сформовано власний капітал юридичної особи, отримані в результаті правочинів, уключаючи правочини, вчинені попередніми власниками, зміст яких не суперечить законодавству України, вчинених на ринкових умовах, які не мають ознак фіктивності та/або удаваності та спрямовані на досягнення економічного результату та/або особистих цілей;

2) грошові кошти безперервно перебувають в обігу в безготівковій формі на рахунках, відкритих у банках / кредитних установах в Україні / за кордоном, з дня їх отримання до відповідної дати.

318. Юридична особа для підтвердження розміру власних / грошових коштів та джерел їх походження та/або розкриття траси платежу та/або наявності фінансових ресурсів надає Національному банку інформацію аудитора, складену відповідно до вимог, визначених у розділі VI цього Положення.

319. Вимоги щодо розкриття інформації про джерела власних коштів не застосовуються до банку, юридичної особи, яка має інвестиційний рівень кредитного рейтингу, публічної компанії.

320. Траса платежу є розкритою, якщо аудитором за результатом аналізу документів та інформації юридичної особи (правочинів, звітів про оцінку майна, документів щодо руху коштів за її рахунками та рахунками інших осіб, підстав переказу коштів між цими рахунками, а також рахунками попередніх власників грошових коштів) надано висновок щодо того, що грошові кошти:

1) були отримані в результаті правочинів, вчинених на ринкових умовах, уключаючи правочини, вчинені попередніми власниками, умови яких не суперечать законодавству, не мають ознак фіктивності та/або удаваності, є обґрунтованими і такими, що спрямовані на досягнення економічного результату, економічних і/або особистих цілей, які не порушують вимог законодавства та не спрямовані на такі порушення;

2) грошові кошти безперервно перебувають в обігу в безготівковій формі на рахунках, відкритих у банках / кредитних установах в Україні / за кордоном, включно з переказами цих коштів між рахунками безперервно протягом одного року до відповідної дати.

321. Юридична особа є фінансово стійкою, якщо аудитор за результатом аналізу її фінансового стану дійшов висновку, що в юридичної особи немає пов'язаних із її діяльністю фінансових труднощів, які негативно впливають на здатність юридичної особи виконувати в повному обсязі / у належні строки взяті на себе зобов'язання та/або можуть негативно вплинути на діяльність і/або фінансовий стан надавача фінансових послуг (крім страхової компанії) та осіб, пов'язаних із такою юридичною особою.

322. Орієнтовний перелік фінансових показників для аналізу фінансового стану юридичних осіб (крім банків), визначено в додатку 7 до цього Положення.

323. Юридична особа для підтвердження своєї фінансової стійкості подає до Національного банку аналіз фінансової стійкості, складений за формою, наведеною в додатку 8 до цього Положення, що повинен містити здійснений аудитором аналіз фінансового стану юридичної особи станом на останню звітну дату, що передує відповідній даті, і станом на дату підтвердження розміру власних / грошових коштів юридичної особи (якщо таке підтвердження вимагається та здійснюється станом на іншу дату, ніж остання звітна дата).

324. Інформація, що містить здійснений аудитором аналіз фінансового стану юридичної особи, може містити розрахунки інших фінансових показників (коефіцієнтів) та/або інші методики розрахунку фінансових показників з наведенням пояснень щодо доцільності їх застосування та опису відповідних методик. Методика розрахунку фінансових показників для аналізу фінансового стану юридичної особи зазначається з урахуванням її інформативності та можливості давати цілісну оцінку фінансового стану юридичної особи. Національний банк за результатом аналізу здійсненого аудитором розрахунку фінансових показників юридичної особи має право відхилити його з огляду на невідповідність застосованої методики сутності перевірки, що здійснюється відповідно до цього Положення, та вимагати від юридичної особи подання розрахунку, проведеного відповідно до цього Положення (без рішення в письмовій формі повідомляє уповноважена особа Національного банку).

325. Аналіз фінансового стану юридичної особи на підставі даних її фінансової звітності та іншої інформації незалежно від обраної методики має враховувати характер і масштаб діяльності, галузеву та регіональну специфіку юридичної особи, містити оцінку істотних факторів, пов'язаних із її діяльністю.

326. Аналіз фінансового стану юридичної особи повинен містити інформацію щодо наявності в юридичної особи реальних активів, які залежно від виду економічної діяльності використовує юридична особа протягом звітного періоду. Реальними активами юридичної особи є основні засоби, запаси, а також здійснені юридичною особою фінансові вкладення та інвестиції, що враховуються за їх справедливою вартістю або амортизованою вартістю. Аналіз фінансового стану юридичної особи повинен містити висновок щодо наявності або відсутності в юридичної особи реальних активів в інформації про фінансовий стан юридичної особи.

327. Національний банк має право визнати фінансовий стан юридичної особи незадовільним на останню звітну дату, що передує відповідній даті, та/або на дату підтвердження розміру власних / грошових коштів юридичної особи, якщо це різні дати, за наявності однієї з таких ознак:

1) порушення справи про припинення/ліквідацію юридичної особи або про визнання її неплатоспроможною (банкрутом), установлення щодо юридичної особи режиму зовнішнього управління;

2) невиконання юридичною особою грошових зобов'язань на загальну суму один мільйон гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті) і більше протягом п'яти днів поспіль у періоді року, що передує даті, станом на яку здійснюється оцінка фінансового стану юридичної особи;

3) накладення арешту на всі активи юридичної особи або на більшу їх частину.

328. Національний банк під час розгляду наданої інформації про фінансовий стан юридичної особи має право вимагати від заявника та аудитора:

1) подання документів, що були використані аудитором для аналізу;

2) подання додаткових документів та інформації з метою перевірки висновку аудитора щодо наявності або відсутності достатніх підтверджень джерел походження грошових коштів юридичної особи та/або розкриття траси платежу;

3) подання додаткових пояснень щодо обраних аудитором методів аналізу, здійснених ним розрахунків, сформованих за результатами аналізу висновків;

4) здійснення аналізу фінансового стану юридичної особи - нерезидента за додатковими параметрами за потреби підтвердження фінансової стійкості юридичної особи.

39. Методика оцінки майнового стану фізичної особи

329. Розрахунок розміру власних коштів фізичної особи здійснюється на підставі даних, зазначених в інформації про майновий стан [за вирахуванням акцій / частки в статутних капіталах страховиків, якими володіє фізична особа (прямо або опосередковано) на дату заповнення інформації про майновий стан], шляхом зменшення загальної вартості майна фізичної особи на загальну суму її майнових зобов'язань.

330. Розмір власних коштів фізичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у надавачі фінансових послуг та яка на відповідну дату володіє істотною участю в страховику, додатково зменшується на величину частини розрахункового нормативного запасу платоспроможності страховика, пропорційну частці, яку розмір участі фізичної особи становить в його статутному (складеному) капіталі (розмір розрахункового нормативного запасу платоспроможності визначається на кінець звітного місяця, що передує відповідній даті).

331. Фізична особа на свій розсуд визначає обсяг і перелік майна та доходів для розкриття в інформації про майновий стан відповідно до цього Положення.

332. Дані про невиконані фінансові зобов'язання фізичної особи та про понесені нею витрати в періодах, за які подається інформація про майновий стан, уключаються до цієї інформації в повному обсязі та обов'язково.

333. Фізична особа, яка перебуває в шлюбі:

1) уключає до інформації про майновий стан дані про всі невиконані фінансові зобов'язання за правочинами, стороною яких є чоловік/дружина фізичної особи (за умови, якщо такі правочини укладені під час їх перебування в шлюбі, якщо інше не передбачено шлюбним контрактом відповідного подружжя), а також суми витрат, понесених у відповідному періоді на законних підставах (в Україні та за кордоном) її чоловіком/дружиною;

2) має право включити до інформації про майновий стан дані про майно, яке є спільною власністю подружжя станом на відповідну дату, незалежно від того, на кого з подружжя оформлені правовстановлюючі документи на таке майно, а також про суми доходів, отриманих у відповідному періоді на законних підставах (в Україні та за кордоном) її чоловіком/дружиною.

334. Джерела походження власних / грошових коштів фізичної особи є підтвердженими, якщо фізична особа надала підтвердження того, що:

1) сума доходів фізичної особи за період, у якому нею були здійснені витрати на придбання та/або збільшення ринкової вартості кожного відмінного від грошових коштів об'єкта майна, зазначений в інформації про майновий стан, і/або попередні періоди, зменшена на суму витрат фізичної особи за відповідний період/періоди, крім витрат на придбання та/або збільшення ринкової вартості такого об'єкта майна, уключаючи витрати на придбання іншого, ніж такий об'єкт майна, є рівною або більшою вартості придбання такого об'єкта майна та витрат, які були здійснені фізичною особою для збільшення його ринкової вартості станом на відповідну дату;

2) сума доходів фізичної особи за періоди, у яких нею були отримані зазначені в інформації про майновий стан грошові кошти, та всі наступні періоди до відповідної дати, зменшена на суму витрат фізичної особи за такі періоди, є рівною або більшою розміру власних грошових коштів фізичної особи;

3) здійснила сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів у зв'язку з отриманням доходів, зазначених в інформації про майновий стан;

4) доходи, грошові кошти або інше майно:

отримані в результаті правочинів, уключаючи правочини, вчинені попередніми власниками, зміст яких не суперечить законодавству, вчинених на ринкових умовах, які не мають ознак фіктивності та/або удаваності та спрямовані на досягнення економічного результату та/або особистих цілей;

грошові кошти безперервно протягом року зберігаються в безготівковій формі на рахунках, відкритих у банках / кредитних установах в Україні / за кордоном, включно з переказами цих коштів між рахунками до відповідної дати.

335. Заявник - фізична особа надає Національному банку інформацію аудитора, що містить висновок щодо відповідності розміру власних / грошових коштів відповідному критерію оцінки майнового стану, передбаченого в цьому Положенні, а також наявності достатніх підтверджень джерел їх походження та/або висновок про наявність в особи фінансових ресурсів, якщо цим Положенням вимагається підтвердження розміру власних / грошових коштів фізичної особи та джерел їх походження та/або підтвердження інформації про фінансові ресурси.

Заявник - фізична особа до інформації аудитора додає заповнену на відповідну дату і підписану такою фізичною особою інформацію про майновий стан фізичної особи, підготовлену та складену за формою та згідно з вимогами, визначеними в додатку 9 до цього Положення.

Інформація аудитора відповідно до пункту 335 глави 39 розділу V цього Положення надається згідно з вимогами, визначеними в розділі VI цього Положення.

336. Фізична особа є платоспроможною, якщо немає підстав уважати, що особа неспроможна виконувати всі майнові зобов'язання відповідно до умов правочинів, укладених такою особою, та/або майновий стан особи, та/або стан виконання нею майнових зобов'язань надалі погіршиться.

Такими підставами є невиконання / неналежне виконання фізичною особою своїх зобов'язань або загроза невиконання / неналежного виконання таких зобов'язань, накладення арешту на все майно фізичної особи або значну його частину на підставі виконавчих документів, наявність судового спору за участю фізичної особи, негативне рішення за яким може призвести до втрати фізичною особою всього належного їй майна (доходів) або їх значної частини, майбутня втрата постійного джерела доходів фізичної особи, про яку стало відомо, погіршення майнового стану фізичної особи, що настало або ймовірно настане, унаслідок яких фізична особа може стати неспроможною виконувати свої майнові зобов'язання.

337. Фізична особа подає до Національного банку для підтвердження її платоспроможності письмове запевнення про те, що немає підстав для погіршення майнового стану, визначених у пункті 336 глави 39 розділу V цього Положення. Письмове запевнення має містити обґрунтування, що таких підстав немає, та засвідчувати, що таких підстав:

1) на відповідну дату немає;

2) не було або вони усунені протягом року, що передує відповідній даті (якщо вони були, то надається їх детальний опис, причини їх виникнення та підтвердження їх усунення);

3) не буде з огляду на наявну в особи інформацію та її очікування.

338. Національний банк під час розгляду наданої інформації про майновий стан фізичної особи має право вимагати:

1) подання документів, що були використані аудитором для підготовки інформації аудитора;

2) подання додаткових документів та інформації з метою перевірки висновку аудитора щодо наявності або відсутності достатніх підтверджень джерел походження власних / грошових коштів фізичної особи;

3) подання додаткових пояснень щодо обраних аудитором методів аналізу, здійснених ним розрахунків, сформованих за результатами аналізу висновків.

40. Вимоги до надавачів професійних послуг для оцінки фінансового/майнового стану юридичної/фізичної особи

339. Аудитором, який здійснює перевірку фінансової звітності юридичної особи, що подається до Національного банку для оцінки фінансового стану юридичної особи, та може здійснювати розрахунок розміру власних коштів юридичної особи та/або аналіз її фінансової стійкості, є особа, яка постійно проживає (головний офіс якої зареєстровано) у країні, у якій зареєстрована та здійснює свою діяльність юридична особа, фінансова звітність якої перевіряється, та яка має право надавати аудиторські послуги відповідно до законодавства цієї країни.

340. Національний банк має право в разі отримання клопотання юридичної особи або надавача фінансових послуг дозволити подання звіту (висновку) щодо фінансової звітності юридичної особи та/або інформації про розмір її власних коштів, та/або інформації про фінансовий стан юридичної особи, підготовлених аудитором, який не відповідає вимогам пункту 339 глави 40 розділу V цього Положення, якщо в країні, у якій зареєстрована та здійснює свою діяльність юридична особа, відсутні особи, які мають право надавати аудиторські послуги, або обраний іноземний аудитор має суттєво вищу кваліфікацію, досвід та визнання, ніж аудитор країни місцезнаходження юридичної особи.

341. Аудитором, який здійснює перевірку фінансової звітності юридичної особи, зареєстрованої в Україні, що подається до Національного банку для оцінки фінансового стану юридичної особи, та може здійснювати розрахунок розміру власних коштів юридичної особи та/або аналіз її фінансової стійкості може бути особа, яка має право на надання аудиторських послуг такій юридичній особі та внесена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

342. Оцінювачем, який може здійснювати оцінку вартості майна фізичної особи або юридичної особи та готує звіт, що подається до Національного банку та/або аудитору для оцінки майнового стану фізичної особи або оцінки фінансового стану юридичної особи, є особа, яка постійно проживає (головний офіс якої зареєстровано) у країні, у якій розташовано майно, що підлягає оцінці, та яка має право оцінювати майно відповідно до законодавства цієї країни.

343. Національний банк має право в разі отримання клопотання фізичної особи або банку дозволити подання звіту про оцінку вартості майна, підготовленого оцінювачем, який не відповідає вимогам пункту 342 глави 40 розділу V цього Положення, якщо в країні, у якій розташовано майно, що підлягає оцінці, відсутні особи, які мають право здійснювати оцінку майна, або якщо обраний іноземний оцінювач має суттєво вищу кваліфікацію, досвід та визнання, ніж оцінювач країни проживання фізичної особи.

344. Національний банк має право перевіряти документи аудиторів і оцінювачів. Національний банк під час перевірки документів оцінювача має право звертатися до іншого оцінювача або саморегулівної організації оцінювачів для здійснення рецензування звіту про оцінку майна.

345. Національний банк має право в разі виникнення за результатами аналізу документів аудиторів і оцінювачів сумнівів щодо інформації, викладеної в таких документах або отримання за результатами рецензування звіту про оцінку майна висновку про визнання оцінки майна такою, що не відповідає вимогам законодавства України:

1) вимагати від юридичної/фізичної особи та/або аудитора/оцінювача надання пояснень, додаткових документів та/або інформації;

2) вимагати від юридичної/фізичної особи надання оформленої згідно з вимогами законодавства України рецензії на звіт про оцінку майна, який містить інформацію, що викликає сумніви в Національного банку;

3) відхилити підготовлений аудитором/оцінювачем документ та вимагати від юридичної/фізичної особи подання документа, підготовленого з урахуванням коментарів Національного банку тим самим або іншим аудитором/оцінювачем.

VI. Вимоги до інформації аудитора, що містить висновок щодо наявності у заявника власних / грошових коштів та оцінку достатності підтверджень джерел їх походження / розкриття траси платежу

41. Загальні вимоги до інформації аудитора

346. Інформація аудитора повинна містити вмотивовану, об'єктивну, неупереджену та обґрунтовану думку аудитора про відповідність фінансового стану заявника вимогам, установленим у главах 31 - 37 розділу V цього Положення.

347. Інформація аудитора, яка подається в межах процедур, визначених цим Положенням, повинна містити обґрунтовану впевненість шляхом висловлення незалежної думки аудитора щодо наявності:

1) у заявника власних/грошових коштів у розмірі, необхідному для визнання його фінансового/майнового стану задовільним;

2) достатніх підтверджень джерел походження власних/грошових коштів на підставі отриманих від заявника документів та інформації;

3) достатніх підтверджень щодо розкриття траси платежу згідно з вимогами пункту 320 глави 38 розділу V цього Положення;

4) у заявника фінансових ресурсів, за рахунок яких ним здійснюватиметься пряме/опосередковане придбання істотної участі в надавачі фінансових послуг;

5) у особи, яка набуває або збільшує істотну участь у страховику, фінансових ресурсів, які спрямовуватимуться нею на додаткову капіталізацію або на надання фінансової підтримки страховику.

348. Інформація аудитора, яка подається в межах процедур, визначених цим Положенням, повинна готуватися з урахуванням вимог до виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, визначених Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості (МСЗНВ 3000).

349. Підготовка інформації аудитора передбачає:

1) формування висновку аудитора щодо того, чи були отримані документи та інформація в достатньому обсязі для висловлення вмотивованої, об'єктивної, неупередженої та обґрунтованої думки аудитора з приводу аналізованих питань;

2) формування висновку аудитора щодо суттєвості впливу виявленої невідповідності (окремо або в сукупності) на загальний висновок щодо задовільного фінансового/майнового стану заявника за визначеними критеріями оцінки;

3) оцінювання:

чи подана заявником інформація в усіх суттєвих аспектах згідно з вимогами цього Положення;

чи забезпечено достовірне подання такої інформації.

42. Вимоги до структури інформації аудитора та додатків до неї

350. Інформація аудитора повинна містити загальний висновок аудитора щодо відповідності фінансового стану юридичної особи / майнового стану фізичної особи визначеним критеріям оцінки, а також залежно від критерію оцінки, який застосовується до заявника:

1) розрахунок розміру власних коштів заявника;

2) опис методики, за якою здійснено розрахунок розміру власних коштів заявника (у разі застосування альтернативної методики розрахунку власних коштів юридичної особи);

3) підтвердження наявності у заявника власних / грошових коштів у розмірі, необхідному для визнання його фінансового/майнового стану задовільним;

4) обґрунтовану думку щодо наявності достатніх підтверджень джерел походження власних / грошових коштів заявника на підставі отриманих від заявника документів та інформації;

5) обґрунтовану думку щодо наявності достатніх підтверджень щодо розкриття траси платежу згідно з вимогами пункту 320 глави 38 розділу V цього Положення (у разі оцінки фінансового стану юридичної особи);

6) обґрунтовану думку щодо наявності у заявника фінансових ресурсів, за рахунок яких ним здійснюватиметься пряме/опосередковане придбання істотної участі в надавачі фінансових послуг;

7) обґрунтовану думку щодо наявності в особи, яка набуває або збільшує істотну участь у страховику, фінансових ресурсів, які спрямовуватимуться нею на додаткову капіталізацію або на надання фінансової підтримки страховику.

351. До інформації аудитора обов'язково додається:

1) фінансова звітність юридичної особи, підготовлена та складена відповідно до правил, визначених у пунктах 310 - 316 глави 38 розділу V цього Положення (у разі оцінки фінансового стану юридичної особи);

2) інформація про майновий стан фізичної особи, підготовлена та складена за формою та згідно з вимогами, визначеними в додатку 9 до цього Положення (у разі оцінки фінансового стану фізичної особи).

43. Вимоги до розрахунку власних коштів фізичної та юридичної особи

352. Розрахунок відповідності розміру власних коштів юридичної особи відповідному критерію оцінки майнового стану, передбаченому в цьому Положенні, здійснюється на підставі даних фінансової звітності юридичної особи та з урахуванням вимог, визначених у пунктах 303 - 307 глави 38 розділу V цього Положення.

353. Інформація аудитора має містити розрахунок з описом методики, за якою такий розрахунок здійснено, а також посилання на положення законодавства, якими передбачено її застосування, у разі здійснення розрахунку розміру власних коштів юридичної особи за альтернативною методикою.

354. Розрахунок відповідності розміру власних коштів фізичної особи відповідному критерію оцінки майнового стану, передбаченому в цьому Положенні, здійснюється на підставі даних, зазначених фізичною особою в інформації про її майновий стан та з урахуванням вимог, визначених у пунктах 329 - 333 глави 39 розділу V цього Положення.

355. Розрахунок розміру власних коштів фізичної особи у випадках, передбачених у главах 31 - 37 розділу V цього Положення, в яких вимагається підтвердження розміру власних грошових коштів фізичної особи, здійснюється з урахуванням того, що за результатами зменшення загальної вартості майна фізичної особи на загальну суму її майнових зобов'язань особа має грошові кошти в розмірі, передбаченому відповідним критерієм оцінки її майнового стану.

44. Загальні вимоги до інформації аудитора щодо джерел походження власних / грошових коштів заявника та траси платежу

356. Підготовка інформації аудитора передбачає комплексний та всебічний аналіз документів та інформації, отриманих від заявника та/або з офіційних джерел, та формування власної думки щодо наявності достатніх підтверджень того, що:

1) джерела походження власних / грошових коштів заявника відповідають вимогам, установленим у пункті 317 глави 38, пункті 334 глави 39 розділу V цього Положення;

2) траса платежу є розкритою згідно з вимогами, установленими в пункті 320 глави 38 розділу V цього Положення.

357. Аудитор самостійно визначає обсяг вивчення документів та інформації, необхідних у кожному окремому випадку для формування власної думки з приводу питань, визначених у главі 41 розділу VI цього Положення, ґрунтуючись на ризик-орієнтованому підході.

358. Ризик-орієнтований підхід означає, що глибина оцінки джерел походження коштів та/або траси платежу має здійснюватися з урахуванням рівня ризиковості заявника, а також суті та мети здійснення відповідної оцінки.

359. Ризик-орієнтований підхід застосовується таким чином, щоб бути здатним продемонструвати його суть (те, у чому полягає різниця в підходах), сформовану аудитором думку під час його застосування та обґрунтованість такої думки.

360. Ризик-орієнтований підхід має ґрунтуватися на оцінці ризиків заявника.

Критерії ризиків визначаються аудитором самостійно з урахуванням критеріїв ризиків, передбачених у главі 45 розділу VI цього Положення, та критеріїв оцінки ризиків заявника, визначених у додатку 10 до цього Положення. Додатково можуть бути застосовані критерії ризиків, визначені в нормативно-правових актах Національного банку з питань здійснення банками / установами фінансового моніторингу.

361. Обсяг документів та інформації, які розкриваються заявником з метою підтвердження джерел походження коштів та/або розкриття траси платежу, має бути пропорційним рівню ризиковості заявника.

362. Думка аудитора, сформована за результатами здійсненої оцінки джерел походження коштів та/або траси платежу заявника, повинна розкривати такі питання:

1) обґрунтування застосованої методики оцінки з урахуванням ризик-орієнтованого підходу (поглиблена або спрощена перевірка всіх або частини джерел коштів);

2) опис здійснених процедур у межах процесу оцінки джерел походження коштів заявника (надання документів заявником, запит додаткових документів, проведення інтерв'ю, використання інформації з офіційних джерел);

3) опис документів та інформації, наданих заявником та отриманих аудитором з офіційних джерел для підтвердження джерел походження коштів та висновок аудитора щодо їх достатності;

4) оцінку суттєвості впливу виявленої невідповідності та/або відсутності документів (окремо або в сукупності) на загальний висновок щодо підтвердження джерел походження коштів;

5) висновок аудитора щодо наявності достатніх підтверджень щодо джерел походження коштів / розкриття траси платежу згідно з вимогами цього Положення.

45. Критерії ризику заявника

363. Інформація аудитора складається з урахуванням критеріїв ризику, у разі виявлення яких застосовується посилений обсяг вивчення документів та інформації, необхідних у кожному окремому випадку для формування власної думки з приводу питань, визначених у главі 45 розділу VI цього Положення.

364. Інформація аудитора складається з урахуванням критеріїв ризику, визначених у додатку 10 до цього Положення, а також критеріїв ризику, самостійно визначених аудитором (за наявності).

365. Ризику заявника немає, якщо немає критеріїв ризику, визначених у додатку 10 до цього Положення або аудитором самостійно, а також немає підозр щодо наявності таких ризиків. Аудитор зазначає про підозри щодо наявності ризиків у разі їх виявлення.

366. Виявлені ризики можуть мінімізуватися шляхом поглибленого вивчення документів та інформації шляхом:

1) збільшення обсягу документів та інформації для оцінки джерел походження коштів / розкриття траси платежу заявника;

2) пошуку та збору додаткової інформації щодо заявника та джерел походження його коштів.

46. Документи для оцінки джерел походження коштів / розкриття траси платежу заявника

367. Заявник для підтвердження джерел власних / грошових коштів надає аудитору документи та інформацію, що підтверджують:

1) правові підстави отримання грошових коштів та іншого майна, за рахунок яких сформовано власний капітал юридичної особи (у разі перевірки джерел походження коштів юридичної особи);

2) правові підстави отримання доходів, грошових коштів або іншого майна, інформацію щодо вартості майна (іншого, ніж грошові кошти) на день його отримання фізичною особою, попередніх власників грошових коштів і майна (у разі перевірки джерел походження коштів фізичної особи).

Документи та інформація надаються в обсязі, достатньому для підтвердження відповідності вимогам, установленим у пункті 303 глави 38 та пункту 329 глави 39 розділу V цього Положення.

368. Заявник для підтвердження розкриття траси платежу надає аудитору документи та інформацію щодо руху коштів за її рахунками та рахунками інших осіб, підстав переказу коштів між цими рахунками, а також попередніх власників грошових коштів у обсязі, достатньому для підтвердження відповідності вимогам, установленим у пункті 320 глави 38 розділу V цього Положення.

369. Заявник для підтвердження наявності фінансових ресурсів надає аудитору документи та інформацію, що підтверджують:

1) правові підстави отримання грошових коштів, за рахунок яких ним здійснюватиметься пряме/опосередковане придбання істотної участі в надавачі фінансових послуг та/або

2) правові підстави отримання особою, яка набуває або збільшує істотну участь у страховику, грошових коштів, які спрямовуватимуться нею на додаткову капіталізацію та/або на надання фінансової підтримки страховику.

Документи та інформація надаються в обсязі, достатньому для підтвердження наявності в особи фінансових ресурсів, в обсязі, достатньому для здійснення оплати за акції / частки у статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг / юридичної особи, через яку набувається або збільшується істотна участь у надавачі фінансових послуг, та/або здійснення додаткової капіталізації та/або надання фінансової підтримки страховику.

370. Заявник самостійно визначає обсяг документів та інформації щодо джерел власних / грошових коштів, та/або розкриття траси платежу, та/або підтвердження наявності фінансових ресурсів, що подається до аудитора. Документи, які можуть бути надані заявником самостійно та/або за окремим запитом аудитора, визначені в пунктах 373 - 381 глави 46 розділу VI цього Положення.

371. Заявник для підтвердження наявності грошових коштів, за рахунок яких ним здійснено внесок до статутного (складеного) капіталу надавача фінансових послуг, внесок до статутного (складеного) капіталу надавача фінансових послуг під час його збільшення або придбання/збільшення істотної участі в надавачі фінансових послуг, подає аудитору виписку/довідку банку про стан рахунку, що підтверджує наявність коштів на рахунку заявника станом на відповідну дату.

372. Фізична особа для підтвердження даних щодо майна (активів) фізичної особи, зазначених в інформації про майновий стан, надає аудитору такі інформацію та документи / копії документів:

1) документи, що посвідчують право власності на майно (активи);

2) документи, на підставі яких набуто право власності на майно (активи);

3) документи, що підтверджують відсутність обтяжень майна (активів) станом на відповідну дату (за винятком обтяжень, установлених для забезпечення виконання фізичною особою зобов'язань, зазначених в інформації про майновий стан);

4) інформацію фондової біржі щодо розрахунку біржового курсу емісійних цінних паперів, здійсненого за правилами, визначеними статтею 8 Закону про акціонерні товариства (надається з метою підтвердження ринкової вартості емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на цій фондовій біржі та включені до її біржового реєстру);

5) виписку/довідку про стан рахунку фізичної особи в банку / кредитній установі в Україні / за кордоном (подається з метою підтвердження суми коштів на рахунку);

6) звіт про оцінку майна, проведену оцінювачем відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність, оформлений згідно з вимогами законодавства України, що застосовується до оцінювача.

373. Фізична особа для підтвердження даних щодо її зобов'язань, зазначених в інформації про майновий стан, надає аудитору такі документи або їх належним чином засвідчені копії:

1) правочини, на підставі яких виникли майнові зобов'язання фізичної особи;

2) документи, що підтверджують отримання фізичною особою майна за правочинами, на підставі яких у неї виникли майнові зобов'язання, а також виконання фізичною особою зобов'язань за цими правочинами, та/або інформація кредиторів фізичної особи щодо стану розрахунків за укладеними з нею правочинами.

374. Фізична особа для підтвердження критерію, визначеного в підпункті 3 пункту 334 глави 39 розділу V цього Положення, надає аудитору такі інформацію та документи / копії документів:

1) податкові декларації з усіма додатками та доповненнями (у разі їх наявності) за періоди, за які в інформації про майновий стан подані дані щодо доходів фізичної особи, разом із довідкою про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), виданою контролюючим органом;

2) довідку компетентного органу країни, податковим резидентом якої є фізична особа, про стан виконання нею обов'язків зі сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів станом на відповідну дату.

375. Фізична особа, якщо законодавством іноземної країни, податковим резидентом якої вона є, не передбачене подання фізичними особами податкових декларацій та/або не передбачена можливість отримання від контролюючого органу іноземної країни інформації про суми отриманих фізичною особою доходів і сплачених податків, зборів та інших обов'язкових платежів за періоди, за які подані податкові декларації, та про наявність або відсутність у фізичної особи заборгованості зі сплати податків, зборів та інших платежів, для підтвердження джерел власних / грошових коштів, надає аудитору такі інформацію та документи / копії документів:

1) письмове запевнення фізичної особи про неможливість подання цих документів із посиланням на положення нормативно-правових актів іноземної країни, що це підтверджують, а також відповідні витяги з таких нормативно-правових актів;

2) інформацію особи, яка відповідно до законодавства іноземної країни надає професійні послуги у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування, щодо підтвердження суми отриманих фізичною особою доходів і сплачених податків, зборів та інших обов'язкових платежів за періоди, за які подані податкові декларації або в інформації про майновий стан подані дані щодо доходів (якщо подання податкових декларацій законодавством не передбачене), а також про наявність або відсутність у фізичної особи заборгованості зі сплати податків, зборів та інших платежів станом на відповідну дату.

376. Фізична особа, яка відповідно до законодавства не подавала податкові декларації за будь-який із періодів, за які в інформації про майновий стан нею подані дані щодо доходів, має право надати аудитору замість податкових декларацій витяг (відомості) із інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених фізичній особі доходів і утриманих з неї податків, зборів та інших обов'язкових платежів або інформацію контролюючого органу, що містить такі відомості (копія документа не приймається).

377. Фізична особа надає аудитору для підтвердження даних щодо її витрат, зазначених в інформації про майновий стан, правочини (або їх належним чином засвідчені копії), на підставі яких фізичною особою понесені (будуть понесені) ці витрати.

378. Фізична особа має право не зазначати в інформації про майновий стан джерела її власних коштів та не надає аудитору визначені цим Положенням документи для підтвердження цих джерел, якщо зазначене в інформації про майновий стан майно було набуте фізичною особою більше ніж за 10 років до відповідної дати, та за умови, що:

1) майно перебуває у власності фізичної особи безперервно;

2) немає будь-яких спорів фізичної особи з третіми особами щодо права власності на це майно;

3) у фізичної особи немає заборгованості зі сплати податків, зборів та інших платежів станом на відповідну дату.

379. Фізична особа, яка перебуває в шлюбі, надає аудитору документи, визначені цим Положенням, щодо майна, майнових зобов'язань, доходів і витрат чоловіка/дружини (якщо інше не передбачено шлюбним контрактом відповідного подружжя).

380. Перелік документів та інформації для оцінки джерел походження коштів та/або підтвердження розкриття траси платежу з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, які можуть вимагатися аудитором від заявника, залежно від виду доходу, отриманого ним, визначений в додатку 11 до цього Положення.

381. Заявник з метою підтвердження джерел власних/грошових коштів зобов'язаний для підготовки інформації аудитора надавати додаткові документи та інформацію з метою перевірки дотримання вимог пункту 317 глави 38 та пункту 334 глави 39 розділу V цього Положення та з урахуванням вимог глави 44 розділу IV цього Положення, уключаючи документи та інформацію щодо підстав отримання грошових коштів та іншого майна третіми особами.

382. Виявлення відповідних критеріїв ризику необхідно розглядати як підставу для отримання та аналізу додаткових документів та/або інформації, що можуть уточнити/роз'яснити наявність/відсутність відповідних підстав для підозри.

383. Перелік документів/інформації, визначених у розділі VI цього Положення, не є вичерпним. Підготовка інформації аудитора може передбачати отримання додаткових документів/інформації в обсязі, достатньому для проведення належного аналізу інформації щодо заявника та підготовки обґрунтованого висновку щодо підтвердження джерел походження коштів заявника та/або розкриття траси платежу.

VII. Порядок реєстрації та ліцензування надавачів фінансових послуг

47. Загальні положення щодо реєстрації та ліцензування надавачів фінансових послуг

384. Заявник має звернутися до Національного банку для включення до Державного реєстру фінансових установ протягом 30 календарних днів з дати державної реєстрації відомостей в Єдиному державному реєстрі, які будуть засвідчувати наміри набуття заявником статусу фінансової установи.

385. Заявник:

1) для включення до Реєстру подає до Національного банку документи, визначені в пункті 399 глави 48 розділу VII цього Положення;

2) для отримання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, визначених у пункті 65 глави 5 розділу II цього Положення, подає пакет документів, визначених у пункті 400 глави 48 розділу VII цього Положення.

386. Заявник для одночасного включення до Реєстру та видачі ліцензії подає до Національного банку документи, визначені в пункті 401 глави 48 розділу VII цього Положення.

387. За розгляд Національним банком поданого заявником відповідно до цього Положення пакета документів справляється плата в розмірі, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції) Національного банку.

388. Комітет з нагляду приймає рішення про:

1) включення особи до Реєстру або про відмову у включенні до Реєстру протягом 15 робочих днів із дня подання повного пакета документів, визначених у пункті 399 глави 48 розділу VII цього Положення;

2) видачу ліцензії або про відмову в її видачі протягом 30 робочих днів із дати подання повного пакета документів, визначених у пункті 400 глави 48 розділу VII цього Положення;

3) одночасне включення до Реєстру та видачу ліцензії або про відмову у включені до Реєстру та видачі ліцензії протягом 30 робочих днів із дати подання повного пакета документів, визначених у пункті 401 глави 48 розділу VII цього Положення, та заяви про включення до Реєстру.

389. Національний банк у разі прийняття рішення про:

1) включення особи до Реєстру - не пізніше наступного робочого дня вносить до Реєстру відповідний запис та повідомляє про це заявника шляхом направлення у формі електронного документа витягу з Державного реєстру фінансових установ, оформленого за формою згідно з додатком 12 до цього Положення, або витягу з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, оформленого за формою згідно з додатком 13 до цього Положення;

2) видачу заявнику ліцензії - не пізніше наступного робочого дня вносить запис про видачу ліцензії до Реєстру та повідомляє про це заявника шляхом направлення у формі електронного документа витягу з Державного реєстру фінансових установ про видачу ліцензії для здійснення діяльності з надання фінансових послуг, оформленого за формою згідно з додатком 12 до цього Положення, або витягу з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, про видачу ліцензії для здійснення діяльності з надання фінансових послуг, оформленого за формою згідно з додатком 13 до цього Положення;

3) одночасне включення заявника до Реєстру та видачу ліцензії - не пізніше наступного робочого дня вносить запис про видачу ліцензії до Реєстру та повідомляє про це заявника шляхом направлення витягу у формі електронного документа з Реєстру, оформленого за формою згідно з додатком 12 або 13 до цього Положення.

390. Національний банк у разі прийняття рішення про видачу заявнику ліцензії / одночасне включення заявника до Реєстру та видачу ліцензії розміщує відповідну інформацію на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

391. Датою включення заявника до Реєстру є дата прийняття Національним банком рішення про:

1) включення заявника до Реєстру;

2) одночасне включення заявника до Реєстру та видачу ліцензії.

392. Заявник отримує право на здійснення діяльності з надання фінансових послуг із дати прийняття рішення про видачу ліцензії та внесення відповідного запису до Реєстру.

393. Датою видачі ліцензії є дата прийняття Національним банком рішення про видачу заявнику ліцензії або рішення про одночасне включення заявника до Реєстру та видачу ліцензії. Строк дії ліцензії є необмеженим.

394. Національний банк має право відмовити у включенні особи до Реєстру, видачі ліцензії або одночасному включенні до Реєстру та видачі ліцензії в разі:

1) недостовірності поданих заявником відомостей або їх невідповідності відомостям з Єдиного державного реєстру;

2) невідповідності заявника та/або поданих заявником документів вимогам Закону про фінансові послуги та/або вимогам цього Положення.

395. Національний банк у разі прийняття рішення про відмову у включенні до Реєстру, видачі ліцензії або одночасному включенні до Реєстру та видачі ліцензії письмово повідомляє про це заявника протягом трьох робочих днів із дати прийняття відповідного рішення із зазначенням підстав для відмови.

396. Заявник у разі відмови у включенні до Реєстру, видачі ліцензії або одночасному включенні до Реєстру та видачі ліцензії на підставі:

1) виявлення недостовірних даних у поданих документах - має право подати до Національного банку нову заяву про включення до Реєстру або заяву про видачу ліцензії, або заяву про видачу ліцензії та включення до Реєстру не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії або одночасному включенні до Реєстру та видачі ліцензії;

2) невідповідності заявника та/або поданих ним документів вимогам Закону про фінансові послуги та/або цього Положення - має право подати до Національного банку нову заяву про включення до Реєстру або заяву про видачу ліцензії, або заяву про видачу ліцензії та включення до Реєстру після усунення причин, що стали підставою для такої відмови.

397. Національний банк у разі відмови у включенні до Реєстру, видачі ліцензії або одночасному включенні до Реєстру та видачі ліцензії, не повертає заявнику поданий пакет документів.

398. Національний банк виключає відомості про особу з Реєстру, якщо в такої особи протягом трьох місяців поспіль немає ліцензії/ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг (крім випадків, коли відповідний пакет документів розглядається Національним банком). Національний банк після спливу зазначеного строку має право не виключати відомості про особу з Реєстру в разі надходження від неї обґрунтованого клопотання (рішення приймає уповноважена особа).

48. Документи, що подаються заявниками (крім страховика-нерезидента) до Національного банку для включення відомостей до Реєстру, отримання ліцензії

399. Заявник для включення відомостей про нього до Реєстру подає заяву про включення до Реєстру за формою згідно з додатком 1 до цього Положення в порядку, визначеному цим Положенням, та додатково через Комплексну інформаційну систему Національного банку в режимі онлайн.

400. Заявник для отримання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, зазначених у пункті 65 глави 5 розділу II цього Положення, подає до Національного банку:

1) заяву про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг за формою згідно з додатком 14 до цього Положення;

2) опитувальник за формою згідно з додатком 6 до цього Положення;

3) копію статуту - для заявників, актуальна редакція статуту яких не оприлюднена на порталі електронних сервісів Єдиного державного реєстру;

4) бізнес-план щонайменше на поточний рік (з початку року, в якому він подається до Національного банку) та на наступні три роки з урахуванням вимог, визначених у пункті 405 глави 48 розділу VII цього Положення, - для заявників, які мають намір здійснювати діяльність страховика, кредитної спілки;

5) фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності за формою N 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан") [далі - форма N 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"], формою N 2 "Звіт про фінансові результати" ("Звіт про сукупний дохід") [далі - форма N 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"], формою N 3 "Звіт про рух грошових коштів" (далі - форма N 3 "Звіт про рух грошових коштів"), формою N 4 "Звіт про власний капітал" (далі - форма N 4 "Звіт про власний капітал") додатка 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868 (зі змінами), і приміток до фінансової звітності, що відповідають вимогам, установленим Положенням бухгалтерського обліку, або Фінансової звітності малого підприємства за формою додатка 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року N 25) (зі змінами):

за попередній звітний рік (за наявності);

станом на останню звітну дату, що передує зверненню заявника до Національного банку для отримання ліцензії (якщо така дата не збігається з кінцем звітного року) (за наявності);

станом на будь-яку дату кварталу, в якому заявник звертається до Національного банку для отримання ліцензії (якщо державна реєстрація заявника була проведена в тому звітному кварталі, в якому заявник звертається до Національного банку для отримання ліцензії).

До фінансової звітності додатково подається розшифрування дебіторської заборгованості, уключаючи інформацію про сторони та суму операцій, строки та умови погашення дебіторської заборгованості, інформацію про наявність забезпечення і характер відшкодування, яке надаватиметься під час погашення, якщо за даними такої фінансової звітності дебіторська заборгованість заявника становить більше ніж 10 відсотків активів заявника.

До фінансової звітності додатково надається детальна інформація щодо інвестицій, інформація про цільове призначення інвестицій, об'єкт та суму інвестицій, якщо за даними такої фінансової звітності фінансові інвестиції заявника становлять більше ніж 10 відсотків активів заявника.

Документи, визначені в підпункті 5 пункту 400 глави 48 розділу VII цього Положення, не подаються заявниками, які мають намір здійснювати діяльність кредитної спілки / об'єднаної кредитної спілки та юридичної особи - лізингодавця;

6) аудиторський звіт щодо річної фінансової звітності, підготовлений відповідно до міжнародних стандартів аудиту суб'єктом аудиторської діяльності, який відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" має право проводити аудит фінансової звітності заявника, про підтвердження достовірності та повноти поданої фінансової звітності.

Документ, визначений в підпункті 6 пункту 400 глави 48 розділу VII цього Положення, не подається заявниками, які мають намір здійснювати діяльність кредитної спілки / об'єднаної кредитної спілки та юридичної особи - лізингодавця;

7) звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності, підготовлений відповідно до міжнародних стандартів аудиту суб'єктом аудиторської діяльності, який відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" має право проводити огляд фінансової звітності заявника, про підтвердження достовірності та повноти поданої проміжної фінансової звітності.

Документ, визначений в підпункті 7 пункту 400 глави 48 розділу VII цього Положення, не подається заявниками які мають намір здійснювати діяльність кредитної спілки / об'єднаної кредитної спілки та юридичної особи - лізингодавця;

8) документи для ідентифікації учасників, власників істотної участі, визначені в розділі I цього Положення - для всіх заявників, крім тих, які мають намір здійснювати діяльність кредитної спілки / об'єднаної кредитної спілки;

9) документи для оцінки ділової репутації власників істотної участі, ключових учасників заявника, визначені розділом IV цього Положення - для всіх заявників, крім тих, які мають намір здійснювати діяльність кредитної спілки / об'єднаної кредитної спілки;

10) документи оцінки фінансового стану всіх власників істотної участі, учасників заявника, які здійснили внески до статутного (складеного) капіталу заявника, незалежно від їх розміру, визначені в пунктах 308, 309, 314, 318, 323 глави 38 розділу V цього Положення щодо юридичних осіб та пунктах 335, 337 глави 39 розділу V цього Положення щодо фізичних осіб, - для всіх заявників, крім тих, які мають намір здійснювати діяльність кредитної спілки / об'єднаної кредитної спілки та юридичної особи - лізингодавця;

11) підписану керівником та головним бухгалтером заявника інформацію щодо джерел формування прибутку заявника (структуру доходів і витрат), уключаючи процентні/комісійні доходи, доходи від торговельних операцій, інші види доходів, що отримані від одного контрагента та сума яких перевищує 10 відсотків загальної суми процентних/комісійних доходів, доходи від торговельних операцій, доходи іншого типу, отримані заявником, з ідентифікаційними даними кожного такого контрагента та зазначенням основних видів його діяльності (у разі формування частини статутного (складеного) капіталу за рахунок прибутку) [якщо в заявника таких доходів немає, то надається інформація щодо найбільших сум доходів (не більше 10) у розрізі контрагентів із зазначенням основних видів їх діяльності] - для всіх заявників, крім тих, які мають намір здійснювати діяльність кредитної спілки / об'єднаної кредитної спілки та юридичної особи - лізингодавця;

12) таблицю формування статутного (складеного) капіталу заявника, складену за формою, наведеною в додатку 15 до цього Положення, - для всіх заявників, крім тих, які мають намір здійснювати діяльність кредитної спілки / об'єднаної кредитної спілки та юридичної особи - лізингодавця;

13) документи щодо керівника, головного бухгалтера, ключової особи заявника, визначені в:

пунктах 450 - 452 глави 55 розділу IX цього Положення, - для всіх заявників, крім тих, які мають намір провадити діяльність об'єднаної кредитної спілки або страховика;

пункті 450 глави 55 та пункті 457 глави 56 розділу IX цього Положення, - для заявників, які мають намір провадити діяльність об'єднаної кредитної спілки або страховика;

14) документи щодо відповідального працівника, визначені в пункті 450, 451 глави 55 розділу IX цього Положення;

15) затверджену політику запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів, яка відповідає вимогам пункту 185 глави 18 розділу II цього Положення;

16) внутрішній документ з питань політики винагород, який відповідає вимогам підпункту 4 пункту 173 глави 16 розділу II цього Положення, та положення про органи управління, яке відповідає вимогам підпункту 2 пункту 173 глави 16 розділу II цього Положення, - для заявників, які мають намір провадити діяльність страховика, кредитної спілки, об'єднаної кредитної спілки;

17) відомості про структуру власності заявника відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку, яким встановлюються вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, - для всіх заявників, крім тих, які мають намір провадити діяльність кредитної спілки / об'єднаної кредитної спілки.

Відомості про остаточних ключових учасників та відомості про власників істотної участі подаються в електронній формі у форматі xlsx;

18) дозвіл Антимонопольного комітету України (далі - Антимонопольний комітет) на концентрацію у випадках, передбачених законодавством України, або попередній висновок Антимонопольного комітету про те, що немає необхідності в отриманні такого дозволу (його засвідчену копію), або запевнення заявника в тому, що немає необхідності в отриманні такого дозволу;

19) копію правил страхування, підписаних керівником заявника, для кожного добровільного виду страхування та правила страхування у форматі Word - для заявників, які мають намір провадити діяльність з надання послуг з добровільного страхування;

20) запевнення в довільній формі про наявність та відповідність вимогам законодавства України форми організації бухгалтерського обліку, технічного та програмного забезпечення, яке відповідає вимогам, установленим актами з питань регулювання ринків фінансових послуг, необхідного для надання фінансових послуг, подання звітності до Національного банку та забезпечення належного та своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства України;

21) організаційну структуру, оформлену із дотриманням вимог до оформлення організаційної структури надавача фінансових послуг, що подається до Національного банку, визначених у додатку 16 до цього Положення - для заявників, які мають намір провадити діяльність кредитної спілки, об'єднаної кредитної спілки та страховика;

22) примірний договір про споживчий кредит - для заявників, які звертаються для отримання ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, та мають намір укладати зі споживачами договори про споживчий кредит;

23) інформацію в довільній формі щодо наявності в страховика філій та/або представництв на території іноземної країни - для заявників, які мають намір провадити діяльність з надання послуг з добровільного страхування.

401. Заявник для одночасного включення відомостей про нього до Реєстру та видачі ліцензії подає до Національного банку документи, визначені в пунктах 399, 400 глави 48 розділу VII цього Положення.

402. Заявник у разі подання заяви про видачу ліцензії на надання нового виду фінансових послуг / новий вид страхування має подати до Національного банку разом із заявою про видачу ліцензії пакет документів, визначених у пункті 400 глави 48 розділу VII цього Положення.

403. Документи, визначені в підпунктах 9 - 11 пункту 400 глави 48 розділу VII цього Положення, не подаються заявником, джерела походження коштів для формування власного (статутного та/або додаткового) капіталу, оплати вартості частки в статутному (складеному) капіталі (пакета акцій) якого були перевірені Національним банком на підставах і в порядку, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку [якщо розмір власного (статутного та/або додаткового) капіталу такого заявника не було збільшено порівняно з його розміром на дату перевірки джерел походження коштів Національним банком].

Заявник подає документи, визначені в підпунктах 9 - 11 пункту 400 глави 48 розділу VII цього Положення, якщо розмір власного (статутного та/або додаткового) капіталу заявника, джерела походження коштів для формування власного (статутного та/або додаткового) капіталу, оплати вартості частки в статутному (складеному) капіталі (пакета акцій) яких перевірені Національним банком на підставах і в порядку, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку, було збільшено порівняно з його розміром на дату такої перевірки джерел походження коштів Національним банком в обсязі, необхідному для такого збільшення.

404. Заявник разом із заявою про видачу ліцензії на надання нового виду фінансових послуг / нового виду страхування подає документи для перевірки джерел формування капіталу, визначені в пункті 400 глави 48 розділу VII цього Положення, лише в разі збільшення розміру статутного (складеного) та/або додаткового капіталу порівняно з розміром відповідного капіталу на дату видачі попередньої ліцензії в обсязі, необхідному для такого збільшення.

405. Бізнес-план заявника, зазначений в підпункті 4 пункту 400 глави 48 розділу VII цього Положення, складається на поточний рік (із початку року, в якому він подається до Національного банку) та на наступних три роки, а також має відповідати таким вимогам:

1) містити інформацію щодо:

заявника на день подання пакета документів (матеріально-технічна база, персонал, структурні підрозділи, нематеріальні активи, участь в інших юридичних особах);

економічного середовища діяльності заявника (маркетингове дослідження ринку, конкуренти) з огляду на регіон діяльності;

розвитку бізнесу заявника (мета створення, завдання);

бізнес-моделі заявника (загальний порядок надання фінансових послуг, використання торговельних марок, вебсайтів під час надання фінансових послуг, мета залучення третіх осіб до надання фінансових послуг, потенційні споживачі фінансових послуг, політика ціноутворення);

спеціалізації заявника на ринку небанківських фінансових послуг (SWOT-аналіз, конкурентна позиція);

намірів стосовно витрат заявника на розвиток бізнесу [матеріально-технічна база та програмне забезпечення (комп'ютерна техніка, облікова і реєструюча системи, інші техніка та програмне забезпечення, необхідне для надання фінансових послуг та звітування Національному банку), приміщення (на праві власності чи користування), управління персоналом, реклама, використання торговельних марок та вебсайтів]. Наміри щодо витрат заявника складаються на кожний рік окремо з урахуванням сприятливого та несприятливого сценаріїв діяльності заявника;

фінансового плану заявника (прогнозні розрахункові баланс та звіт про фінансові результати діяльності за кожний із трьох наступних фінансових років із розкриттям статей доходів та витрат) із наданням аналізу сприятливого та несприятливого сценаріїв діяльності заявника та обґрунтуванням припущень щодо наданих прогнозних даних, а також поясненнями щодо суттєвих відхилень;

факторів впливу на діяльність заявника за несприятливого сценарію та заходів, що можуть зменшити вплив таких факторів;

плану фінансування заявника [інформація про потреби у фінансуванні, збільшенні статутного (складеного) капіталу, розміри фінансування, його строки та джерела походження коштів для його здійснення];

плану заявника та/або власників істотної участі в заявнику щодо створення інших юридичних осіб та/або придбання часток / акцій інших юридичних осіб. У разі наявності таких намірів зазначається опис впливу на діяльність та фінансовий стан заявника;

намірів стосовно продажу бізнесу або зміни/появи нових власників істотної участі в заявнику;

2) затверджений вищим органом управління та підписаний керівником заявника;

3) усі фінансово-економічні показники в бізнес-плані розраховуються на поточний рік (з початку року, в якому він подається до Національного банку) та на наступні три роки з урахуванням допустимих ризиків (сприятливий і несприятливий сценарії);

4) складений на підставі реалістичних даних і не включає припущення та можливі прогнози, які неможливо підтвердити розрахунками;

5) свідчить про здатність заявника генерувати доходи протягом наступних трьох звітних років в обсязі, достатньому для виконання вимог законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг.

Заявник має право надати додаткові документи до бізнес-плану, що обґрунтовують та/або підтверджують інформацію та розрахунки, наведені в бізнес-плані.

406. Заявник має право не подавати документів, визначених у пункті 400 глави 48 розділу VII цього Положення, які раніше подавалися до Національного банку, за умов, передбачених у пункті 29 глави 2 розділу I цього Положення.

407. Національний банк письмово повідомляє заявника про залишення заяви про видачу ліцензії та/або заяви про включення до Реєстру без розгляду із зазначенням підстав залишення без розгляду за наявності однієї або кількох підстав, передбачених у пункті 42 глави 3 розділу I цього Положення.

408. Заявник має право повторно подати заяву про видачу ліцензії та документи, що подаються до неї, за умов, визначених у пункті 43 глави 3 розділу I цього Положення. Нова заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, розглядаються в порядку, установленому цим Положенням.

VIII. Порядок погодження набуття та збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі

49. Документи, що подаються для погодження набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі, строки їх подання

409. Особа, яка є або в результаті набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі стане кінцевим власником небанківської фінансової установи (у випадках, визначених у пункті 422 глави 51 розділу VIII цього Положення, - повірений або управитель), подає документи для погодження Національним банком набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі як заявник.

410. Заявник зобов'язаний внести плату за розгляд пакета документів щодо погодження Національним банком набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі в розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції) Національного банку.

411. Заявник подає до Національного банку документи для погодження набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі не пізніше ніж за місяць до запланованої дати її набуття або збільшення.

412. Заявник для погодження набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі подає до Національного банку повідомлення про набуття / збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі, складене за формою, наведеною в додатку 17 до цього Положення.

Заявник додає до повідомлення анкету фізичної особи або анкету юридичної особи, підписану особою, яка має намір набути/збільшити істотну участь у небанківській фінансовій установі (фізична особа особисто або її уповноважений представник чи керівник юридичної особи). Підпис особи у відповідній анкеті засвідчується нотаріально.

Заявник до анкети фізичної особи або анкети юридичної особи зобов'язаний подати:

1) підписане заявником або його уповноваженим представником схематичне зображення структури власності небанківської фінансової установи після набуття або збільшення істотної участі в ньому за формою, визначеною нормативно-правовим актом Національного банку, яким встановлюються вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг;

2) засвідчену копію дозволу Антимонопольного комітету на концентрацію у випадках, передбачених законодавством України, або попередній висновок Антимонопольного комітету про те, що потреби в отриманні такого дозволу (його засвідченої копії) немає, або запевнення заявника в тому, що потреби в отриманні такого дозволу немає;

3) документи для ідентифікації особи, яка є або в результаті набуття істотної участі стане кінцевим власником небанківської фінансової установи, та всіх осіб, через яких вона набуває або збільшує істотну участь у небанківській фінансовій установі, згідно з главою 4 розділу I цього Положення;

4) документи для оцінки фінансового/майнового стану особи, яка є або в результаті набуття істотної участі стане кінцевим власником небанківської фінансової установи, та всіх осіб, через яких вона набуває або збільшує істотну участь у небанківській фінансовій установі, а саме:

документи згідно з главами 38, 39 розділу V цього Положення;

бізнес-план діяльності страховика, що відповідає вимогам пункту 404 глави 48 розділу VII цього Положення, - якщо заявник є або в результаті набуття або збільшення істотної участі стане кінцевим власником страховика та здійснюватиме вирішальний вплив на її управління чи діяльність;

опитувальник (крім страховика), що відповідає вимогам підпункту 2 пункту 400 глави 48 розділу VII цього Положення, - якщо заявник є або в результаті набуття або збільшення істотної участі стане кінцевим власником небанківської фінансової установи (крім страховика) та здійснюватиме вирішальний вплив на його управління чи діяльність;

5) документи для оцінки ділової репутації особи, яка є або в результаті набуття або збільшення істотної участі стане кінцевим власником небанківської фінансової установи, та всіх осіб, через яких вона набуває або збільшує істотну участь у небанківській фінансовій установі згідно з главою 28 розділу IV цього Положення;

6) копію правочину щодо набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі, його проєкт або копію, засвідчений (засвідчену) підписами сторін цього правочину;

7) виписку про стан рахунку в цінних паперах учасника небанківської фінансової установи - кінцевого власника небанківської фінансової установи або юридичної особи, через яку кінцевий власник опосередковано володіє істотною участю в небанківській фінансовій установі, що підтверджує його право власності на акції небанківської фінансової установи, - у разі погодження збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі або погодження фактичного набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі, створеної у формі акціонерного товариства;

8) засвідчені копії правочинів, що підтверджують набуття права власності на акції / частки в статутних капіталах небанківської фінансової установи та/або юридичних осіб у ланцюгу володіння корпоративними правами в небанківській фінансовій установі, укладених після погодження кінцевим власником небанківської фінансової установи або особами, через яких він володіє істотною участю в небанківській фінансовій установі, набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі з Національним банком - у разі погодження збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі;

9) рішення уповноваженого органу іноземної компанії про участь в українській небанківській фінансовій установі або його засвідчену копію - подає іноземна компанія, що набуває або збільшує пряму істотну участь у небанківській фінансовій установі;

10) письмовий дозвіл на участь в українській небанківській фінансовій установі іноземної компанії або фізичної особи, яка постійно проживає в іноземній країні, виданий уповноваженим органом відповідної країни, або його засвідчену копію (якщо законодавство цієї країни вимагає отримання такого дозволу) - подається особою, яка набуває або збільшує пряму істотну участь у небанківській фінансовій установі.

Повідомлення про набуття / збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі підписує особа, яка є або в результаті набуття істотної участі стане кінцевим власником небанківської фінансової установи (фізична особа особисто або керівник юридичної особи), та уповноважені представники всіх юридичних осіб, через яких особа набуває або збільшує істотну участь у небанківській фінансовій установі.

413. Особи, які спільно набули або збільшили істотну участь у небанківській фінансовій установі, подають до Національного банку одне спільне повідомлення про набуття/збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі, підписане всіма особами, які спільно набувають або збільшують істотну участь, або окремі такі повідомлення, підписані кожною з осіб, із зазначенням усіх інших осіб, спільно з якими особа набуває або збільшує істотну участь у небанківській фінансовій установі. Повідомлення має/мають містити інформацію про розмір участі кожної особи в сукупному розмірі участі всіх осіб, які спільно набувають/збільшують істотну участь у небанківській фінансовій установі.

414. Документи щодо юридичних осіб, через яких набувають/збільшують істотну участь у небанківській фінансовій установі кілька осіб, подає один із заявників за умови надання іншими заявниками письмової згоди на це. Такі письмові згоди подаються до Національного банку.

415. Національний банк має право на підставі обґрунтованого клопотання та підтвердних документів заявника встановлювати винятки щодо необхідності подання окремих документів та/або щодо форми окремих документів, які для погодження набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі подають:

1) публічна компанія;

2) держава (в особі відповідного органу державної влади);

3) територіальна громада (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

4) міжнародна фінансова установа;

5) іноземна компанія та/або інша форма ведення господарської діяльності без створення юридичної особи, щодо якої законодавством відповідної іноземної країни встановлені невластиві для законодавства України вимоги до організаційно-правової форми та/або порядку організації/здійснення діяльності;

6) компанія з управління активами, яка провадить професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії Комісії з цінних паперів;

7) особа, яка контролює зазначену в підпунктах 1 - 6 пункту 415 глави 49 розділу VIII цього Положення особу та/або набуває або збільшує істотну участь у небанківській фінансовій установі через неї;

8) особа, яку контролює зазначена в підпунктах 1 - 6 пункту 415 глави 49 розділу VIII цього Положення особа та/або через яку вона набуває або збільшує істотну участь у небанківській фінансовій установі.

416. Рішення про встановлення винятків, визначених у пункті 415 глави 49 розділу VIII цього Положення, приймає Комітет з нагляду протягом 10 робочих днів із дня подання заявником обґрунтованого клопотання та підтвердних документів.

50. Особливості документів, що подаються для погодження набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі деякими категоріями осіб

417. Іноземний банк для погодження набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі додатково до документів, визначених у пункті 412 глави 49 розділу VIII цього Положення, подає повідомлення центрального банку або іншого уповноваженого органу іноземної країни, що здійснює нагляд за діяльністю іноземного банку:

1) про згоду на набуття або збільшення іноземним банком істотної участі в українській небанківській фінансовій установі (якщо законодавство іноземної країни вимагає такої згоди) або письмове запевнення іноземного банку про те, що в законодавстві іноземної країни немає вимог щодо надання такої згоди;

2) про фінансовий стан іноземного банку, дотримання ним обов'язкових нормативів і лімітів, порушення ним вимог законодавства за останні три роки, а також про вплив набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі на фінансовий стан іноземного банку, дотримання ним обов'язкових нормативів і лімітів, вимог законодавства.

418. Міжнародна фінансова установа для погодження набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі подає документи, визначені в пункті 412 глави 49 розділу VIII цього Положення, з урахуванням таких особливостей:

1) документи для ідентифікації, оцінки ділової репутації та фінансового стану міжнародної фінансової установи (за винятком бізнес-плану / опису бізнес-намірів) не подаються;

2) додатково подається рішення уповноваженого органу міжнародної фінансової установи про набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі або його засвідчена копія.

419. Орган державної влади або орган місцевого самоврядування в разі набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі державою або територіальною громадою відповідно для погодження такого набуття або збільшення подає документи, визначені в пункті 412 глави 49 розділу VIII цього Положення, та рішення органу державної влади або органу місцевого самоврядування про набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі або його засвідчену копію.

420. Заявник у разі зміни структури власності небанківської фінансової установи, у результаті якої не змінюється кінцевий власник небанківської фінансової установи, але з'являється нова проміжна/консолідуюча компанія та/або збільшується розмір істотної участі проміжної/консолідуючої компанії в небанківській фінансовій установі понад рівні володіння, визначені в пункті 205 глави 22 розділу III цього Положення, для погодження набуття істотної участі в небанківській фінансовій установі новою проміжною/консолідуючою компанією та/або збільшення проміжною/консолідуючою компанією істотної участі в небанківській фінансовій установі подає до Національного банку документи, визначені в пункті 412 глави 49 розділу VIII цього Положення, з урахуванням таких особливостей:

1) замість повідомлення про набуття/збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі подається повідомлення про зміну структури власності небанківської фінансової установи у зв'язку з внутрішньогруповою реструктуризацією, складене за формою, наведеною в додатку 18 до цього Положення (далі - повідомлення про зміну структури власності), яке повинно містити оновлені дані про юридичних осіб, через яких кінцевий власник здійснює опосередковане володіння істотною участю в небанківській фінансовій установі.

Повідомлення про зміну структури власності підписує кінцевий власник небанківської фінансової установи (фізична особа особисто чи керівник юридичної особи) та уповноважений представник проміжної/консолідуючої компанії, яка набуває або збільшує істотну участь у небанківській фінансовій установі;

2) засвідчена копія дозволу Антимонопольного комітету на концентрацію/попередній висновок про відсутність необхідності в отриманні дозволу та бізнес-план / опис бізнес-намірів не подаються;

3) анкета юридичної особи, документи для ідентифікації юридичної особи та оцінки ділової репутації подаються лише щодо особи, яка набуває або збільшує істотну участь у небанківській фінансовій установі;

4) документи для оцінки фінансового стану подаються лише щодо юридичної особи, яка набуває/збільшує істотну участь у небанківській фінансовій установі.

421. Заявник для погодження спільного набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі подає до Національного банку документи, визначені в пункті 412 глави 49 розділу VIII цього Положення, з урахуванням таких особливостей:

1) документи для оцінки фінансового/майнового стану подаються всіма юридичними/фізичними особами, які спільно набувають або збільшують істотну участь у небанківській фінансовій установі, за винятком випадків, передбачених у пункті 302 глави 38 розділу V цього Положення.

Документи для оцінки фінансового/майнового стану не подаються юридичною/фізичною особою, якщо до звернення за погодженням спільного набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі особа володіла істотною участю в такій небанківській фінансовій установі одноосібно в розмірі, рівному розміру її участі в сукупному розмірі участі всіх осіб, які спільно набувають або збільшують істотну участь у небанківській фінансовій установі;

2) особи, які спільно набувають або збільшують істотну участь у небанківській фінансовій установі, для підтвердження наявності власних коштів згідно з вимогами глав 38, 39 розділу V цього Положення подають документи щодо власних кошів у розмірі, не меншому, ніж величина частини необхідної загальної суми власних коштів пропорційна частці, що становить розмір участі особи в сукупному розмірі участі всіх осіб, які спільно набувають або збільшують істотну участь у небанківській фінансовій установі;

3) розмір участі особи, яка спільно з іншими особами набуває або збільшує істотну участь у небанківській фінансовій установі, розраховується згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, яким встановлюються вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг;

4) у разі спільного набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі особами, пов'язаними правочином, до Національного банку подається засвідчена копія цього правочину або його проєкт, або копія попереднього договору щодо укладення такого правочину.

51. Особливості погодження набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі в разі надання повноважень за довіреністю та укладення правочину про управління

422. Заявником під час погодження з Національним банком набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі за правочином про передання повноважень [передання повіреному права голосу за акціями / частками в статутному (складеному) капіталі небанківської фінансової установи на підставі довіреності/довіреностей від учасника/учасників небанківської фінансової установи або передання управителю в управління акцій небанківської фінансової установи та/або акцій / частки в статутному (складеному) капіталі юридичної особи в ланцюгу володіння корпоративними правами в небанківській фінансовій установі] є повірений або управитель.

423. Заявник для погодження набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі за правочином про передання повноважень подає документи, визначені в пункті 412 глави 49 розділу VIII цього Положення, з урахуванням таких особливостей:

1) документи для ідентифікації та оцінки ділової репутації подаються щодо заявника та всіх осіб у структурі його власності, які мають повноваження впливати на виконання заявником правочину про передання повноважень;

2) документи для оцінки фінансового стану заявника та власників істотної участі в ньому не подаються (за винятком бізнес-плану / опису бізнес-намірів);

3) у разі передання в управління акцій небанківської фінансової установи та/або іншої юридичної особи в ланцюгу володіння корпоративними правами в небанківській фінансовій установі подається засвідчена копія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (управління цінними паперами), виданої Комісією з цінних паперів управителю (якщо управителем є українська компанія), або ліцензії / іншого документа, яким управителю надано дозвіл здійснювати діяльність з управління цінними паперами в країні, у якій зареєстровано його головний офіс (якщо управителем є іноземна компанія та отримання такої ліцензії / іншого документа вимагає законодавство відповідної іноземної країни).

52. Особливості погодження набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі інститутами спільного інвестування

424. Компанія з управління активами є заявником, якщо така компанія діє в інтересах пайового інвестиційного фонду (далі - пайовий фонд).

Порядок встановлення заявника під час погодження корпоративному інвестиційному фонду (далі - корпоративний фонд) набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі визначено в пункті 409 глави 49 розділу VIII цього Положення.

425. Компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду для погодження набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі подає документи, визначені в пункті 412 глави 49 розділу VIII цього Положення, з урахуванням таких особливостей:

1) документи для ідентифікації та оцінки ділової репутації подаються щодо компанії з управління активами та всіх власників істотної участі в структурі її власності;

2) додатково подаються такі документи:

регламент пайового фонду, зареєстрованого в установленому законодавством порядку;

документ, що засвідчує реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів інституту спільного інвестування;

документ, що містить перелік усіх учасників пайового фонду станом на відповідну дату [із зазначенням прізвища, власного імені, по батькові, дати народження, реєстрації місця проживання, серії та номеру паспорта, дати видачі та найменування органу, що його видав (якщо паспорт оформлено у формі книжечки)];

інвестиційна декларація, зареєстрована в установленому законодавством України порядку;

фінансова звітність пайового фонду станом на останню звітну дату, що передує відповідній даті;

звіт (висновок) аудитора, складений за підсумками проведеної перевірки достовірності та повноти поданої фінансової звітності пайового фонду, її відповідності міжнародним стандартам фінансової звітності.

426. Національний банк має право на підставі обґрунтованого клопотання заявника встановити винятки щодо необхідності підтвердження фінансового стану компанії з управління активами та власників істотної участі в ній за таких умов:

1) компанія з управління активами діє від імені, в інтересах пайового фонду та за рахунок коштів такого фонду;

2) немає ознак, що можуть свідчити про здійснення учасниками пайового фонду значного або вирішального впливу на діяльність компанії з управління активами.

427. Національний банк має право відхилити клопотання заявника, якщо немає достатніх обґрунтованих підтверджень дотримання умов, визначених у пункті 426 глави 52 розділу VIII цього Положення (рішення приймає уповноважена посадова особа Національного банку).

Рішення про встановлення винятків щодо необхідності підтвердження фінансового стану компанії з управління активами та власників істотної участі в ній або про відхилення клопотання заявника про встановлення таких винятків приймає уповноважена особа Національного банку.

428. Заявник для погодження набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі корпоративному фонду подає документи, визначені в пункті 412 глави 49 розділу VIII цього Положення, а також:

1) документи для ідентифікації та оцінки ділової репутації компанії з управління активами корпоративного фонду;

2) регламент корпоративного фонду, зареєстрованого в установленому законодавством України порядку;

3) інвестиційну декларацію, зареєстровану в установленому законодавством України порядку.

53. Процедура погодження набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі

429. Національний банк розглядає пакет документів, поданий для погодження набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі, протягом місяця з дати подання повного пакета документів, визначених цим Положенням, які містять усю інформацію, передбачену цим Положенням, та відповідають вимогам цього Положення та законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг.

430. Національний банк під час розгляду бізнес-плану перевіряє його на відповідність вимогам пункту 405 глави 48 розділу VII цього Положення, перевіряє розрахунки, зазначені в бізнес-плані, та здійснює оцінку використаних у таких розрахунках припущень і отриманих за ними висновків.

431. Національний банк приймає рішення про погодження набуття або збільшення особою істотної участі в небанківській фінансовій установі за результатами розгляду пакета документів за умов, визначених Законом про фінансові послуги та цим Положенням (рішення приймає Комітет з нагляду).

432. Національний банк має право повідомити заявника про подання неповного пакета документів та/або невідповідність поданих документів вимогам цього Положення, та/або про те, що в поданих документах немає інформації, передбаченої цим Положенням, і встановити строк для усунення зазначеної невідповідності.

433. Національний банк відмовляє у видачі письмового погодження набуття або збільшення особою істотної участі в небанківській фінансовій установі у випадках, визначених у статті 9 Закону про фінансові послуги (рішення приймає Комітет з нагляду).

434. Національний банк має право запросити заявника та/або його уповноваженого представника на розгляд питання щодо погодження набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі для надання пояснень щодо поданого пакета документів.

Національний банк надсилає або подає під підпис заявникові або його уповноваженому представникові копію рішення про погодження або відмову в погодженні набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі протягом п'яти робочих днів із дня його прийняття. Рішення про відмову в погодженні набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі має містити підстави такої відмови.

435. Особа, якій Національний банк погодив набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі, повідомляє про це небанківську фінансову установу протягом трьох робочих днів із дня отримання копії рішення Національного банку.

IX. Порядок призначення (обрання) на посаду керівника, головного бухгалтера та ключових осіб надавача фінансових послуг

54. Загальні вимоги щодо призначення (обрання) на посаду керівника, головного бухгалтера та ключових осіб надавача фінансових послуг

436. Заявник/надавач фінансових послуг перед призначенням особи на посаду керівника, головного бухгалтера, ключової особи надавача фінансових послуг має перевірити відповідність такої особи вимогам щодо професійної придатності, установленим у главі 17 розділу II цього Положення, та ділової репутації, установленим у розділі IV цього Положення.

437. Заявник/надавач фінансових послуг під час перевірки відповідності кандидата на посаду керівника, головного бухгалтера, ключової особи надавача фінансових послуг має:

1) запитати та отримати від кандидата документи та/або інформацію, що підтверджує його відповідність вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності;

2) провести перевірку достовірності поданих кандидатом документів та/або інформації;

3) провести перевірку відповідності кандидата вимогам щодо ділової репутації;

4) провести перевірку відповідності кандидата вимогам щодо професійної придатності шляхом проведення співбесіди та/або тестування та аналізу інформації, наданої кандидатом.

438. Заявник / надавач фінансових послуг перевіряє відповідність кандидата на посаду керівника, головного бухгалтера, ключової особи надавача фінансових послуг на підставі:

1) для ідентифікації особи - документів, визначених у главі 4 розділу I цього Положення, або їх засвідчених копій;

2) документів для оцінки ділової репутації особи;

3) документів для оцінки відповідності особи вимогам щодо професійної придатності, уключаючи оригінали офіційних документів з інформацією про вищу освіту особи, отримання особою додаткової освіти (за наявності).

439. Заявник / надавач фінансових послуг має визначити особу або структурний підрозділ, відповідальну/відповідальний за перевірку кандидатів на посаду керівника, головного бухгалтера, ключової особи надавача фінансових послуг на відповідність вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації.

440. Заявнику / надавачу фінансових послуг забороняється призначати на посаду керівника, головного бухгалтера, ключової особи надавача фінансових послуг особу, яка не відповідає вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, установленим цим Положенням.

441. Заявник / надавач фінансових послуг несе відповідальність за неналежну перевірку відповідності керівника, головного бухгалтера, ключової особи надавача фінансових послуг вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, установленим цим Положенням, недостовірність інформації, яка надається Національному банку для повідомлення про призначення/погодження керівника, головного бухгалтера, ключової особи надавача фінансових послуг.

442. Надавач фінансових послуг має повідомити Національний банк про призначення (обрання) особи на посаду керівника, головного бухгалтера, ключової особи надавача фінансових послуг у порядку, передбаченому в главі 55 розділу IX цього Положення.

443. Національний банк погоджує на посади керівника, головного бухгалтера об'єднаної кредитної спілки та страховика в порядку, передбаченому в главі 56 розділу IX цього Положення.

444. Керівник, головний бухгалтер, ключова особа надавача фінансових послуг вступають на посаду з дня їх призначення (обрання), крім випадків, передбачених у пункті 445 глави 54 розділу IX цього Положення.

445. Голова правління (одноосібний виконавчий орган), голова та члени наглядової ради, головний бухгалтер об'єднаної кредитної спілки та страховика вступають на посаду після їх погодження Національним банком.

446. Надавач фінансових послуг покладає виконання обов'язків керівника, головного бухгалтера, ключової особи надавача фінансових послуг на іншу особу, яка відповідає вимогам, установленим цим Положенням до відповідної особи, відповідно до умов, передбачених статутом та внутрішніми положеннями надавача фінансових послуг.

447. Об'єднана кредитна спілка та страховик покладають виконання обов'язків керівника, головного бухгалтера, ключової особи об'єднаної кредитної спілки / страховика на іншу особу за таких умов:

1) виконання обов'язків керівника, головного бухгалтера об'єднаної кредитної спілки / страховика покладається на особу, раніше погоджену Національним банком на відповідну посаду в цій об'єднаній кредитній спілці / цьому страховику або яка відповідає вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, установленим цим Положенням;

2) виконання обов'язків члена правління об'єднаної кредитної спілки / страховика не здійснюється членом наглядової ради об'єднаної кредитної спілки / страховика, виконання обов'язків члена наглядової ради об'єднаної кредитної спілки / страховика не здійснюється членом правління об'єднаної кредитної спілки / страховика;

3) виконання обов'язків голови правління (одноосібного виконавчого органу) об'єднаної кредитної спілки / страховика не здійснюється головним бухгалтером або його заступником, виконання обов'язків головного бухгалтера об'єднаної кредитної спілки / страховика не здійснюється головою правління (одноосібним виконавчим органом) об'єднаної кредитної спілки / страховика;

4) виконання обов'язків головного бухгалтера об'єднаної кредитної спілки / страховика покладається на особу, раніше погоджену Національним банком на посаду члена ради/правління в цій об'єднаній кредитній спілці / цьому страховику, яка відповідає вимогам, установленим цим Положенням до головного бухгалтера, або на іншу особу, яка відповідає вимогам, установленим цим Положенням, до головного бухгалтера;

5) виконання обов'язків не призведе до порушення вимог глави 18 розділу II цього Положення.

448. Виконання особою або різними особами обов'язків керівника, головного бухгалтера, об'єднаної кредитної спілки / страховика здійснюється не більше шести місяців поспіль.

55. Повідомлення про призначення (обрання) керівника, головного бухгалтера, ключових осіб, відповідального працівника надавача фінансових послуг

449. Надавач фінансових послуг повідомляє Національний банк протягом п'яти робочих днів про:

1) призначення (обрання) керівника, головного бухгалтера, ключової особи, відповідального працівника надавача фінансових послуг;

2) припинення повноважень та/або звільнення керівника, головного бухгалтера, ключової особи, відповідального працівника надавача фінансових послуг;

3) покладення виконання обов'язків керівника, головного бухгалтера, ключової особи, відповідального працівника надавача фінансових послуг на іншу особу, крім покладення виконання обов'язків на час тимчасової відсутності керівника, головного бухгалтера, ключової особи, відповідального працівника надавача фінансових послуг на строк не більше двох місяців.

450. Надавач фінансових послуг у випадках, визначених у пункті 449 глави 55 розділу IX цього Положення, подає повідомлення про керівника, головного бухгалтера, ключову особу, відповідального працівника, підготовлене за формою, наведеною в додатку 19 до цього Положення.

451. Надавач фінансових послуг разом із повідомленням, передбаченим у пункті 450 глави 55 розділу IX цього Положення, подає до Національного банку:

1) копію рішення уповноваженого органу або витягу з нього про відповідні зміни;

2) документи для ідентифікації особи, визначені в главі 4 розділу I цього Положення;

3) довідку компетентного органу країни постійного місця проживання та громадянства фізичної особи про те, є чи немає в неї судимості.

452. Надавач фінансових послуг (крім об'єднаної кредитної спілки та страховика) у разі призначення (обрання) керівника, головного бухгалтера, ключової особи надавача фінансових послуг додає до повідомлення анкету керівника, головного бухгалтера, ключової особи заявника / надавача фінансових послуг за формою згідно з додатком 5 до цього Положення, підписану такою особою особисто та уповноваженою особою надавача фінансових послуг.

56. Погодження на посаду керівника, головного бухгалтера, об'єднаної кредитної спілки та страховика

453. Національний банк погоджує на посади керівника, головного бухгалтера об'єднаної кредитної спілки та страховика в разі обрання/призначення особи на посаду керівника, головного бухгалтера об'єднаної кредитної спілки або страховика в порядку, визначеному в главі 56 розділу IX цього Положення.

454. Погодження Національного банку на посади керівника, головного бухгалтера об'єднаної кредитної спілки та страховика не вимагається в таких випадках:

1) переобрання/перепризначення керівника, головного бухгалтера об'єднаної кредитної спілки та страховика на посаду, яку він займає на день такого переобрання/перепризначення, якщо Національний банк раніше погодив його на цю посаду в об'єднаній кредитній спілці / страховику;

2) зміни посади особи в правлінні об'єднаної кредитної спілки та страховика (крім призначення особи головою правління, головним бухгалтером об'єднаної кредитної спілки / страховика), якщо Національний банк раніше погодив її на посаду в правлінні цієї об'єднаної кредитної спілки / цього страховика;

3) обрання головного бухгалтера об'єднаної кредитної спілки та страховика в правління, якщо Національний банк раніше погодив його на посаду головного бухгалтера цієї об'єднаної кредитної спілки / цього страховика;

4) зміни посади особи в раді об'єднаної кредитної спілки та страховика (крім обрання незалежним директором), якщо Національний банк раніше погодив її на посаду в раді цього надавача фінансових послуг;

5) обрання/призначення керівника, головного бухгалтера на посаду в об'єднаній кредитній спілці / страховику, якщо Національний банк раніше погодив таку особу як кандидата на цю посаду та з дати такого погодження пройшло не більше шести місяців.

455. Об'єднана кредитна спілка або страховик має право звернутися до Національного банку з клопотанням про погодження кандидата на посаду керівника, головного бухгалтера об'єднаної кредитної спілки / страховика до обрання/призначення такої особи на посаду.

456. Національний банк не погоджує на посаду особу, обрану/призначену виконувачем обов'язків керівника, головного бухгалтера об'єднаної кредитної спілки та страховика.

457. Об'єднана кредитна спілка та страховик для погодження на посаду керівника, головного бухгалтера об'єднаної кредитної спілки / страховика подає до Національного банку такі документи:

1) анкету керівника, головного бухгалтера, ключової особи заявника / надавача фінансових послуг за формою згідно з додатком 5 до цього Положення, підписану такою особою особисто та уповноваженою особою об'єднаної кредитної спілки або страховика;

2) документи для ідентифікації особи, визначені в главі 4 розділу I цього Положення, або їх засвідчені копії;

3) щодо особи, яка обіймає або протягом останніх трьох років обіймала посаду в іноземному надавачі фінансових послуг, - інформацію органу нагляду за небанківськими фінансовими установами іноземної країни або іноземної фінансової установи, у якому особа обіймає або обіймала посаду, про те, що фактів порушень нею вимог законодавства про фінансові послуги та професійної етики немає (якщо особа обіймала посаду у фінансовій установі, що входить до іноземної банківської групи або небанківської фінансової групи, інформація може надаватися іноземним материнським банком або контролером відповідно);

4) документи або витяги з документів, що підтверджують інформацію про посадові обов'язки та повноваження особи, її функціональне навантаження та сфери відповідальності в об'єднаній кредитній спілці / страховику, участь члена ради в комітетах ради [посадова інструкція, положення про орган управління об'єднаної кредитної спілки / страховика, наказ про розподіл сфер відповідальності між членами органу управління (кураторство) або інший аналогічний документ];

5) чинну організаційну структуру об'єднаної кредитної спілки / страховика, оформлену згідно з додатком 16 до цього Положення (у вигляді копії документа та в електронній формі у форматі Word), та рішення, його засвідчену копію або витяг із рішення уповноваженого органу об'єднаної кредитної спілки / страховика про її затвердження.

458. Національний банк, якщо немає можливості встановити відповідність професійної придатності особи на підставі іноземного документа про освіту або справжність цього документа чи статус навчального закладу, має право вимагати надання рішення уповноваженого державного органу України щодо визнання в Україні такого іноземного документа про освіту.

459. Об'єднана кредитна спілка та страховик подають до Національного банку документи для погодження на посади голови правління (одноосібного виконавчого органу), членів правління, головного бухгалтера, голови та члена ради об'єднаної кредитної спілки / страховика після прийняття уповноваженим органом об'єднаної кредитної спілки / страховика рішення про призначення (обрання) особи на посаду - протягом одного місяця з дня обрання/призначення.

460. Національний банк погоджує на посаду керівника, головного бухгалтера об'єднаної кредитної спілки / страховика за результатами розгляду наданої інформації та поданих документів, інформації, отриманої Національним банком під час здійснення ним регулювання ринків фінансових послуг та нагляду, інформації з офіційних джерел і за результатами проведених Національним банком тестування та/або співбесіди з керівником, головним бухгалтером об'єднаної кредитної спілки / страховика.

461. Національний банк має право прийняти рішення про проведення тестування та/або співбесіди з керівником, головним бухгалтером об'єднаної кредитної спілки / страховика для визначення його відповідності вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності (рішення про проведення тестування та/або співбесіди приймає уповноважена особа Національного банку).

Національний банк розміщує на сторінці свого офіційного Інтернет-представництва перелік нормативно-правових актів і документів, за якими складені питання для тестування.

462. Кваліфікаційна комісія проводить співбесіду з керівником, головним бухгалтером об'єднаної кредитної спілки та страховика (кандидатом на відповідну посаду):

1) у разі розгляду клопотання про незастосування до них ознак небездоганної ділової репутації, визначеного в главі 29 розділу IV цього Положення;

2) якщо керівник, головний бухгалтер об'єднаної кредитної спілки / страховика (кандидат на посаду) протягом останніх п'яти років не погоджувалися Національним банком.

463. Страховик або об'єднана кредитна спілка має право подати пакет документів щодо погодження особи на посаду керівника, головного бухгалтера (кандидата на посаду) не раніше ніж через шість місяців після повернення Національним банком на клопотання страховика або об'єднаної кредитної спілки документів щодо погодження цієї особи на посаду керівника, головного бухгалтера (кандидата на посаду), яке відбулося після проведення з такою особою тестування та/або співбесіди та до прийняття рішення за відповідним пакетом документів.

464. Національний банк приймає рішення про погодження або відмову в погодженні на посаду керівника, головного бухгалтера об'єднаної кредитної спілки та страховика протягом 45 календарних днів із дати подання повного пакета документів, визначених цим Положенням.

465. Національний банк приймає рішення про погодження або відмову в погодженні на посаду керівника, головного бухгалтера об'єднаної кредитної спілки та страховика, якщо в межах цього процесу розглядається питання про можливість незастосування до особи ознаки небездоганної ділової репутації, визначеної в главі 25 розділу IV цього Положення, протягом 90 календарних днів із дати подання повного пакета документів, визначених цим Положенням.

466. Перебіг зазначених у пункті 464 глави 56 розділу IX цього Положення строків:

1) зупиняється, якщо керівник, головний бухгалтер об'єднаної кредитної спілки або страховика не прийшли з поважних причин для проходження тестування та/або співбесіди в повідомлений ним Національним банком час, і поновлюється в день проходження ними такого тестування/співбесіди;

2) зупиняється, якщо керівнику, головному бухгалтеру об'єднаної кредитної спілки та страховика, які не отримали необхідної кількості балів за результатами тестування, Кваліфікаційною комісією надано час для підготовки до повторного тестування, і поновлюється в день проходження ними такого повторного тестування.

467. Рішення про погодження або відмову в погодженні на посаду керівника, головного бухгалтера об'єднаної кредитної спілки та страховика приймає Комітет з нагляду.

468. Національний банк має право відкласти розгляд питання про погодження на посаду керівника, головного бухгалтера об'єднаної кредитної спілки та страховика, якщо особа притягається до кримінальної відповідальності, - до вирішення питання щодо неї в установленому законодавством України порядку.

469. Національний банк відмовляє в погодженні керівника, головного бухгалтера об'єднаної кредитної спілки та страховика (кандидата на посаду), якщо вони не відповідають вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації. Національний банк має право визнати професійну придатність та/або ділову репутацію особи такою, що не відповідає вимогам цього Положення, на підставі результатів тестування та/або співбесіди.

470. Об'єднана кредитна спілка та страховик у разі прийняття Національним банком рішення про відмову в погодженні на посаду голови правління (одноосібного виконавчого органу), головного бухгалтера, члена правління об'єднаної кредитної спілки або страховика забезпечує припинення повноважень такої особи протягом п'яти робочих днів і обирає/призначає іншу особу на цю посаду протягом двох місяців із дня отримання повідомлення Національного банку про відмову в погодженні.

471. Об'єднана кредитна спілка та страховик у разі прийняття Національним банком рішення про відмову в погодженні на посаду голови та/або члена ради забезпечує припинення повноважень такої особи протягом двох місяців і обрання іншої особи на цю посаду протягом чотирьох місяців із дня отримання повідомлення Національного банку про відмову в погодженні.

57. Дотримання вимог законодавства України щодо керівника, головного бухгалтера, ключових осіб надавачів фінансових послуг

472. Керівник, головний бухгалтер, ключові особи надавача фінансових послуг мають протягом усього часу обіймання відповідних посад відповідати вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності.

473. Надавач фінансових послуг постійно контролює відповідність керівника, головного бухгалтера, ключових осіб надавача фінансових послуг вимогам законодавства України.

474. Керівник, головний бухгалтер, ключова особа надавача фінансових послуг повинні повідомляти надавачу фінансових послуг про інформацію та/або про обставини, які можуть вплинути на їх відповідність установленим цим Положенням вимогам, протягом п'яти календарних днів із дня виявлення такої інформації та/або обставин.

475. Об'єднана кредитна спілка та страховик не рідше ніж один раз на рік перевіряють відповідність керівника, головного бухгалтера об'єднаної кредитної спілки або страховика вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації та письмово повідомляють Національний банк про результати такої перевірки.

476. Національний банк має право встановити для об'єднаних кредитних спілок та страховиків графік надання Національному банку інформації про результати здійсненої об'єднаною кредитною спілкою або страховиком перевірки відповідності керівників, головних бухгалтерів об'єднаної кредитної спілки або страховика установленим законодавством України вимогам (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

477. Надавач фінансових послуг письмово повідомляє Національний банк про інформацію та/або обставини, що можуть негативно вплинути на виконання керівником, головним бухгалтером, ключовою особою надавача фінансових послуг своїх посадових обов'язків, про виявлену під час перевірки їх невідповідність установленим цим Положенням вимогам, які неможливо усунути, протягом п'яти робочих днів із дня виявлення такої інформації та/або обставин. Надавач фінансових послуг повідомляє про заходи, які будуть ним ужиті у зв'язку з виявленою невідповідністю.

58. Порядок розгляду питання про відповідність керівника, головного бухгалтера, ключової особи надавачів фінансових послуг вимогам законодавства України

478. Національний банк має право вимагати надання інформації, документів, пояснень щодо керівника, головного бухгалтера, ключової особи для оцінки їх відповідності вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, передбаченим цим Положенням, від надавача фінансових послуг, самої особи та/або запросити їх на співбесіду з Кваліфікаційною комісією (рішення про проведення співбесіди приймає уповноважена посадова особа Національного банку).

479. Національний банк розглядає питання про відповідність керівника, головного бухгалтера, ключової особи надавача фінансових послуг вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності в разі:

1) отримання/виявлення інформації, що може свідчити про відсутність в особи бездоганної ділової репутації;

2) отримання/виявлення інформації, що може свідчити про невідповідність особи вимогам щодо професійної придатності;

3) отримання/виявлення інформації, що може свідчити про недостовірність поданих до Національного банку інформації та документів щодо особи;

4) виявлення в особи реального або потенційного конфлікту інтересів, що може вплинути на належне виконання нею повноважень і обов'язків, або інформації про те, що вона не може приділяти достатньо часу для виконання своїх посадових обов'язків;

5) виявлення порушень та/або недоліків у діяльності надавача фінансових послуг, що свідчать про низький рівень корпоративного управління в надавачі фінансових послуг та неякісне виконання керівником, головним бухгалтером, ключовою особою надавача фінансових послуг своїх посадових обов'язків;

6) виявлення ознак здійснення надавачем фінансових послуг ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників та/або інших кредиторів;

7) виявлення недоліків у системі внутрішнього контролю надавача фінансових послуг, уключно тих, що стосуються управління ризиками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

480. Кваліфікаційна комісія має право проводити співбесіду з керівником, головним бухгалтером, ключовою особою надавача фінансових послуг у разі розгляду клопотання про незастосування до них ознаки небездоганної ділової репутації, визначеної в главі 25 розділу IV цього Положення (рішення про проведення співбесіди приймає уповноважена особа Національного банку).

481. Кваліфікаційна комісія за результатами проведення співбесіди має право прийняти рішення про проведення тестування з керівником, головним бухгалтером, ключовою особою надавача фінансових послуг для визначення відповідності рівня їх професійних знань вимогам законодавства України та провести таке тестування.

482. Національний банк має право розглянути питання щодо відповідності керівника, головного бухгалтера, ключової особи надавача фінансових послуг вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності без проведення співбесіди, якщо вони був на неї запрошені і без поважної причини не з'явилися.

483. Національний банк за результатами розгляду наявних інформації та документів та/або з урахуванням результатів співбесіди та/або тестування має право прийняти рішення про невідповідність керівника, головного бухгалтера, ключової особи надавача фінансових послуг вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності (рішення приймає Комітет з питань нагляду).

484. Національний банк має право вимагати від надавача фінансових послуг звільнення керівника, головного бухгалтера, ключової особи надавача фінансових послуг у разі прийняття Національним банком рішення про невідповідність такого керівника, головного бухгалтера, такої ключової особи надавача фінансових послуг вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності та/або якщо керівник, головний бухгалтер, ключова особа надавача фінансових послуг не забезпечують належного виконання своїх посадових обов'язків, що призвело до порушення надавачем фінансових послуг вимог законодавства України, виявлених під час здійснення нагляду за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг.

485. Надавач фінансових послуг забезпечує припинення повноважень керівника (крім голови та/або члена ради), головного бухгалтера, ключової особи протягом п'яти робочих днів із дня отримання вимоги Національного банку, а також обирає/призначає інших осіб на ці посади протягом двох місяців із дня отримання повідомлення Національного банку про заміну таких осіб.

486. Надавач фінансових послуг забезпечує припинення повноважень голови та/або члена ради протягом двох місяців із дня отримання вимоги Національного банку, а також обирає/призначає інших осіб на ці посади протягом чотирьох місяців із дня отримання повідомлення Національного банку про заміну таких осіб.

X. Порядок оновлення / внесення змін до відомостей про надавача фінансових послуг, його власників істотної участі та відокремлені підрозділи

59. Порядок оновлення загальної інформації про надавача фінансових послуг

487. Небанківська фінансова установа, що має ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг, передбачену в пункті 65 глави 5 розділу II цього Положення, щорічно протягом усього строку дії ліцензії подає до Національного банку аудиторський звіт (його копію) суб'єкта аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності відповідної небанківської фінансової установи, за результатами обов'язкового аудиту річної фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності, якщо відповідно до законодавства України необхідно складати консолідовану фінансову звітність) до 01 червня року, наступного за звітним, а також звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) такої небанківської фінансової установи, складений суб'єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності такої небанківської фінансової установи та в порядку, установленому законодавством України та міжнародними стандартами аудиту, до 01 червня року, наступного за звітним.

488. Надавач фінансових послуг зобов'язаний надати Національному банку протягом 15 робочих днів після:

1) виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься в опитувальнику, передбаченому в підпункті 2 пункту 400 глави 48 розділу VII цього Положення:

письмове повідомлення із зазначенням короткого опису таких змін та підстав, у зв'язку з якими виникли такі зміни;

оновлений опитувальник;

2) виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься в заяві про включення до Реєстру:

відповідну заяву про включення до Реєстру в порядку, передбаченому в пункті 399 глави 48 розділу VII цього Положення;

копії документів, які підтверджують такі зміни та/або доповнення;

3) виникнення змін у правилах добровільного страхування, передбачених в підпункті 19 пункту 400 глави 48 розділу VII цього Положення:

копію правил добровільного страхування в новій редакції та правила добровільного страхування в новій редакції в електронній формі у форматі Word;

порівняльну таблицю змін до правил добровільного страхування, у якій зазначаються положення чинних правил добровільного страхування та відповідні положення з урахуванням унесених змін та яка містить запевнення, що до правил добровільного страхування не вносилися інші зміни, ніж зазначені в порівняльній таблиці, засвідчену особистим підписом керівника страховика або уповноваженого представника (порівняльна таблиця змін до правил добровільного страхування не надається, якщо такі зміни перевищують 70 відсотків чинних правил добровільного страхування);

4) виникнення змін у примірному договорі про споживчий кредит, передбаченому в підпункті 22 пункту 400 глави 48 розділу VII цього Положення, у частині прав та обов'язків сторін договору:

письмове повідомлення із зазначенням короткого опису таких змін та підстав, у зв'язку з якими виникли такі зміни;

оновлений примірний договір про споживчий кредит;

5) виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься в документі, передбаченому в підпункті 23 пункту 400 глави 48 розділу VII цього Положення:

письмове повідомлення із зазначенням опису таких змін та/або доповнень;

копії документів, які підтверджують такі зміни та/або доповнення.

489. Надавач фінансових послуг має подати до Національного банку документи, передбачені в підпункті 2 пункту 488 глави 59 розділу VII цього Положення, якщо зміни, передбачені в підпункті 2 пункту 488 глави 59 розділу VII цього Положення, до інформації, яка вносяться до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, відбулися протягом 15 робочих днів після внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

490. Національний банк протягом 15 робочих днів із дня надходження повідомлення про виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься в заяві про включення до Реєстру, уносить відповідні зміни до Реєстру за таких умов:

1) повідомлення та документи, що подаються до нього, подані в повному обсязі;

2) повідомлення та документи, що подаються до нього, відповідають вимогам законодавства України та цього Положення;

3) заява про включення до Реєстру містить достовірні відомості.

491. Оновлений опитувальник не подається в разі зміни та/або доповнення загальної інформації про надавача фінансових послуг та інформації про бізнес-наміри.

492. Національний банк у разі невідповідності оновлених правил добровільного страхування / оновленого опитувальника вимогам законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг повідомляє надавача фінансових послуг про такі невідповідності та встановлює строк для їх усунення, але не менше ніж 10 робочих днів.

60. Порядок повідомлення про зміни у відомостях щодо власників істотної участі в небанківській фінансовій установі

493. Власник істотної участі в небанківській фінансовій установі в разі зміни відомостей, що подавалися до Національного банку в анкеті фізичної особи або анкеті юридичної особи, повідомляє про це Національний банк. Резидент повідомляє не пізніше останнього дня місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася зміна, а нерезидент - не пізніше останнього дня другого за місяцем настання змін місяця.

494. Повідомлення, визначене в пункті 493 глави 60 розділу X цього Положення, здійснюється шляхом подання витягу з анкети фізичної особи або анкети юридичної особи. До витягу включаються ті таблиці анкети, що містять змінені відомості, загальні відомості про особу, підтвердження особою наданої інформації, та інформація про те, що особа не має заперечень щодо її перевірки.

495. Вимога, визначена в пункті 494 глави 60 розділу X цього Положення, не застосовується, якщо у зв'язку зі змінами, що відбулися або відбуватимуться, особа має подати до Національного банку пакет документів для погодження набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі.

496. Національний банк має право вимагати від власника істотної участі в небанківській фінансовій установі надання відомостей, визначених у пункті 493 глави 60 розділу X цього Положення. Власник істотної участі в небанківській фінансовій установі, якому направлено таку вимогу, протягом 10 робочих днів із дня її отримання подає до Національного банку ці відомості.

61. Порядок оновлення інформації щодо ділової репутації страховика, кредитної спілки, а також власників істотної участі в страховику

497. Страховик та кредитна спілка щороку не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним, подає до Національного банку опитувальник за формою, згідно з додатком 6 до цього Положення (заповнюються розділи I "Загальна інформація" та V "Інформація про ділову репутацію надавача фінансових послуг").

498. Власник істотної участі в страховику - фізична особа щороку не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним, подає до Національного банку анкету фізичної особи (розділи анкети, що містять інформацію щодо істотної участі фізичної особи в небанківській фінансовій установі та відомості про відносини фізичної особи з іншими особами, не заповнюються).

499. Власник істотної участі в страховику - юридична особа щороку не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним, подає до Національного банку анкету юридичної особи (розділи анкети, що містять інформацію стосовно істотної участі юридичної особи в небанківській фінансовій установі та відомості про відносини юридичної особи з іншими особами, не заповнюються).

62. Порядок оновлення інформації про розмір статутного (складеного) капіталу небанківської фінансової установи

500. Небанківська фінансова установа (крім кредитної спілки) подає до Національного банку повідомлення про збільшення розміру статутного (складеного) капіталу до 01 квітня станом на 01 січня поточного року в довільній формі та такі документи [інформація подається у разі збільшення розміру статутного (складеного) капіталу за попередній рік]:

1) таблицю змін до статутного (складеного) капіталу небанківської фінансової установи (крім кредитної спілки) за формою, наведеною в додатку 20 до цього Положення;

2) документи для оцінки фінансового/майнового стану учасників/акціонерів небанківської фінансової установи, які здійснили додаткові внески до його статутного (складеного) капіталу в розмірі від одного відсотка статутного (складеного) капіталу з урахуванням його збільшення відповідно до вимог, установлених у главах 38, 39 розділу V цього Положення [у разі збільшення статутного (складеного) капіталу за рахунок додаткових внесків];

3) підписану керівником та головним бухгалтером небанківської фінансової установи інформацію щодо джерел формування прибутку небанківської фінансової установи (структуру доходів і витрат), уключаючи процентні/комісійні доходи, доходи від торговельних операцій, інші види доходів, що отримані від одного контрагента та сума яких перевищує 10 відсотків загальної суми процентних/комісійних доходів, доходи від торговельних операцій, доходи іншого типу, отримані небанківською фінансовою установою, з ідентифікаційними даними кожного такого контрагента та із зазначенням основних видів його діяльності (якщо в небанківської фінансової установи таких доходів немає, то надається інформація про 10 найбільших сум доходів у розрізі контрагентів із зазначенням основних видів їх діяльності) [у разі збільшення його статутного (складеного) капіталу за рахунок прибутку].

501. Небанківська фінансова установа (крім кредитної спілки) зобов'язана на запит Національного банку надати документи, на підставі яких нею проводилася самостійна оцінка фінансового/майнового стану юридичних і фізичних осіб, які здійснювали додаткові внески.

63. Порядок оновлення інформації про відокремлені підрозділи надавача фінансових послуг

502. Надавач фінансових послуг для відкриття відокремленого підрозділу подає до Національного банку не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку діяльності такого підрозділу заяву про включення до Реєстру за формою згідно з додатком 2 до цього Положення та додатково через Комплексну інформаційну систему Національного банку в режимі онлайн.

503. Відокремлений підрозділ надавача фінансових послуг має право розпочати діяльність лише після включення відомостей про такий відокремлений підрозділ до Реєстру.

504. Національний банк протягом 10 робочих днів із дня отримання заяви про включення до Реєстру, визначеної в пункті 502 глави 63 розділу X цього Положення:

1) включає відомості про відокремлений підрозділ надавача фінансових послуг до відповідного Реєстру в разі дотримання вимог цього Положення та повідомляє про це надавача фінансових послуг протягом п'яти робочих днів після внесення запису;

2) повідомляє надавача фінансових послуг про порушення ним вимог цього Положення, якщо надавач фінансових послуг подав заяву про включення до Реєстру з порушенням вимог цього Положення, та про відмову у включенні відомостей про відокремлений підрозділ надавача фінансових послуг до відповідного Реєстру (рішення приймає керівник з ліцензування).

505. Надавач фінансових послуг у разі зміни інформації про свій відокремлений підрозділ, яка міститься у відповідному Реєстрі, протягом 15 робочих днів із дня настання таких змін подає до Національного банку заяву, передбачену в пункті 502 глави 63 розділу XI цього Положення.

506. Надавач фінансових послуг у разі припинення діяльності свого відокремленого підрозділу повідомляє Національний банк протягом трьох робочих днів із дня фактичного припинення діяльності відокремленого підрозділу шляхом надсилання повідомлення про припинення діяльності відокремленого підрозділу надавача фінансових послуг, складеного за формою, наведеною в додатку 21 до цього Положення.

XI. Порядок припинення надавачами фінансових послуг діяльності з надання фінансових послуг

64. Загальні положення щодо порядку відкликання (анулювання) ліцензії та припинення діяльності з надання фінансових послуг надавачами фінансових послуг

507. Надавачі фінансових послуг за рішенням загальних зборів учасників (акціонерів, членів) мають право припинити діяльність з надання фінансових послуг без припинення юридичної особи. Надавачі фінансових послуг за рішенням загальних зборів учасників (акціонерів, членів) припиняють діяльність з надання фінансових послуг у разі відкликання (анулювання) ліцензії (ліцензій) на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

508. У главі 65 розділу XI цього Положення визначено порядок:

1) відкликання в надавача фінансових послуг (крім страховика / кредитної спілки) однієї або всіх ліцензій;

2) ліквідації надавача фінансових послуг (крім страховика / кредитної спілки);

3) відкликання в страховика / кредитної спілки ліцензії (крім останньої ліцензії).

509. Порядок припинення діяльності страховика визначено:

1) у главі 66 розділу XI цього Положення - у разі прийняття рішення загальних зборів учасників (акціонерів) страховика про ліквідацію страховика;

2) у главі 67 розділу XI цього Положення - у разі прийняття рішення загальних зборів учасників (акціонерів) страховика про припинення діяльності з надання фінансових послуг без припинення юридичної особи.

510. Порядок припинення діяльності кредитної спілки визначено в главі 66 розділу XI цього Положення.

511. Ліквідація надавача фінансових послуг може відбуватися:

1) за рішенням загальних зборів учасників (акціонерів, членів);

2) за рішенням суду внаслідок визнання надавача фінансових послуг банкрутом.

512. Ліквідація надавача фінансових послуг за рішенням загальних зборів учасників (акціонерів, членів) здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про ліквідацію юридичних осіб та спеціальними законами України, з урахуванням особливостей, визначених у розділі XI цього Положення.

513. Ліквідація надавача фінансових послуг за рішенням суду внаслідок визнання надавача фінансових послуг банкрутом здійснюється в порядку, установленому Кодексом України з процедур банкрутства.

514. Процедура ліквідації надавача фінансових послуг вважається завершеною, а надавач фінансових послуг ліквідованим із дня внесення запису про припинення надавача фінансових послуг як юридичної особи до Єдиного державного реєстру.

515. Відкликання (анулювання) ліцензії (ліцензій) на провадження діяльності з надання фінансових послуг, виданої надавачеві фінансових послуг, здійснюється:

1) за рішенням надавача фінансових послуг шляхом подання заяви до Національного банку про анулювання ліцензії (крім кредитної спілки);

2) за рішенням Національного банку за наявності підстав, визначених у пунктах 2 - 17 частини першої статті 381Закону про фінансові послуги.

516. Відкликання (анулювання) ліцензії (ліцензій) на провадження діяльності з надання фінансових послуг у випадку, визначеному в підпункті 1 пункту 515 глави 64 розділу XI цього Положення, здійснюється в порядку та на умовах, визначених у главах 65 - 67 розділу XI цього Положення.

517. Відкликання (анулювання) ліцензії (ліцензій) на провадження діяльності з надання фінансових послуг у випадку, визначеному в підпункті 2 пункту 515 глави 64 розділу XI цього Положення, здійснюється в порядку, визначеному цим Положенням або нормативно-правовим актом Національного банку про застосування заходів впливу до надавачів фінансових послуг.

518. Національний банк здійснює виключення з Реєстру відомостей про надавача фінансових послуг у зв'язку з припиненням ним діяльності з надання фінансових послуг у порядку, визначеному в главі 68 розділу XI цього Положення (рішення приймає Комітет з питань нагляду).

65. Відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг

519. Національний банк має право прийняти рішення про відкликання (анулювання) ліцензії (ліцензій) на провадження діяльності з надання фінансових послуг, виданої (виданих) надавачеві фінансових послуг, у разі:

1) отримання заяви про анулювання ліцензії (ліцензій) на провадження діяльності з надання фінансових послуг;

2) прийняття надавачем фінансових послуг рішення про припинення юридичної особи (крім перетворення);

3) наявність в Єдиному державному реєстрі відомостей про державну реєстрацію припинення надавача фінансових послуг;

4) визнання надавача фінансових послуг банкрутом;

5) виявлення недостовірних даних у документах, поданих надавачем фінансових послуг, разом із заявою про отримання ліцензії;

6) ненадання надавачем фінансових послуг жодної фінансової послуги протягом року з дня отримання ліцензії.

520. Надавач фінансових послуг (крім кредитної спілки та страховика) для відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг подає до Національного банку:

1) заяву про відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, підписану керівником надавача фінансових послуг;

2) копію рішення загальних зборів учасників (акціонерів) про припинення виду діяльності з надання фінансових послуг, що ліцензується.

521. Кредитна спілка та страховик для відкликання (анулювання) ліцензії (ліцензій) на провадження діяльності з надання фінансових послуг (крім останньої ліцензії) подає до Національного банку:

1) заяву про відкликання (анулювання) ліцензії (ліцензій) на провадження діяльності з надання фінансових послуг, підписану керівником страховика / кредитної спілки;

2) копію рішення загальних зборів учасників (акціонерів, членів) страховика / кредитної спілки про припинення виду (видів) діяльності з надання фінансових послуг, що ліцензується (ліцензуються);

3) підтвердження зовнішнім аудитором того, що невиконаних зобов'язань за договорами з надання фінансових послуг за ліцензією/ліцензіями, яка/які відкликається/відкликаються (анулюється/анулюються), немає.

522. Національний банк приймає рішення про відкликання (анулювання) ліцензії (ліцензій) на провадження діяльності з надання фінансових послуг, виданої (виданих) надавачеві фінансових послуг, або про відмову в її (їх) анулюванні (відкликанні) протягом 30 робочих днів із дня отримання відповідної заяви надавача фінансових послуг та повного пакета документів, визначених цим Положенням, або із дня виявлення/отримання інформації про обставини, визначені в підпунктах 2 - 6 пункту 519 глави 65 розділу XI цього Положення (рішення приймає Комітет з нагляду).

523. Національний банк має право відмовити у відкликанні (анулюванні) ліцензії (ліцензій) на провадження діяльності з надання фінансових послуг, виданої (виданих) надавачеві фінансових послуг, у разі:

1) виявлення підстав, за якими ліцензія/ліцензії надавача фінансових послуг може/можуть бути відкликана/відкликані (анульована/анульовані) за рішенням Національного банку;

2) порушення надавачем фінансових послуг вимог законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг;

3) невідповідності документів, поданих надавачем фінансових послуг для відкликання (анулювання) ліцензії (ліцензій) на провадження діяльності з надання фінансових послуг, вимогам законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг;

4) неподання надавачем фінансових послуг звітності Національному банку.

524. Національний банк протягом трьох робочих днів після прийняття ним рішення письмово повідомляє надавача фінансових послуг про відкликання (анулювання) ліцензії (ліцензій) на провадження діяльності з надання фінансових послуг або про відмову в її (їх) відкликанні (анулюванні) та надсилає надавачеві фінансових послуг копію відповідного рішення та розміщує інформацію про прийняте рішення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

525. Національний банк у рішенні про відмову у відкликанні (анулюванні) ліцензії (ліцензій) на провадження діяльності з надання фінансових послуг зазначає підстави такої відмови.

526. Національний банк не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття рішення про відкликання (анулювання) ліцензії (ліцензій) на провадження діяльності з надання фінансових послуг, вносить до Реєстру зміни, які стосуються відкликання (анулювання) такої (таких) ліцензії (ліцензій).

527. Надавач фінансових послуг після прийняття Національним банком рішення про відкликання (анулювання) ліцензії (ліцензій) на провадження діяльності з надання фінансових послуг втрачає право укладати нові договори з надання фінансових послуг та/або продовжувати строк дії укладених договорів про надання фінансової послуги, та/або вносити зміни до укладених договорів, які призводять до збільшення зобов'язань, проте продовжує виконувати зобов'язання за укладеними договорами про надання фінансових послуг з урахуванням особливостей, установлених законодавством України, та здійснювати іншу господарську діяльність.

528. Юридична особа зобов'язана протягом 20 робочих днів із дня прийняття Національним банком рішення про відкликання (анулювання) ліцензії (ліцензій) звернутися до державного реєстратора для державної реєстрації змін щодо відомостей про таку особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, та змін до її установчих документів щодо:

1) виключення з видів економічної діяльності фінансової послуги, ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг якої було відкликано (анульовано);

2) зміни найменування та виключення з нього слів, які свідчать або можуть свідчити про наявність в юридичної особи статусу фінансової установи чи ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, - у разі відкликання (анулювання) усіх ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

529. Надавач фінансових послуг (крім кредитної спілки та страховика) протягом п'яти календарних днів із дня прийняття рішення про ліквідацію надає Національному банку інформацію про рішення загальних зборів учасників (акціонерів, членів) надавача фінансових послуг про ліквідацію юридичної особи.

530. Ліквідатор / ліквідаційна комісія надавача фінансових послуг (крім кредитної спілки та страховика) зобов'язаний/зобов'язана повідомити Національний банк про закінчення процедури ліквідації протягом семи календарних днів із дня закінчення такої процедури та подати до Національного банку повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

531. Національний банк приймає рішення про виключення відомостей про надавача фінансових послуг (крім кредитної спілки та страховика) з Реєстру та анулювання ліцензії протягом 15 робочих днів із дня отримання документів, визначених у пункті 520 глави 65 розділу XI цього Положення, та письмового запевнення (у довільній формі) про завершення виконання всіх зобов'язань за укладеними договорами про надання фінансової послуги, що були станом на дату прийняття Національним банком рішення про анулювання (відкликання) ліцензії (рішення приймає Комітет з нагляду).

532. Національний банк не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття рішення про виключення відомостей про надавача фінансових послуг із Реєстру, вносить до Реєстру відповідні зміни. Інформація про прийняте Національним банком рішення розміщується на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

66. Ліквідація кредитної спілки / страховика за рішенням власників

533. Страховик / кредитна спілка може бути ліквідований/ліквідована за рішенням загальних зборів учасників (акціонерів, членів) у порядку, передбаченому законодавством України та цим Положенням, за умови отримання дозволу Національного банку на проведення ліквідації та затвердження Національним банком плану ліквідації страховика / кредитної спілки.

534. Страховик / кредитна спілка для отримання дозволу Національного банку на проведення його/її ліквідації за рішенням його/її власників протягом п'яти робочих днів із дня прийняття такого рішення подає до Національного банку такі документи:

1) заяву про отримання дозволу Національного банку на проведення ліквідації, підписану головою правління або керівником страховика / кредитної спілки;

2) рішення загальних зборів учасників (акціонерів, членів) про ліквідацію страховика / кредитної спілки, обрання ліквідатора / ліквідаційної комісії, затвердження плану ліквідації страховика / кредитної спілки та інші рішення, передбачені законодавством України про припинення юридичних осіб (його засвідчену копію);

3) план ліквідації страховика / кредитної спілки, затверджений рішенням загальних зборів учасників (акціонерів, членів) страховика / кредитної спілки;

4) інформацію про ліквідатора / голову та членів ліквідаційної комісії страховика / кредитної спілки (документи для ідентифікації фізичних осіб, визначені в главі 4 розділу I цього Положення).

535. План ліквідації страховика / кредитної спілки, що подається до Національного банку згідно з підпунктом 3 пункту 534 глави 66 розділу XI цього Положення, повинна містити інформацію про:

1) строк проведення ліквідації та детальний опис заходів щодо виконання зобов'язань і припинення діяльності;

2) строки виконання заходів щодо припинення страховиком / кредитною спілкою здійснення діяльності з надання фінансових послуг.

536. План ліквідації страховика, що подається до Національного банку згідно з підпунктом 3 пункту 534 глави 66 розділу XI цього Положення, у разі наявності невиконаних зобов'язань за договорами страхування (перестрахування) додатково до інформації, наведеної в пункті 535 глави 66 розділу XI цього Положення, повинна містити інформацію про:

1) порядок і строк пред'явлення страхувальниками, застрахованими особами, вигодонабувачами, перестрахувальниками та кредиторами своїх вимог до страховика;

2) балансову вартість страхових зобов'язань за вимогами страхувальників, застрахованих осіб, вигодонабувачів, перестрахувальників та кредиторів страховика;

3) перелік конкретних заходів щодо задоволення вимог страхувальників, застрахованих осіб, вигодонабувачів, перестрахувальників та кредиторів страховика;

4) порядок та шляхи виконання страховиком зобов'язань за договорами страхування перед страхувальниками, застрахованими особами, вигодонабувачами та перестрахувальниками.

537. Інформація про порядок та шляхи виконання зобов'язань за договорами страхування (перестрахування), визначена в підпункті 4 пункту 536 глави 66 розділу XI цього Положення, повинна містити таку інформацію:

1) перелік договорів страхування (перестрахування), зобов'язання за якими на дату прийняття рішення про ліквідацію страховика невиконані;

2) реєстр (перелік) зобов'язань із визначенням суми зобов'язань за договорами страхування (перестрахування) на дату прийняття рішення про ліквідацію страховика та перелік активів із визначенням балансової вартості таких активів, які забезпечують виконання таких зобов'язань;

3) порядок та строки узгодження зі страхувальниками, застрахованими особами, вигодонабувачами та перестрахувальниками умов виконання зобов'язань за договорами страхування (перестрахування);

4) порядок та строки здійснення страхових (перестрахових) виплат за договорами страхування (перестрахування), за якими стався страховий випадок;

5) порядок та строки передавання зобов'язань за договорами (перестрахування) іншому страховику.

538. Національний банк має право залишити без розгляду заяву страховика та пакет документів на отримання дозволу Національного банку на проведення ліквідації страховика протягом 10 робочих днів із дня отримання Національним банком такої заяви із зазначенням підстав для цього.

539. Національний банк має право надати пропозиції до заяви та пакета документів до неї, поданих кредитною спілкою для отримання дозволу Національного банку на проведення ліквідації кредитної спілки, і встановити строк для їх опрацювання протягом п'яти робочих днів із дня отримання Національним банком відповідних документів.

540. Страховик має право повторно подати заяву на отримання дозволу Національного банку на проведення ліквідації та пакет документів, які розглядаються у визначеному цим Положенням порядку.

541. Кредитна спілка протягом строку, установленого відповідно до пункту 539 глави 66 розділу XI цього Положення, зобов'язана подати доопрацьовані заяву про отримання дозволу Національного банку на проведення ліквідації та пакет документів, які розглядаються у визначеному цим Положенням порядку.

542. Національний банк із дати отримання повного пакета документів, визначених у пункті 534 глави 66 розділу XIV цього Положення, приймає рішення про надання дозволу на ліквідацію (рішення приймає Комітет з питань нагляду):

1) протягом 30 календарних днів, якщо немає невиконаних зобов'язань перед страхувальниками, застрахованими особами, вигодонабувачами та перестрахувальниками за договорами страхування (перестрахування) - для страховика;

2) протягом 45 календарних днів у разі наявності невиконаних зобов'язань перед страхувальниками, застрахованими особами, вигодонабувачами та перестрахувальниками за договорами страхування (перестрахування) - для страховика;

3) протягом п'яти робочих днів - для кредитної спілки.

543. Національний банк відмовляє в наданні дозволу на проведення ліквідації страховика / кредитної спілки за рішенням її власників (рішення приймає Комітет з питань нагляду), якщо:

1) щодо страховика / кредитної спілки відкрито провадження у справі про банкрутство;

2) щодо страховика / кредитної спілки розпочата процедура застосування заходу впливу у вигляді відкликання (анулювання) усіх ліцензій;

3) документи, подані страховиком / кредитною спілкою для отримання дозволу Національного банку на проведення ліквідації, містять неповну та/або недостовірну інформацію;

4) документи, подані страховиком / кредитною спілкою для отримання дозволу Національного банку на проведення ліквідації, не відповідають вимогам законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку;

5) страховик / кредитна спілка не подають звітності до Національного банку.

544. Рішення Національного банку про надання/відмову в наданні дозволу на проведення ліквідації страховика / кредитної спілки протягом трьох робочих днів надсилається страховику / кредитній спілці. Інформація про прийняте Національним банком рішення розміщується на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

545. Ліквідація страховика / кредитної спілки за рішенням його/її власників починається з дати прийняття Національним банком рішення про надання дозволу на проведення його/її ліквідації.

546. Страховик / кредитна спілка протягом здійснення процедури ліквідації:

1) зобов'язаний/зобов'язана:

продовжувати дотримуватися всіх вимог законодавства України, встановлених до страховика / кредитної спілки;

дотримуватися плану ліквідації страховика / кредитної спілки;

надавати Національному банку за його запитом будь-які відомості про свою діяльність і дані, які стосуються страховика / кредитної спілки, що ліквідується;

у разі виявлення ліквідатором / ліквідаційною комісією ознак неплатоспроможності страховика / кредитної спілки, що ліквідується, протягом одного робочого дня з дня виявлення повідомити про це в письмовій формі Національний банк та звернутися до суду із заявою про порушення справи про банкрутство в порядку, передбаченому Кодексом України з процедур банкрутства;

2) не має права укладати нові договори та вносити зміни до укладених договорів, які призводять до збільшення зобов'язань, проте продовжує виконувати зобов'язання за укладеними договорами про надання фінансових послуг / договорами страхування (перестрахування).

547. Національний банк з метою здійснення контролю за діяльністю страховика / кредитної спілки під час його/її ліквідації має право:

1) у разі виявлення в діяльності страховика / кредитної спілки порушень вимог законодавства України, прав і законних інтересів споживачів, страхувальників, застрахованих осіб, вигодонабувачів та перестрахувальників приймати рішення про усунення порушень вимог законодавства України, встановлювати строки їх виконання;

2) здійснювати контроль за виконанням плану ліквідації страховика / кредитної спілки.

548. Ліквідатор / ліквідаційна комісія страховика або кредитної спілки зобов'язаний/зобов'язана повідомити Національний банк про закінчення процедури ліквідації протягом трьох робочих днів із дня закінчення такої процедури та подати до Національного банку такі документи:

1) рішення загальних зборів учасників (акціонерів, членів) страховика / кредитної спілки про затвердження ліквідаційного балансу та звіту ліквідатора / ліквідаційної комісії про завершення ліквідації страховика / кредитної спілки;

2) ліквідаційний баланс страховика / кредитної спілки та звіт ліквідатора / ліквідаційної комісії про завершення ліквідації страховика / кредитної спілки, засвідчені підписами ліквідатора / голови ліквідаційної комісії, головного бухгалтера страховика / кредитної спілки та затверджені рішенням загальних зборів учасників (акціонерів, членів) страховика / кредитної спілки;

3) акти про приймання-передавання документів страховика / кредитної спілки до відповідних архівів;

4) інформацію про припинення повноважень / звільнення керівника, головного бухгалтера, членів ради та правління, ключової особи страховика / кредитної спілки, що відбулися після прийняття рішення про ліквідацію страховика / кредитної спілки (з датою припинення повноважень / звільнення кожного та реквізитами рішень уповноваженого органу / уповноваженої особи страховика / кредитної спілки про таке припинення повноважень / звільнення);

5) оборотні відомості за балансовими та позабалансовими рахунками за весь період ліквідації страховика / кредитної спілки;

6) аудиторський звіт про здійснення перевірки повноти та достовірності ліквідаційного балансу.

549. Національний банк має право вимагати в ліквідатора / голови ліквідаційної комісії страховика / кредитної спілки подання додаткових документів, які підтверджують дані ліквідаційного балансу страховика / кредитної спілки. Ліквідатор / голова ліквідаційної комісії страховика / кредитної спілки подає додаткові документи не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дати отримання відповідного запиту Національного банку.

550. Національний банк приймає рішення про виключення відомостей про страховика / кредитну спілку з Реєстру та відкликання (анулювання) ліцензії протягом 30 робочих днів із дати подання повного пакета документів, визначених у пунктах 548, 549 глави 66 розділу XI цього Положення (рішення приймає Комітет з нагляду).

551. Національний банк протягом п'яти робочих днів із дня прийняття рішення про виключення відомостей про кредитну спілку / страховика з Реєстру направляє на адресу ліквідаційної комісії (ліквідатора) витяг з Державного реєстру фінансових установ за формою, встановленою в додатку 22 до цього Положення.

67. Особливості анулювання ліцензії (ліцензій) страховика за рішенням її власників (без припинення юридичної особи)

552. Страховик має право прийняти рішення про анулювання останньої ліцензії (останніх ліцензій) страховика без припинення юридичної особи за умови отримання дозволу Національного банку на таке припинення.

553. Страховик для отримання дозволу Національного банку на припинення страхової діяльності подає до Національного банку такі документи:

1) заяву про отримання дозволу Національного банку на припинення страхової діяльності, підписану головою правління або керівником страховика, що припиняється;

2) рішення загальних зборів учасників (акціонерів) страховика про припинення здійснення страхової діяльності без його припинення як юридичної особи та про затвердження плану припинення страхової діяльності (його засвідчену копію);

3) план припинення страхової діяльності, затверджений загальними зборами учасників (акціонерів) страховика.

554. План припинення страхової діяльності, що подається до Національного банку згідно з підпунктом 3 пункту 553 глави 67 розділу XI цього Положення, має відповідати таким вимогам:

1) наведена інформація про строки припинення страхової діяльності;

2) містити інформацію про обсяги вимог кредиторів до страховика, що припиняється, договори страхування (перестрахування), зобов'язання за якими на дату прийняття рішення про припинення страхової діяльності страховика невиконані, та про перелік активів, які забезпечують виконання таких зобов'язань;

3) містити інформацію про строки припинення діяльності відокремлених підрозділів страховика, що припиняється (за їх наявності);

4) передбачати перелік конкретних заходів щодо задоволення вимог кредиторів за вимогами, що виникли у зв'язку зі здійсненням страховиком, що припиняється, страхової діяльності, уключаючи інформацію про порядок та строки узгодження зі страхувальниками, застрахованими особами, вигодонабувачами та перестрахувальниками умов виконання зобов'язань, здійснення страхових (перестрахових) виплат за договорами страхування (перестрахування);

5) містити строки виконання заходів щодо припинення здійснення страхової діяльності страховиком, що припиняється, уключаючи інформацію про порядок та строки передавання зобов'язань за договорами страхування (перестрахування) іншому страховику.

555. Отримання дозволу Національного банку на припинення страховика без припинення юридичної особи здійснюється за процедурою, визначеною в пунктах 538 - 545 глави 66 розділу XI цього Положення.

556. Страховик протягом п'яти календарних днів після завершення плану припинення страхової діяльності звертається до Національного банку з клопотанням про анулювання (відкликання) останньої ліцензії (останніх ліцензій) на здійснення страхової діяльності, до якого додаються такі документи:

1) рішення загальних зборів учасників (акціонерів) страховика про затвердження балансу страховика станом на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань за договорами страхування (перестрахування) перед страхувальниками, застрахованими особами, вигодонабувачами та перестрахувальниками (далі - баланс припинення) і звіту керівника страховика про завершення виконання плану припинення страхової діяльності, який містить опис здійснених заходів (його засвідчену копію);

2) баланс припинення, засвідчений підписами голови правління / керівника та головного бухгалтера страховика, та звіт голови правління / керівника страховика, засвідчений його підписом, затверджені загальними зборами учасників (акціонерів) страховика;

3) копія аудиторського звіту / висновку з аудиторським звітом про здійснення перевірки повноти та достовірності плану припинення;

4) оригінал ліцензії (ліцензій) на здійснення страхової діяльності, виданої (виданих) страховику, що припиняється [якщо вона (вони) видана (видані) не в електронній формі або не у формі витягу з Реєстру про видачу ліцензії (ліцензій)].

557. Національний банк має право вимагати від страховика подання, крім визначених у пункті 556 глави 67 розділу XI цього Положення, інформації та документів, що підтверджують дані балансу припинення та стосуються припинення страхової діяльності. Страховик надає інформацію та документи не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня отримання відповідного запиту Національного банку.

558. Національний банк приймає рішення про анулювання (відкликання) ліцензії (ліцензій) на здійснення страхової діяльності, виданої (виданих) страховику, або про відмову в задоволенні відповідного клопотання страховика, що припиняється, протягом 30 календарних днів із дати подання повного пакета документів, визначених у пунктах 556, 557 глави 67 розділу XI цього Положення (рішення приймає Комітет з нагляду). Таке рішення є підставою для виключення страховика з Реєстру.

559. Національний банк має право відмовити страховику в задоволенні клопотання про відкликання (анулювання) ліцензії (ліцензій) на здійснення страхової діяльності, якщо:

1) виявлено підстави, за якими ліцензія (ліцензії) страховика може бути відкликано (анульовано) за рішенням Національного банку;

2) виявлено ознаки, за якими страховик, що припиняється, може бути визнаний банкрутом, якщо такі ознаки не пов'язані з належним виконанням плану припинення;

3) страховиком не виконано план припинення;

4) подано неповний пакет документів, визначених Національним банком, та/або подані документи не відповідають вимогам законодавства України або нормативно-правових актів Національного банку;

5) подані документи містять недостовірну інформацію;

6) страховик не подає звітності до Національного банку.

68. Виключення з Реєстру відомостей про надавача фінансових послуг

560. Підставою для виключення надавача фінансових послуг з Реєстру відповідно до вимог цього Положення є:

1) ліквідація надавача фінансових послуг (крім кредитної спілки та страховика) у порядку, передбаченому в главі 65 розділу XI цього Положення;

2) закінчення процедури ліквідації страховика / кредитної спілки в порядку, передбаченому в главі 66 розділу XI цього Положення;

3) прийняття Національним банком рішення про анулювання (відкликання) ліцензії (ліцензій) на провадження діяльності з надання фінансових послуг страховику у зв'язку з припиненням страхової діяльності без припинення юридичної особи в порядку, передбаченому в главі 67 розділу XI цього Положення;

4) прийняття Національним банком рішення про анулювання (відкликання) останньої з наявних у надавача фінансових послуг (крім кредитної спілки та страховика) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг у порядку, передбаченому в главі 66 розділу XI цього Положення;

5) застосування заходу впливу за порушення вимог законодавства про фінансові послуги (якщо анульовані всі ліцензії з надання фінансових послуг);

6) інші випадки, передбачені законодавством України.

561. Національний банк не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття рішення про виключення відомостей про надавача фінансових послуг із Реєстру, вносить до Реєстру відповідні зміни та повідомляє про таке рішення.

XII. Діяльність страховика-нерезидента в Україні

69. Документи, що подаються до Національного банку страховиками-нерезидентами для отримання філією страховика-нерезидента ліцензії

562. Заявником у процесі реєстрації та ліцензування філії страховика-нерезидента в Україні є страховик-нерезидент.

563. Заявник для включення відомостей до Реєстру філій страховиків-нерезидентів та отримання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, зазначених у підпункті 6 пункту 65 глави 5 розділу II цього Положення, подає до Національного банку:

1) клопотання про реєстрацію філії страховика-нерезидента та видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг у довільній формі;

2) документ, що підтверджує реєстрацію страховика-нерезидента в державі його походження;

3) документ, що підтверджує право страховика-нерезидента на здійснення діяльності у сфері страхування;

4) рішення уповноваженого органу страховика-нерезидента про відкриття філії;

5) документ, що підтверджує реєстрацію філії у формі постійного представництва;

6) положення про філію, затверджене уповноваженим органом страховика-нерезидента, що містить повне найменування, інформацію про місцезнаходження, підпорядкованість філії, перелік видів діяльності/послуг, які вона має право здійснювати/надавати, права та обов'язки, порядок припинення діяльності (ліквідації) філії страховика-нерезидента;

7) документи, що визначають порядок страхування філії страховика-нерезидента на території України;

8) документи щодо керівника, головного бухгалтера, ключових осіб філії страховика-нерезидента, визначені в пункті 450 глави 55 та пункті 457 глави 56 розділу IX цього Положення;

9) копію статуту або установчих документів страховика-нерезидента;

10) підтверджену незалежним аудитором фінансову звітність страховика-нерезидента за три останніх роки;

11) письмовий дозвіл на відкриття філії страховика-нерезидента в Україні, виданий державним або іншим уповноваженим контролюючим органом держави, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, або письмове запевнення страховика-нерезидента про те, що в законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу немає;

12) повідомлення уповноваженого наглядового органу іноземної держави про здійснення нагляду за діяльністю страховика-нерезидента;

13) письмове безвідкличне зобов'язання страховика-нерезидента про безумовне виконання ним зобов'язань, які виникають у зв'язку з діяльністю його філії на території України;

14) довідку банку, що підтверджує розмір сформованого гарантійного депозиту на дату складання заяви, та копію депозитного договору про відкриття гарантійного депозитного рахунку в уповноваженому банку, який на дату розміщення такого депозиту не віднесено до категорії неплатоспроможних;

15) довідку від уповноваженого органу зі здійснення нагляду за страховими компаніями країни, у якій зареєстрований заявник, про те, що порушень вимог фінансового законодавства заявником не було, а також про те, що заходів впливу з боку органу, що здійснює нагляд за його діяльністю, за останніх три роки не було;

16) бізнес-план, що відповідає вимогам пункту 405 глави 48 розділу VII цього Положення;

17) запевнення про відповідність вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, установленим у розділі IV цього Положення;

18) відомості щодо власників істотної участі в страховику-нерезиденті за формою, визначеною нормативно-правовим актом Національного банку, яким установлюються вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг.

564. Національний банк приймає рішення про реєстрацію чи відмову в реєстрації філії страховика-нерезидента протягом 60 робочих днів із дати подання повного пакета документів, визначених у пункті 563 глави 69 розділу XII цього Положення (рішення приймає Комітет з нагляду).

565. Національний банк у разі прийняття рішення про реєстрацію філії страховика-нерезидента не пізніше наступного робочого дня створює обліковий запис у Реєстрі філій страховиків-нерезидентів, вносить запис про видачу ліцензії до Реєстру філій страховиків-нерезидентів та повідомляє про це заявника шляхом направлення витягу у формі електронного документа з Реєстру філій страховиків-нерезидентів, оформленого відповідно до додатка 23 до цього Положення.

566. Національний банк має право відмовити в реєстрації філії страховика-нерезидента з таких підстав:

1) подано неповний пакет документів та/або подані документи не відповідають вимогам законодавства та нормативно-правових актів Національного банку;

2) пакет документів містить недостовірну інформацію;

3) кандидатури керівника, головного бухгалтера, ключової особи філії страховика-нерезидента не відповідають вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, визначеним законодавством України та цим Положенням;

4) у страховика-нерезидента виявлено фінансові або правові проблеми, що свідчать про можливість негативних наслідків для клієнтів чи потенційних клієнтів страховика-нерезидента в результаті відкриття філії;

5) страховиком-нерезидентом недотримано вимог, визначених Законом України "Про страхування";

6) контролер страховика-нерезидента є податковим резидентом або громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України в значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України".

567. Страховик-нерезидент у разі зміни інформації про свою філію, яка міститься в документах, визначених у пункті 563 глави 69 розділу XII цього Положення, зобов'язаний протягом 15 робочих днів із дня настання таких змін подати до Національного банку клопотання про внесення змін до інформації про філію страховика-нерезидента в довільній формі та підтвердні документи.

70. Ліквідація філії страховика-нерезидента

568. Припинення діяльності філії страховика-нерезидента здійснюється шляхом ліквідації філії страховика-нерезидента в порядку, визначеному в глави 70 розділу XII цього Положення.

569. Ліквідація філії страховика-нерезидента може бути здійснена:

1) за рішенням уповноваженого органу страховика-нерезидента;

2) за рішенням іноземного органу, що здійснює нагляд за діяльністю страховика-нерезидента, про необхідність припинення діяльності філії страховика-нерезидента;

3) у разі прийняття органом, що здійснює нагляд за діяльністю страховика-нерезидента, рішення про відкликання в страховика-нерезидента ліцензії на здійснення діяльності у сфері страхування;

4) за рішенням суду.

570. Страховик-нерезидент протягом 15 робочих днів із дня прийняття рішення, визначеного в пункті 569 глави 70 розділу XII цього Положення, для ліквідації філії страховика-нерезидента подає до Національного банку такі документи:

1) заяву в довільній формі про отримання дозволу Національного банку на проведення ліквідації філії страховика-нерезидента, підписану керівником страховика-нерезидента;

2) оригінал або належним чином засвідчену копію рішення, визначеного в пункті 569 глави 70 розділу XII цього Положення, на підставі якого здійснюється ліквідація філії страховика-нерезидента;

3) план ліквідації філії страховика-нерезидента, затверджений рішенням уповноваженого органу страховика-нерезидента, що відповідає вимогам пункту 571 глави 70 розділу XII цього Положення;

4) інформацію про ліквідатора / голову та членів ліквідаційної комісії філії страховика-нерезидента.

571. План ліквідації філії страховика-нерезидента, що подається до Національного банку згідно з підпунктом 3 пункту 570 глави 70 розділу XII цього Положення, повинен містити інформацію про:

1) строки проведення ліквідації;

2) порядок і строк пред'явлення страхувальниками, застрахованими особами, вигодонабувачами та перестрахувальниками своїх вимог до філії страховика-нерезидента;

3) балансову вартість страхових зобов'язань за вимогами страхувальників, застрахованих осіб, вигодонабувачів та перестрахувальників;

4) перелік конкретних заходів щодо задоволення вимог страхувальників, застрахованих осіб, вигодонабувачів та перестрахувальників;

5) порядок та шляхи забезпечення виконання зобов'язань за договорами страхування (у разі наявності невиконаних зобов'язань філії страховика-нерезидента перед страхувальниками, застрахованими особами, вигодонабувачами та перестрахувальниками);

6) строки виконання заходів щодо припинення філією страховика-нерезидента здійснення діяльності з надання фінансових послуг.

572. Інформація про порядок та шляхи забезпечення виконання зобов'язань за договорами страхування, визначена в підпункті 5 пункту 571 глави 70 розділу XII цього Положення, повинна містити:

1) перелік договорів страхування (перестрахування), зобов'язання за якими на дату прийняття рішення про ліквідацію філії страховика-нерезидента невиконані, та перелік активів, які забезпечують виконання таких зобов'язань;

2) порядок та строки узгодження зі страхувальниками, застрахованими особами, вигодонабувачами та перестрахувальниками умов виконання зобов'язань;

3) порядок та строки здійснення страхових виплат за договорами страхування (перестрахування);

4) порядок та строки передавання зобов'язань за договорами страхування (перестрахування) іншому страховику.

573. Національний банк із дати подання повного пакета документів, визначених у пункті 570 глави 70 розділу XII цього Положення, приймає рішення про надання дозволу на ліквідацію філії страховика-нерезидента (рішення приймає Комітет з питань нагляду):

1) протягом 30 календарних днів, якщо у філії страховика-нерезидента немає невиконаних зобов'язань перед споживачами та/або кредиторами;

2) протягом 45 календарних днів у разі наявності у філії страховика-нерезидента невиконаних зобов'язань перед споживачами та/або кредиторами.

574. Національний банк відмовляє в наданні дозволу на ліквідацію філії страховика-нерезидента (рішення приймає Комітет з питань нагляду), якщо:

1) документи, подані страховиком-нерезидентом, містять неповну та/або недостовірну інформацію;

2) документи, подані страховиком-нерезидентом, не відповідають вимогам законодавства України та нормативно-правовим актам Національного банку.

575. Інформація про прийняте Національним банком рішення розміщується на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

576. Ліквідація філії страховика-нерезидента починається з дня прийняття Національним банком рішення про надання дозволу на проведення її ліквідації.

577. Філія страховика-нерезидента протягом процедури ліквідації:

1) зобов'язана:

продовжувати дотримуватися вимог законодавства, установлених до філії страховика-нерезидента;

дотримуватися плану ліквідації філії страховика-нерезидента;

виконувати зобов'язання за укладеними договорами з надання фінансових послуг;

надавати Національному банку за його запитом будь-які відомості про свою діяльність і дані, які стосуються філії страховика-нерезидента, що ліквідується;

2) не має права укладати нові договори страхування (перестрахування).

578. Національний банк під час ліквідації філії страховика-нерезидента має право:

1) у разі виявлення в діяльності філії страховика-нерезидента порушень вимог законодавства України, прав і законних інтересів страхувальників, застрахованих осіб, вигодонабувачів та перестрахувальників приймати рішення про усунення порушень вимог законодавства України, встановлювати строки їх виконання;

2) вимагати дотримання плану ліквідації філії страховика-нерезидента.

579. Ліквідатор / ліквідаційна комісія філії страховика-нерезидента зобов'язаний/зобов'язана повідомити Національний банк про закінчення процедури ліквідації протягом трьох календарних днів із дня закінчення такої процедури та подати до Національного банку такі документи:

1) рішення уповноваженого органу страховика-нерезидента про затвердження ліквідаційного балансу та звіту ліквідатора / ліквідаційної комісії про завершення ліквідації філії страховика-нерезидента (їх засвідчені копії);

2) ліквідаційний баланс філії страховика-нерезидента та звіт ліквідатора / ліквідаційної комісії про завершення ліквідації філії страховика-нерезидента, засвідчені підписами ліквідатора / голови ліквідаційної комісії, головного бухгалтера філії страховика-нерезидента та затверджені рішенням уповноваженого органу страховика-нерезидента;

3) акти про приймання-передавання документів надавача фінансових послуг до відповідних архівів;

4) інформацію про припинення повноважень / звільнення керівника, головного бухгалтера, ключової особи філії страховика-нерезидента, що відбулися після прийняття рішення про ліквідацію філії страховика-нерезидента (з датою припинення повноважень / звільнення кожного та з реквізитами рішень уповноваженого органу / уповноваженої особи філії страховика-нерезидента про таке припинення повноважень / звільнення);

5) оборотні відомості за балансовими та позабалансовими рахунками за весь період ліквідації філії страховика-нерезидента;

6) аудиторський звіт про здійснення перевірки повноти та достовірності ліквідаційного балансу.

580. Національний банк має право вимагати від ліквідатора / голови ліквідаційної комісії філії страховика-нерезидента подання додаткових документів, які підтверджують дані ліквідаційного балансу філії страховика-нерезидента. Ліквідатор / голова ліквідаційної комісії філії страховика-нерезидента подає додаткові документи не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня отримання відповідного запиту Національного банку.

581. Національний банк приймає рішення про виключення відомостей про філію страховика-нерезидента з Реєстру філії страховиків-нерезидентів та відкликання (анулювання) ліцензії протягом 15 робочих днів із дати подання повного пакета документів, визначених у пунктах 579, 580 глави 70 розділу XII цього Положення (рішення приймає Комітет з нагляду).

 

Додаток 1
до Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг
(підпункт 10) пункту 4 глави 1 розділу I)

Реєстраційна картка юридичної особи

1. Реєстраційна картка подається

Таблиця 1

N з/п

Підстава подання документів

Місце для відмітки

1

2

3

1

Для внесення юридичної особи до відповідного Реєстру

 

2

Повторно у зв'язку з усуненням виявлених порушень щодо оформлення реєстраційних карток

 

3

Для внесення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься в реєстраційній картці

 

 

2. Інформація про юридичну особу

Таблиця 2

N з/п

Вид інформації

Інформація для заповнення

1

2

3

1

Повне найменування заявника (з установчих документів)

 

2

Скорочене найменування заявника (з установчих документів, у разі наявності)

 

3

Тип надавача фінансових послуг

 

4

Код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (далі - ЄДРПОУ)

 

5

Дата державної реєстрації юридичної особи

 

6

Наявність відокремлених підрозділів юридичної особи (так/ні)

 

 

3. Інформація про місцезнаходження та комунікаційні засоби юридичної особи

Таблиця 3

N з/п

Вид інформації

Інформація для заповнення

1

2

3

1

Поштовий індекс

 

2

Область

 

3

Район

 

4

Населений пункт

 

5

Район населеного пункту (за наявності)

 

6

Вулиця (для проспекту, бульвару, провулку, узвозу, площі перед їх назвами зазначається відповідно слово "проспект", "бульвар", "провулок", "узвіз", "площа", "майдан")

 

7

Корпус (за наявності)

 

8

Будинок

 

9

Квартира, офіс (за наявності)

 

10

Міжміський телефонний код / код оператора мобільного зв'язку

 

11

Телефон

 

12

Факс (за наявності)

 

13

Електронна пошта

 

14

Вебсайт (вебсторінка)

 

 

4. Інформація про види фінансових послуг, що надає чи планує надавати юридична особа

Таблиця 4

N з/п

Види фінансових послуг

1

2

1

 

 

5. Інформація про статутний (складений) капітал (за наявності відповідно до законодавства України)

Таблиця 5

N з/п

Вид інформації

Інформація для заповнення

1

2

3

1

Зареєстрований розмір статутного (складеного) капіталу

 

2

Фактично сплачений розмір статутного (складеного) капіталу

 

3

Частка статутного (складеного) капіталу, що належить державі, %

 

4

Частка статутного (складеного) капіталу, що належить нерезидентам, %

 

 

6. Відомості про керівника юридичної особи (заповнюється щодо одноосібного виконавчого органу або голови правління)

Таблиця 6

N з/п

Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) і найменування посади керівника

1

2

1

 

2

 

 

7. Відомості про головного бухгалтера

Таблиця 7

N з/п

Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) бухгалтера (штатного)

Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця, на якого покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку

Повне найменування та код за ЄДРПОУ суб'єкта підприємницької діяльності, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку

1

2

3

4

1

 

 

 

 

8. Інформація про проведення фінансового моніторингу

Таблиця 8

N з/п

Вид інформації

Інформація для заповнення

1

2

3

1

Дата документа про призначення відповідального працівника

 

2

Номер документа про призначення відповідального працівника

 

3

Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) відповідального працівника

 

 

9. Інформацію підтверджую. Дані в реєстраційній картці, поданій через Комплексну інформаційну систему Національного банку в режимі онлайн, збігаються з даними в реєстраційній картці, поданій до Національного банку в один із способів, визначених пунктом 20 глави 2 розділу I Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг.

Найменування посади

Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)

Дата

"___" ____________ 20__ року

 

 

Особистий підпис

 

Додаток 2
до Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг
(підпункт 10) пункту 4 глави 1 розділу I)

Реєстраційна картка відокремленого підрозділу юридичної особи

1. Реєстраційна картка подається

Таблиця 1

N з/п

Підстава подання документів

Місце для відмітки

1

2

3

1

Для внесення до відповідного Реєстру

 

2

Для внесення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься в реєстраційній картці

 

 

2. Інформація про відокремлений підрозділ юридичної особи

Таблиця 2

N з/п

Вид інформації

Інформація для заповнення

1

2

3

1

Повне найменування відокремленого підрозділу

 

2

Код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (далі - ЄДРПОУ) юридичної особи, що створила відокремлений підрозділ

 

3

Дата створення відокремленого підрозділу

 

4

Код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу (у разі наявності)

 

5

Унікальний код відокремленого підрозділу, якщо немає коду за ЄДРПОУ

 

6

Види фінансових послуг, що планує надавати юридична особа через відокремлений підрозділ

 

7

Поштовий індекс

 

8

Область

 

9

Район

 

10

Населений пункт

 

11

Район населеного пункту (за наявності)

 

12

Вулиця (для проспекту, бульвару, провулку, узвозу, площі перед їх назвами зазначається відповідно слово "проспект", "бульвар", "провулок", "узвіз", "площа", "майдан")

 

13

Корпус (за наявності)

 

14

Будинок

 

15

Квартира, офіс (за наявності)

 

16

Міжміський телефонний код / код оператора мобільного зв'язку

 

17

Телефон

 

18

Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) і найменування посади керівника

 

 

3. Інформацію підтверджую. Дані в реєстраційній картці, поданій через Комплексну інформаційну систему Національного банку в режимі онлайн, збігаються з даними в реєстраційній картці, поданій до Національного банку в один із способів, визначених пунктом 20 глави 2 розділу I Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг.

Найменування посади

Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)

Дата

"___" ____________ 20__ року

 

 

Особистий підпис

 

Додаток 3
до Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг
(підпункт 1 пункту 235 глави 28 розділу IV)

Анкета фізичної особи стосовно участі в

 

__________________________________
(повне найменування надавача фінансових послуг)

 

I. Загальна інформація

1. Інформація про фізичну особу

Таблиця 1

N з/п

Запитання

Інформація

1

2

3

1

Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)

 

2

Країна громадянства, рік набуття громадянства

 

3

Дата народження

 

4

Місце народження

 

5

Місце постійного проживання

 

6

Місце тимчасового проживання (за наявності)

 

7

Місце реєстрації

 

8

Ідентифікаційний/
податковий номер

 

9

Країна, податковим резидентом якої є особа

 

10

Номери контактних телефонів

 

11

Електронна адреса

 

12

Документ, що посвідчує особу (тип документа, серія, номер, ким виданий, дата видачі)

 

13

Зміна прізвища, імені або по батькові (зазначити інформацію про такі зміни: попередні прізвище, власне ім'я, по батькові та дату зміни)

 

14

Зміна країни постійного проживання (зазначити інформацію про такі зміни: попередню країну проживання та дату зміни)

 

15

Зміна країни, податковим резидентом якої є особа (зазначити інформацію про такі зміни: попередню країну, резидентом якої була, та дату зміни)

 

 

II. Інформація щодо істотної участі фізичної особи в надавачі фінансових послу

2. Інформація щодо наявної істотної участі / намірів щодо набуття або збільшення істотної участі

Таблиця 2

N з/п

Наявна участь у надавачі фінансових послуг, %

Наміри щодо набуття (збільшення) істотної участі в надавачі фінансових послуг, %

Майбутня участь особи в надавачі фінансових послуг з урахуванням намірів щодо набуття (збільшення) істотної участі, %

пряма

опосередкована

сукупна

пряма

опосередкована

сукупна

пряма

опосередкована

сукупна

спільна участь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Інформація щодо істотної участі

Таблиця 3

N з/п

Запитання

Інформація

1

2

3

1

Особа має намір отримати погодження на

Набуття істотної участі / збільшення істотної участі

2

Чи набуває (збільшує) особа істотну участь у надавачі фінансових послуг спільно з іншими особами?

Так/ні

3

Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 2 "Так", то заповніть таблицю 4 додатка 3 до Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг (далі - Положення)

4

Яким чином особа набуває (збільшує) істотну участь у надавачі фінансових послуг?

Прямо/опосередковано

5

Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 4 "опосередковано", то заповніть таблицю 5 додатка 3 до Положення

6

Чи отримувала особа погодження органу ліцензування та нагляду, на набуття (збільшення) істотної участі в надавачі фінансових послуг?

Так (укажіть дату і номер відповідного рішення) / ні (надайте пояснення причин)

7

Чи є на наданий час особа прямим/ опосередкованим учасником надавача фінансових послуг?

Прямий / опосередкований / не є учасником

8

Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 7 "Прямий" та/або "опосередкований", то заповніть таблицю 6 додатка 3 до Положення

9

Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 7 "не є учасником", то заповніть таблицю 7 додатка 3 до Положення

10

Чи відбулося фактично набуття (збільшення) істотної участі, за отриманням погодження якого особа звернулася до органу ліцензування та нагляду?

Так (укажіть дату фактичного набуття або збільшення істотної участі) / ні (укажіть заплановану дату, якщо вона відома, і перейдіть до таблиць 7, 8 додатка 3 до Положення)

 

4. Інформація щодо особи, з якою заявник спільно набуває (збільшує) істотну участь

Таблиця 4

N з/п

Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) особи

Ідентифікаційний код

Зв'язок із заявником

1

2

3

4

1

 

 

 

 

5. Інформація щодо особи, через яку набувається (збільшується) істотна участь

Таблиця 5

N з/п

Найменування особи

Ідентифікаційний код

Розмір участі особи в надавачі фінансових послуг

1

2

3

4

1

 

 

 

 

6. Інформація щодо розміру наявної участі особи

Таблиця 6

N з/п

Пряма участь, %

Опосередкована участь, %

Сукупна участь, %

1

2

3

4

1

 

 

 

 

7. Інформація щодо розміру істотної участі, яку особа має намір набути (збільшити) у надавачі фінансових послуг

Таблиця 7

N з/п

Пряма участь, %

Опосередкована участь, %

Сукупна участь, %

1

2

3

4

1

 

 

 

 

8. Інформація, щодо розміру майбутньої участі в надавачі фінансових послуг з урахуванням намірів особи щодо її набуття (збільшення)

Таблиця 8

N з/п

Пряма участь, %

Опосередкована участь, %

Сукупна участь, %

1

2

3

4

1

 

 

 

 

III. Інформація про спосіб набуття (збільшення) істотної участі в надавачі фінансових послуг

9. Інформація щодо способу набуття (збільшення) істотної участі в надавачі фінансових послуг

Таблиця 9

N з/п

Запитання

Інформація

1

2

3

1

Особа є засновником новоствореного надавача фінансових послуг

Так/ні

2

Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 1 "Так", то заповніть таблицю 10 додатка 3 до Положення

3

Особа придбає акції / частку в статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг

Так/ні

4

Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 3 "Так", то заповніть таблицю 11 додатка 3 до Положення

5

Особа набуває (збільшує) істотну участь опосередковано шляхом придбання акцій / частки в статутному (складеному) капіталі іншої юридичної особи

Так/ні

6

Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 5 "Так", то заповніть таблицю 12 додатка 3 до Положення

7

Особа набуває (збільшує) істотну участь за довіреністю

Так/ні

8

Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 7 "Так", то заповніть таблицю 13 додатка 3 до Положення

9

Особа набуває (збільшує) істотну участь за правочином щодо передавання акцій / частки в статутному (складеному) капіталі в управління

Так/ні

10

Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 9 "Так", то заповніть таблицю 14 додатка 3 до Положення

11

Особа набуває (збільшує) істотну участь опосередковано у зв'язку зі здійсненням значного або вирішального впливу на управління та діяльність надавача фінансових послуг незалежно від формального володіння

Так/ні

12

Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 11 "Так", то заповніть таблицю 15 додатка 3 до Положення

13

Чи отримали Ви дозвіл на набуття (збільшення) участі в надавачі фінансових послуг (для іноземців)

Так/ні

14

Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 13 "Так", то заповніть таблицю 16 додатка 3 до Положення

15

Якщо відповідь на запитання колонки 2 рядка 13 "ні", то заповніть таблицю 17 додатка 3 до Положення

 

10. Інформація щодо розміру внеску до статутного (складеного) капіталу / пакету акцій

Таблиця 10

N з/п

Внесок до статутного (складеного) капіталу

Пакет акцій

Запланований термін унесення коштів/ оплати вартості акцій

Розмір статутного (складеного) капіталу надавача фінансових послуг

розмір внеску до статутного (складеного) капіталу, грн

% від статутного (складеного) капіталу

кількість акцій, шт.

загальна номінальна вартість, грн

загальна вартість (ціна) розміщення, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Інформація щодо вартості частки в статутному (складеному) капіталі / пакета акцій, що придбаваються

Таблиця 11

N з/п

Частка в статутному (складеному) капіталі / пакет акцій, що придбаваються

Вартість частки в статутному (складеному) капіталі / пакета акцій, що придбаваються

Запланований термін оплати купівельної ціни

Правочин щодо придбання частки в статутному (складеному) капіталі / акцій надавача фінансових послуг

Ідентифікаційний / реєстраційний / податковий код / номер особи, яка відчужує частку в статутному (складеному) капіталі / акції

кількість, шт.

% від статутного (складеного) капіталу

загальна номінальна вартість, грн

договірна вартість (купівельна ціна)

валюта купівельної ціни

 

назва

дата

номер

сторона правочину

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Інформація щодо юридичної особи, акції / частка в статутному (складеному) капіталі якої придбаваються/придбавається

Таблиця 12

N з/п

Найменування юридичної особи, акції / частка в статутному (складеному) капіталі якої придбаваються

Ідентифікаційний/
реєстраційний код / номер юридичної особи

Сукупний розмір участі в надавачі фінансових послуг, яка належить особі, %

Правочин щодо придбання акцій / частки в статутному (складеному) капіталі юридичної особи

Пакет акцій / частка в статутному (складеному) капіталі юридичної особи, яка придбавається (%)

Вартість акцій / частки в статутному (складеному) капіталі юридичної особи, що придбаваються

Запланований термін оплати купівельної ціни

назва

дата

номер

сторона правочину, яка відчужує акції/ частку

загальна номінальна вартість

валюта номінальної вартості

договірна вартість (купівельна ціна)

валюта купівельної ціни

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Інформація щодо довірителя

Таблиця 13

N з/п

Особа, яка видає довіреність (довіритель)

Ідентифікаційний / реєстраційний / податковий код / номер особи довірителя

Розмір участі довірителя в капіталі надавача фінансових послуг, %

Кількість акцій, право голосу за якими передається, шт.

Розмір участі в статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг, який передається за довіреністю, %

Запланований термін дії довіреності

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

 

14. Інформація щодо установника управління

Таблиця 14

N з/п

Особа, яка передає акції / частку в управління (установник управління)

Ідентифікаційний / реєстраційний / податковий код / номер установника управління

Найменування юридичної особи, акції / частка в статутному (складеному) капіталі якої передаються/передається в управління

Сукупний розмір участі установника управління в надавачі фінансових послуг, %

Розмір пакета акцій / частки в статутному (складеному) капіталі юридичної особи, що передаються в управління, %

Розмір участі в статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг, яка набувається установником управління, %

Запланований термін дії правочину щодо передавання акцій/частки в управління

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Інформація щодо впливу на управління та діяльність надавача фінансових послуг незалежно від формального володіння

Таблиця 15

N з/п

Укажіть тип впливу на управління та діяльність надавача фінансових послуг незалежно від формального володіння (значний або вирішальний)

Опис обставин, у зв'язку з якими особа здійснює значний або вирішальний вплив на управління або діяльність надавача фінансових послуг

1

2

3

1

 

 

 

16. Інформація про отримання дозволу на набуття (збільшення) участі в надавачі фінансових послуг (для іноземців)

Таблиця 16

N з/п

Найменування державного контролюючого органу, що видав дозвіл

Дата видачі дозволу

Номер дозволу

1

2

3

4

1

 

 

 

 

17. Інформація щодо причин не отримання дозволу на набуття (збільшення) участі в надавачі фінансових послуг (для іноземців), якщо такий дозвіл не було отримано

Таблиця 17

N з/п

Причини, чому дозвіл не було отримано

Орієнтовна дата, коли очікується отримання дозволу

1

2

3

1

 

 

 

IV. Ділова репутація особи

18. Інформація щодо дотримання закону та публічного порядку

Таблиця 18

N з/п

Запитання

Відповідь (так/ні)

1

2

3

1

Чи має особа судимість, яка не погашена або не знята в установленому законом порядку, за вчинення тероризму, корисливих злочинів і злочинів у сфері господарської діяльності, злочинів проти громадської безпеки, злочинів проти власності, злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг? Якщо так, то надайте детальну інформацію та пояснення

 

2

Чи діяли щодо особи протягом останніх трьох років санкції, застосовані з боку України, іноземних держав (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавних об'єднань та/або міжнародних організацій?

 

3

Чи застосовані такі санкції станом на дату підписання цієї анкети?

 

4

Чи перебувала особа протягом останніх п'яти років у переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції?

 

5

Чи перебуває особа в такому переліку станом на дату підписання цієї анкети?

 

6

Чи позбавлено особу права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду?

 

7

Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки надання особою недостовірної інформації Національному банку, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення?

 

8

Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки невиконання особою взятих на себе особистих зобов'язань і/або гарантійних листів, наданих Національному банку? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення

 

 

19. Інформація щодо виконання фінансових зобов'язань

Таблиця 19

N з/п

Запитання

Відповідь (так/ні)

1

2

3

1

Чи наявне на дату підписання цієї анкети у особи невиконане зобов'язання зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, сума якого дорівнювала або перевищувала два розміри мінімальної місячної заробітної плати, установленої законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення

 

2

Чи допускала особа протягом останніх трьох років неналежне виконання зобов'язання зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, якщо загальна сума несплати дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установленої законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті? Якщо так, то надайте інформацію та пояснення

 

3

Чи є таке порушення на дату підписання цієї анкети?

 

4

Чи допускала особа порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установленої законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, строк якого перевищує 30 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років? Якщо так, то надайте опис [вкажіть повне н